Mgr. Ingrid Šmrholová, PhD.

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Levice.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002-01-15 5116 eur
bazén výstavba 2005-04-01 10 000
rodinný dom výstavba 2003-08-25 100 000
garáž výstavba 2003-08-25 7 000
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19 520 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 20 000
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 90 eur
záhrady dar od rodičov 2010-11-19 510 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 100 eur
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19 630 eur
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19 520 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 20 000 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 90 eur
záhrady dar od rodičov 2010-11-19 510 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 100 eur
trvalé trávne plochy dar od rodičov 2010-11-19 630 eur
trvalé trávne porasty Kúpa 2017-08-11 1 800
byt kúpa 2019-02-06 231 101 231 101
2 garážové státia kúpa 2019-02-06 34 000
orná pôda kúpa 2019-03-12 42 281
rozostavaná stavba zmluva o dielo zo 16.09.2022 2022-11-01 205 000 205 000
rozostavaná stavba-hosp. budova zmluva o dielo zo 16.09.2022 2022-11-01 19 000 19 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo BMW X1 kúpa 2016-08-31 37.736 eur
vklad v banke dar od rodičov 2010-12-15 138.400 eur 138.400 eur
osobné motorové vozidlo Lexus RX 450h kúpa 2021-03-19 62 890 eur
osobné motorové vozidlo Toyota RAV4 kúpa 2019-06-06 41.652 eur
vklad v banke darovacia zmluva 2020-07-23 100.000 eur
vklad v banke sporenie 2023-12-31 44.000 eur 44.000 eur
osobné motorové vozidlo Toyota Yaris Cross kúpa 2021-11-29 25 050 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002-01-15 5116 eur
bazén výstavba 2005-04-01 10 000
rodinný dom výstavba 2003-08-25 100 000
garáž výstavba 2003-08-25 7 000
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19 520 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 20 000
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 90 eur
záhrady dar od rodičov 2010-11-19 510 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 100 eur
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19 630 eur
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19 520 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 20 000 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 90 eur
záhrady dar od rodičov 2010-11-19 510 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 100 eur
trvalé trávne plochy dar od rodičov 2010-11-19 630 eur
trvalé trávne porasty Kúpa 2017-08-11 1 800
byt kúpa 2019-02-06 231 101
2 garážové státia kúpa 2019-02-06 34 000
orná pôda kúpa 2019-03-12 42 281
rozostavaná stavba zmluva o dielo zo 16.09.2022 2022-11-01 125 000
rozostavaná stavba-hosp. budova zmluva o dielo zo 16.09.2022 2022-11-01 10 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo BMW X1 kúpa 2016-08-31 37.736 eur
vklad v banke dar od rodičov 2010-12-15 138.400 eur
osobné motorové vozidlo Lexus RX 450h kúpa 2021-03-19 62 890 eur
osobné motorové vozidlo Toyota RAV4 kúpa 2019-06-06 41.652 eur
vklad v banke darovacia zmluva 2020-07-23 100.000 eur
vklad v banke sporenie 2022-12-31 55.500 eur
osobné motorové vozidlo Toyota Yaris Cross kúpa 2021-11-29 25 050 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002-01-15 5116 eur
bazén výstavba 2005-04-01 10 000
rodinný dom výstavba 2003-08-25 100 000
garáž výstavba 2003-08-25 7 000
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19 520 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 20 000
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 90 eur
záhrady dar od rodičov 2010-11-19 510 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 100 eur
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19 630 eur
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19 520 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 20 000 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 90 eur
záhrady dar od rodičov 2010-11-19 510 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 100 eur
trvalé trávne plochy dar od rodičov 2010-11-19 630 eur
trvalé trávne porasty Kúpa 2017-08-11 1 800
byt kúpa 2019-02-06 231 101
2 garážové státia kúpa 2019-02-06 34 000
orná pôda kúpa 2019-03-12 42 281
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo BMW X1 kúpa 2016-08-31 37.736 eur
vklad v banke dar od rodičov 2010-12-15 138.400 eur
osobné motorové vozidlo Lexus RX 450h kúpa 2021-03-19 62 890 eur
osobné motorové vozidlo Toyota RAV4 kúpa 2019-06-06 41.652 eur
vklad v banke darovacia zmluva 2020-07-23 100.000 eur
vklad v banke sporenie 2021-12-31 96 200 eur
osobné motorové vozidlo Toyota Yaris Cross kúpa 2021-11-29 25 050 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002-01-15 5116 eur
bazén výstavba 2005-04-01 10 000
rodinný dom výstavba 2003-08-25 100 000
garáž výstavba 2003-08-25 7 000
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19 520 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 20 000
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 90 eur
záhrady dar od rodičov 2010-11-19 510 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 100 eur
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19 630 eur
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19 520 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 20 000 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 90 eur
záhrady dar od rodičov 2010-11-19 510 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 100 eur
trvalé trávne plochy dar od rodičov 2010-11-19 630 eur
trvalé trávne porasty Kúpa 2017-08-11 1 800
byt kúpa 2019-02-06 231 101
2 garážové státia kúpa 2019-02-06 34 000
orná pôda kúpa 2019-03-12 42 281
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo BMW X1 kúpa 2016-08-31 37.736 eur
vklad v banke dar od rodičov 2010-12-15 138.400 eur
osobné motorové vozidlo BMW X3 kúpa 2012-05-25 51.407 eur
osobné motorové vozidlo Toyota RAV4 kúpa 2019-06-06 41.652 eur
vklad v banke darovacia zmluva 2020-07-23 100.000 eur
vklad v banke sporenie 2020-12-31 107.700 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002-01-15 5116 eur
bazén výstavba 2005-04-01 10 000
rodinný dom výstavba 2003-08-25 100 000
garáž výstavba 2003-08-25 7 000
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19 520 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 20 000
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 90 eur
záhrady dar od rodičov 2010-11-19 510 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 100 eur
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19 630 eur
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19 520 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 20 000 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 90 eur
záhrady dar od rodičov 2010-11-19 510 eur
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19 100 eur
trvalé trávne plochy dar od rodičov 2010-11-19 630 eur
trvalé trávne porasty Kúpa 2017-08-11 1 800
byt kúpa 2019-02-06 231 101
2 garážové státia kúpa 2019-02-06 34 000
orná pôda kúpa 2019-03-12 42 281
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo BMW X1 kúpa 2016-08-31 37.736 eur
vklad v banke sporenie 2019-12-31 54.000 eur
vklad v banke dar od rodičov 2010-12-15 138.400 eur
osobné motorové vozidlo BMW X3 kúpa 2012-05-25 51.407 eur
vklad v banke sporenie 2019-12-31 54.000
osobné motorové vozidlo Toyota RAV4 kúpa 2019-06-06 41.652 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002-01-15
bazén výstavba 2005-04-01
rodinný dom výstavba 2003-08-25
garáž výstavba 2003-08-25
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
záhrady dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
záhrady dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne plochy dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne porasty Kúpa 2017-08-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo BMW X1 kúpa 2016-08-31 37.736 eur
vklad v banke sporenie 2018-12-31 68000 eur
vklad v banke dar od rodičov 2010-12-15 138.400 eur
osobné motorové vozidlo BMW X3 kúpa 2012-05-25 51.407 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002-01-15
bazén výstavba 2005-04-01
rodinný dom výstavba 2003-08-25
garáž výstavba 2003-08-25
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
záhrady dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
záhrady dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne plochy dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne porasty Kúpa 2017-08-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo BMW X1 kúpa 2016-08-31 37.736 eur
vklad v banke sporenie 2017-12-31 70.000 eur
vklad v banke dar od rodičov 2010-12-15 138.400 eur
osobné motorové vozidlo BMW X3 kúpa 2012-05-25 51.407 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002-01-15
bazén výstavba 2005-04-01
rodinný dom výstavba 2003-08-25
garáž výstavba 2003-08-25
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
záhrady dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
záhrady dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne plochy dar od rodičov 2010-11-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo BMW X1 kúpa 2016-08-31 37.736 eur
vklad v banke sporenie 2016-12-31 56.000 eur
vklad v banke dar od rodičov 2010-12-15 138.400 eur
osobné motorové vozidlo BMW X3 kúpa 2012-05-25 51.407 eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002-01-15
bazén výstavba 2005-04-01
rodinný dom výstavba 2003-08-25
garáž výstavba 2003-08-25
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
záhrady dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
záhrady dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne plochy dar od rodičov 2010-11-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Nissan Juke kúpa 2011-03-07
vklad v banke sporenie 2015-12-31
vklad v banke dar od rodičov 2010-12-15
osobné motorové vozidlo BMW X3 kúpa 2012-05-25
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002-01-15
bazén výstavba 2005-04-01
rodinný dom výstavba 2003-08-25
garáž výstavba 2003-08-25
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
záhrady dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
záhrady dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne plochy dar od rodičov 2010-11-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Nissan Juke kúpa 2011-03-07
vklad v banke sporenie 2014-12-31
vklad v banke dar od rodičov 2010-12-15
osobné motorové vozidlo BMW X3 kúpa 2012-05-25
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002-01-15
bazén výstavba 2005-04-01
rodinný dom výstavba 2003-08-25
garáž výstavba 2003-08-25
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
záhrady dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
záhrady dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne plochy dar od rodičov 2010-11-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Nissan Juke kúpa 2011-03-07
vklad v banke sporenie 2013-12-31
vklad v banke dar od rodičov 2010-12-15
osobné motorové vozidlo BMW X3 kúpa 2012-05-25
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002-01-15
bazén výstavba 2005-04-01
rodinný dom výstavba 2003-08-25
garáž výstavba 2003-08-25
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
záhrady dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
záhrady dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne plochy dar od rodičov 2010-11-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Nissan Juke kúpa 2011-03-07
vklad v banke sporenie 2012-12-31
vklad v banke dar od rodičov 2010-12-15
osobné motorové vozidlo BMW X3 kúpa 2012-05-25
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Levice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2002-01-15
bazén výstavba 2005-04-01
rodinný dom výstavba 2003-08-25
garáž výstavba 2003-08-25
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
záhrady dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne porasty dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
záhrady dar od rodičov 2010-11-19
zastavané plochy a nádvoria dar od rodičov 2010-11-19
trvalé trávne plochy dar od rodičov 2010-11-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo Nissan Juke kúpa 2011-03-07
osobné motorové vozidlo Suzuki SX4 predaj 2011-04-28
osobné motorové vozidlo Honda Civic predaj 2011-08-02
vklad v banke sporenie 2011-12-31
zánik podistného plnenia vyplatenie od Generali posiťovne a.s. 2011-12-14
vklad v banke dar od rodičov 2010-12-15
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (108)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/17/01/2017 2017-01-21 1 Pv 553/16/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/16/01/2017 2017-01-19 1 Pv 573/16/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/89/11/2016 2016-11-08 1 Pv 384/14/4402 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/82/10/2016 2016-11-08 2 Pv 60/16/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/57/07/2016 2016-08-03 2 Pv 440/15/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/55/07/2016 2016-07-14 1 Pv 587/15/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/33/05/2016 2016-05-23 2 Pv 104/16/4402 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/25/04/2016 2016-04-26 2 Pv 20/16/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/19/03/2016 2016-04-15 2 Pv 89/16/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/96/10/2023 2023-10-16 1 Pv 423/20/4402 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/50/03/2023 2023-04-19 1 Pv 363/19/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/49/03/2023 2023-04-14 2 Pv 421/20/4402 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/41/03/2023 2023-03-14 1 Pv 360/20/4402 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/81/09/2022 2022-10-11 2 Pv 285/22/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/48/04/2022 2022-04-22 1 Pv 510/21/4402 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/36/03/2022 2022-03-11 1 Pv 90/19/4402 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/100/12/2021 2021-12-30 1 Pv 353/19/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/93/11/2021 2022-05-23 1 Pv 423/20/4402 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/90/11/2021 2021-12-07 1 Pv 62/21/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/84/11/2021 2021-11-19 2 Pv 254/20/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/80/10/2021 2021-10-26 1 Pv 241/19/4402 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/63/09/2021 2021-09-27 2 Pv 148/21/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/48/06/2021 2021-06-21 2 Pv 421/20/4402 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/38/04/2021 2021-04-26 2 Pv 452/20/4402 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/28/02/2021 2021-04-16 2 Pv 181/20/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/134/12/2020 2021-01-04 2 Pv 151/20/4402 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/124/10/2020 2020-11-12 2 Pv 547/19/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/96/07/2020 2020-07-28 1 Pv 39/20/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/89/06/2020 2020-07-09 2 Pv 411/18/4402 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/82/06/2020 2020-06-12 1 Pv 90/19/4402 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/57/03/2020 2020-05-04 2 Pv 55/20/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/55/03/2020 2020-03-18 1 Pv 53/20/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/32/01/2020 2020-03-12 1 Pv 363/19/4402 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/177/12/2019 2020-01-03 1 Pv 119/19/4402 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/172/12/2019 2019-12-13 2 Pv 360/19/4402 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/171/11/2019 2019-12-09 1 Pv 310/19/4402 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/110/03/2019 2019-03-31 2 Pv 46/19/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/101/02/2019 2019-03-26 1 Pv 555/18/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/92/12/2018 2019-01-04 1 Pv 348/18/4402 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/68/09/2018 2018-09-29 1 Pv 345/18/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/42/06/2018 2018-07-03 2 Pv 639/17/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/38/06/2018 2018-10-05 1 Pv 2/18/4402 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/28/04/2018 2018-05-09 1 Pv 145/16/4402 § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/19/03/2018 2018-03-20 2 Pv 472/17/4402 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/18/03/2018 2018-03-13 1 Pv 554/17/4402 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/14/02/2018 2018-02-23 2 Pv 551/17/4402 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/13/02/2018 2018-02-26 2 Pv 560/17/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/2/01/2018 2018-01-23 1 Pv 448/17/4402 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/84/09/2017 2017-10-18 2 Pv 292/17/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/46/06/2018 2018-07-17 2 Pv 175/18/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/26/02/2024 2024-03-07 1 Pv 266/21/4402 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/20/02/2024 2024-02-13 1 Pv 486/21/4402 § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/39/04/2024 2024-04-30 1 Pv 538/23/4402 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/36/04/2024 2024-05-16 2 Pv 74/24/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/39/04/2024 (pdf, 97 KB) 2024-04-30 1 Pv 538/23/4402 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/36/04/2024 (pdf, 91 KB) 2024-05-16 2 Pv 74/24/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/26/02/2024 (pdf, 89 KB) 2024-03-07 1 Pv 266/21/4402 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/20/02/2024 (pdf, 106 KB) 2024-02-13 1 Pv 486/21/4402 § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/96/10/2023 (pdf, 88 KB) 2023-10-16 1 Pv 423/20/4402 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/50/03/2023 (pdf, 89 KB) 2023-04-19 1 Pv 363/19/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/49/03/2023 (pdf, 87 KB) 2023-04-14 2 Pv 421/20/4402 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/41/03/2023 (pdf, 89 KB) 2023-03-14 1 Pv 360/20/4402 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/81/09/2022 (pdf, 92 KB) 2022-10-11 2 Pv 285/22/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/48/04/2022 (pdf, 88 KB) 2022-04-22 1 Pv 510/21/4402 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/36/03/2022 (pdf, 90 KB) 2022-03-11 1 Pv 90/19/4402 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/100/12/2021 (pdf, 87 KB) 2021-12-30 1 Pv 353/19/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/93/11/2021 (pdf, 91 KB) 2022-05-23 1 Pv 423/20/4402 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/90/11/2021 (pdf, 89 KB) 2021-12-07 1 Pv 62/21/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/84/11/2021 (pdf, 88 KB) 2021-11-19 2 Pv 254/20/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/80/10/2021 (pdf, 88 KB) 2021-10-26 1 Pv 241/19/4402 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/63/09/2021 (pdf, 91 KB) 2021-09-27 2 Pv 148/21/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/48/06/2021 (pdf, 97 KB) 2021-06-21 2 Pv 421/20/4402 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/38/04/2021 (pdf, 95 KB) 2021-04-26 2 Pv 452/20/4402 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/28/02/2021 (pdf, 89 KB) 2021-04-16 2 Pv 181/20/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/134/12/2020 (pdf, 91 KB) 2021-01-04 2 Pv 151/20/4402 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/124/10/2020 (pdf, 89 KB) 2020-11-12 2 Pv 547/19/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/96/07/2020 (pdf, 93 KB) 2020-07-28 1 Pv 39/20/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/89/06/2020 (pdf, 89 KB) 2020-07-09 2 Pv 411/18/4402 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/82/06/2020 (pdf, 97 KB) 2020-06-12 1 Pv 90/19/4402 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/57/03/2020 (pdf, 87 KB) 2020-05-04 2 Pv 55/20/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/55/03/2020 (pdf, 88 KB) 2020-03-18 1 Pv 53/20/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/32/01/2020 (pdf, 89 KB) 2020-03-12 1 Pv 363/19/4402 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/177/12/2019 (pdf, 96 KB) 2020-01-03 1 Pv 119/19/4402 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/172/12/2019 (pdf, 89 KB) 2019-12-13 2 Pv 360/19/4402 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/171/11/2019 (pdf, 88 KB) 2019-12-09 1 Pv 310/19/4402 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/110/03/2019 (pdf, 89 KB) 2019-03-31 2 Pv 46/19/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/101/02/2019 (pdf, 89 KB) 2019-03-26 1 Pv 555/18/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/92/12/2018 (pdf, 99 KB) 2019-01-04 1 Pv 348/18/4402 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/68/09/2018 (pdf, 88 KB) 2018-09-29 1 Pv 345/18/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/46/06/2018 (pdf, 89 KB) 2018-07-17 2 Pv 175/18/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/42/06/2018 (pdf, 90 KB) 2018-07-03 2 Pv 639/17/4402 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/38/06/2018 (pdf, 128 KB) 2018-10-05 1 Pv 2/18/4402 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/28/04/2018 (pdf, 92 KB) 2018-05-09 1 Pv 145/16/4402 § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/19/03/2018 (pdf, 89 KB) 2018-03-20 2 Pv 472/17/4402 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/18/03/2018 (pdf, 87 KB) 2018-03-13 1 Pv 554/17/4402 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/14/02/2018 (pdf, 87 KB) 2018-02-23 2 Pv 551/17/4402 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/13/02/2018 (pdf, 87 KB) 2018-02-26 2 Pv 560/17/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/2/01/2018 (pdf, 89 KB) 2018-01-23 1 Pv 448/17/4402 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/84/09/2017 (pdf, 87 KB) 2017-10-18 2 Pv 292/17/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/17/01/2017 (pdf, 88 KB) 2017-01-21 1 Pv 553/16/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/16/01/2017 (pdf, 89 KB) 2017-01-19 1 Pv 573/16/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/89/11/2016 (pdf, 86 KB) 2016-11-08 1 Pv 384/14/4402 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/82/10/2016 (pdf, 140 KB) 2016-11-08 2 Pv 60/16/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/57/07/2016 (pdf, 86 KB) 2016-08-03 2 Pv 440/15/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/55/07/2016 (pdf, 88 KB) 2016-07-14 1 Pv 587/15/4402 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/33/05/2016 (pdf, 85 KB) 2016-05-23 2 Pv 104/16/4402 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/25/04/2016 (pdf, 86 KB) 2016-04-26 2 Pv 20/16/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Levice NR/4402/19/03/2016 (pdf, 86 KB) 2016-04-15 2 Pv 89/16/4402 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

No relevant news articles found.