JUDr. Róbert Šotik

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Košice.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20 23.236 €
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok/ostat.plochy dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/zast. plochy dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06 4.537,6 €
byt kúpa 2013-05-17 50.000 €
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01 92.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave sporenie 2023-12-31 45.376 € 45.376 €
osobné vozidlo Mazda CX 5 kúpa 2023-06-27 39.774 € 39.774 €
vklady v peňažnom ústave sporenie 2023-12-31 43.316 € 43.316 €
osobné vozidlo Mazda CX 5 predaj 2023-07-06 21.900 € 21.900 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20 23.236 €
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok/ostat.plochy dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/zast. plochy dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06 4.537,6 €
byt kúpa 2013-05-17 50.000 €
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01 92.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave sporenie 2022-12-31 25.054 €
osobné vozidlo Mazda CX 5 kúpa 2019-04-06 28.000 €
vklady v peňažnom ústave sporenie 2022-12-31 43.316 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20 23.236 €
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok/ostat.plochy dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/zast. plochy dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06 4.537,6 €
byt kúpa 2013-05-17 50.000 €
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01 92.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave sporenie 2021-12-31 21.852,54 €
osobné vozidlo Mazda CX 5 kúpa 2019-04-06 28.000 €
vklady v peňažnom ústave sporenie 2021-12-31 49.800,37 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20 23.236 €
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok/ostat.plochy dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/zast. plochy dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06 4.537,6 €
byt kúpa 2013-05-17 50.000 €
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01 92.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave sporenie 2020-12-31 58.345 €
osobné vozidlo Hyundai i30 predaj 2020-11-03 6.100 €
osobné vozidlo Mazda CX 5 kúpa 2019-04-06 28.000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20 23.236 €
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok/ostat.plochy dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/zast. plochy dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok/orná pôda dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06 4.537,6 €
byt kúpa 2013-05-17 50.000 €
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01 92.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave sporenie 2019-12-31 53.645 €
osobné vozidlo Mazda 6 predaj 2019-04-06 14.200 €
osobné vozidlo Hyundai i30 kúpa 2012-07-19 14.400 €
osobné vozidlo Mazda CX 5 kúpa 2019-04-06 28.000 €
zastavané plochy, trvalé trávne porasty predaj 2019-05-29 953,43 €
bežný účet sporenie 2019-12-31 750 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok/ostat.plochy dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/zast. plochy dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
byt kúpa 2013-05-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave sporenie 2018-12-31 50.136 €
osobné vozidlo Mazda 6 kúpa 2015-09-17 25.300 €
osobné vozidlo Hyundai i30 kúpa 2012-07-19 14.400 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok/ostat.plochy dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/zast. plochy dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
byt kúpa 2013-05-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave sporenie 2017-12-31 41.125 €
osobné vozidlo Mazda 6 kúpa 2015-09-17 25.300 €
osobné vozidlo Hyundai i30 kúpa 2012-07-19 14.400 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok/ostat.plochy dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/zast. plochy dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
byt kúpa 2013-05-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave sporenie 2016-12-31 33.120 €
osobné vozidlo Mazda 6 kúpa 2015-09-17 25.300 €
osobné vozidlo Hyundai i30 kúpa 2012-07-19 14.400 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok/ostat.plochy dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/zast. plochy dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
byt kúpa 2013-05-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave sporenie 2015-12-31
osobné vozidlo Mazda 6 kúpa 2015-09-17
osobné vozidlo Hyundai i30 kúpa 2012-07-19
osobné vozidlo Mazda 6 predaj 2015-10-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok/ostat.plochy dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/zast. plochy dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
byt kúpa 2013-05-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave sporenie 2014-12-31
motorové vozidlo kúpa 2011-09-21
motorové vozidlo kúpa 2012-07-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-01
pozemok/ostat.plochy dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/zast. plochy dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok/orná pôda dar 2002-12-01
pozemok dar 2002-12-06
pozemok dar 2002-12-06
byt kúpa 2013-05-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady v peňažnom ústave sporenie 2013-12-31
motorové vozidlo kúpa 2011-09-21
motorové vozidlo kúpa 2012-07-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.