JUDr. Zuzana Šotiková

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Košice.

We register the prosecutor as vedúca netrestného oddelenia at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Košice.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01 92.000 €
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20 30.025 €
byt dar 2011-09-19 60.000 €
garáž dar 2011-08-18 10.000 €
byt kúpa 2013-05-17 50.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažnom ústave sporenie 2023-12-31 45.376 € 45.376 €
vklady v peňažnom ústave sporenie 2023-12-31 116.000 € 116.000 €
osobné vozidlo Mazda CX 5 kúpa 2023-06-27 39.774 € 39.774 €
vklady v peňažnom ústave sporenie 2023-12-31 43316 € 43316 €
osobné vozidlo Mazda CX 5 predaj 2023-07-06 21.900 € 21.900 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01 92.000 €
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20 30.025 €
byt dar 2011-09-19 60.000 €
garáž dar 2011-08-18 10.000 €
byt kúpa 2013-05-17 50.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave sporenie 2021-12-31 25054 €
vklady v peňažnom ústave sporenie 2021-12-31 93800 €
osobné vozidlo Mazda CX 5 kúpa 2019-04-06 28.000 €
vklady v peňažnom ústave sporenie 2021-12-31 43316 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01 92.000 €
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20 30.025 €
byt dar 2011-09-19 60.000 €
garáž dar 2011-08-18 10.000 €
byt kúpa 2013-05-17 50.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
vklady v peňažnom ústave sporenie 2021-12-31 21.852,54 €
vklady v peňažnom ústave sporenie 2021-12-31 73.617,18 €
osobné vozidlo Mazda CX 5 kúpa 2019-04-06 28.000 €
vklady v peňažnom ústave sporenie 2021-12-31 49.800 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01 92.000 €
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20 30.025 €
byt dar 2011-09-19 60.000 €
garáž dar 2011-08-18 10.000 €
byt kúpa 2013-05-17 50.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné vozidlo Hyundai i30 predaj 2020-11-03 6.100 €
vklady v peňažnom ústave sporenie 2020-12-31 58.345 €
vklad v peňažnom ústave sporenie + dar 2020-12-31 38.906 €
osobné vozidlo Mazda CX 5 kúpa 2019-04-06 28.000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20 23.236 €
byt kúpa 2013-05-17 50.000 €
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01 92.000 €
byt dar 2011-09-19 60.000 €
garáž dar 2011-08-18 10.000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné vozidlo Mazda 6 predaj 2019-04-06 14.200 €
osobné vozidlo Hyundai i30 kúpa 2012-07-19 14.400 €
vklady v peňažnom ústave sporenie 2019-12-31 53.645 €
vklad v peňažnom ústave sporenie + dar 2019-12-31 12.701 €
osobné vozidlo Mazda CX 5 kúpa 2019-04-06 28.000 €
bežný účet sporenie 2019-12-31 750 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20
byt dar 2011-09-19
garáž dar 2011-08-18
byt kúpa 2013-05-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné vozidlo Mazda 6 kúpa 2015-09-17 25.300 EUR
osobné vozidlo Hyundai i30 kúpa 2012-07-19 14.400 EUR
vklady v peňažnom ústave sporenie 2018-12-31 50.136 EUR
vklad v peňažnom ústave sporenie + dar 2018-12-31 10.136 EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20
byt dar 2011-09-19
garáž dar 2011-08-18
byt kúpa 2013-05-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné vozidlo Mazda 6 kúpa 2015-09-17 25.300 EUR
osobné vozidlo Hyundai i30 kúpa 2012-07-19 14.400 EUR
vklady v peňažnom ústave sporenie 2016-12-31 41.125 EUR
vklad v peňažnom ústave sporenie + dar 2016-12-31 4.821 EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20
byt dar 2011-09-19
garáž dar 2011-08-18
byt kúpa 2013-05-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné vozidlo Mazda 6 kúpa 2015-09-17 25.300 EUR
osobné vozidlo Hyundai i30 kúpa 2012-07-19 14.400 EUR
vklady v peňažnom ústave sporenie 2016-12-31 33.120 EUR
vklad v peňažnom ústave sporenie + dar 2016-12-31 4.806 EUR
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20
byt dar 2011-09-19
garáž dar 2011-08-18
byt kúpa 2013-05-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo Mazda 6 kúpa 2015-09-17
osobné vozidlo Hyundai i30 kúpa 2012-07-19
vklady v peňažnom ústave sporenie 2015-12-31
osobné vozidlo Mazda 6 predaj 2015-10-03
vklad v peňažnom ústave sporenie + dar 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20
byt dar 2011-09-19
garáž dar 2011-08-18
byt kúpa 2013-05-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2011-09-21
motorové vozidlo kúpa 2012-07-19
vklady v peňažnom ústave sporenie 2014-12-31
vklady v peňažnom ústave dar+sporenie 2014-12-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20
byt dar 2011-09-19
garáž dar 2011-08-18
byt kúpa 2013-05-17
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo kúpa 2011-09-21
motorové vozidlo kúpa 2012-07-19
vklad v peňažnom ústave sporenie 2013-12-31
vklad v peňažnom ústave dar 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20
byt dar 2011-09-19
garáž dar 2011-08-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave sporenie 2012-12-13
vklad v peňažnom ústave dar 2012-12-31
motorové vozidlo kúpa 2011-09-21
motorové vozidlo kúpa 2012-07-19
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Košice
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavba/rodinný dom výstavba 1999-08-01
pozemok/záhrada kúpa 1998-03-20
byt dar 2011-09-19
garáž dar 2011-08-18
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave sporenie 2011-12-31
motorové vozidlo kúpa 2011-09-21
vklad v peňažnom ústave dar 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.