JUDr. Ivana Štieberová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Poprad.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom výstavba (rozh. o určení súpisného čísla) 2020-10-26 220.000,- (odhad) -
zastavaná plocha a nádvorie, záhrada darovacia zmluva 2022-06-13 - 100.000,- (odhad)
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV - Toyota Prius XW3 (A) kúpna zmluva 2017-08-10 14.000,- 11.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-08-01
pôžička jún 2019
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom výstavba (rozh. o určení súpisného čísla) 2020-10-26 220.000,- (odhad) -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV - Toyota Prius XW3 (A) kúpna zmluva 2017-08-10 14.000,- 11.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-08-01
pôžička jún 2019
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom výstavba (rozh. o určení súpisného čísla) 2020-10-26 180.000,- -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV - Toyota Prius XW3 (A) kúpna zmluva 2017-08-10 14.000,- 12.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-08-01
pôžička jún 2019
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rozostavaný rodinný dom vytvorenie novej veci 2018-04-27 180.000,- -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV - Toyota Prius XW3 (A) kúpna zmluva 2017-08-10 14.000,- 12.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-08-01
pôžička jún 2019
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Poprad
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rozostavaný rodinný dom vytvorenie novej veci 2018-04-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV - Toyota Prius XW3(A) kúpna zmluva 2017-08-10 14.000,- 12.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2017-08-01
pôžička jún 2019
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (6)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/421/09/2020 2020-09-18 2 Pv 509/19/7706 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/292/07/2020 2020-07-16 1 Pv 110/20/7706 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/224/05/2020 2020-05-29 1 Pv 558/18/7706 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/421/09/2020 2020-09-18 2 Pv 509/19/7706 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/292/07/2020 2020-07-16 1 Pv 110/20/7706 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Poprad PO/7706/224/05/2020 2020-05-29 1 Pv 558/18/7706 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

No relevant news articles found.