JUDr. Gabriela Švecová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Dolný Kubín.

We register the prosecutor as námestníčka okresného prokurátora at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrady kúpna zmluva 2013 100,-€
orná pôda darovacia zmluva 2015 1257,- € 1257,- €
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2015 285,- € 285,- €
záhrada kúpna zmluva 2015 339,- €
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2015 873,- €
trvalý trávnatý porast kúpna zmluva 2015 1854,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 18.000, €
orná pôda kúpna zmluva 2015 13.698,- €
orná pôoda kúpna zmluva 2015 5370,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 3081,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 3966,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 4623,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 4308,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 2658,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 4725,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 3576,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 1053,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 1005,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 5958,- €
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2015 18,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 4926,- €
rodinný dom výstavba 2015 200.000,-€
orná pôda kúpna zmluva 2021 80.000.- €
záhrady kúpna zmluva 2022 109,50 €
orná pôda kúpna zmluva 2022 11.064,-€
trvalý trávnatý porast kúpna zmluva 2022 7.780,50 €
trvalý trávnatý porast kúpna zmluva 2022 7,50 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver rok 2021
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrady kúpna zmluva 2013 100,-€
orná pôda darovacia zmluva 2015 1257,- € 1257,- €
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2015 285,- € 285,- €
záhrada kúpna zmluva 2015 339,- €
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2015 873,- €
trvalý trávnatý porast kúpna zmluva 2015 1854,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 18.000, €
orná pôda kúpna zmluva 2015 13.698,- €
orná pôoda kúpna zmluva 2015 5370,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 3081,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 3966,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 4623,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 4308,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 2658,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 4725,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 3576,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 1053,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 1005,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 5958,- €
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2015 18,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 4926,- €
rodinný dom výstavba 2015 200.000,-€
orná pôda kúpna zmluva 2021 80.000.- €
záhrady kúpna zmluva 2022 109,50 €
orná pôda kúpna zmluva 2022 11.064,-€
trvalý trávnatý porast kúpna zmluva 2022 7.780,50 €
trvalý trávnatý porast kúpna zmluva 2022 7,50 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver rok 2021
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2013-02-27
orná pôda darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady kúpna zmluva 2014-09-25
záhrady kúpna zmluva 2014-09-25
záhrady kúpna zmluva 2014-09-25
orná pôda kúpna zmluva 2014-09-25
orná pôda kúpna zmluva 2014-09-25
orná pôda kúpna zmluva 2014-09-25
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2012
rodinný dom darovacia zmluva 2012
rodinný dom výstavba 2016
orná pôda kúpna zmluva 2021 80.000,- Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver jún 2015
Hypotekárny úver október 2021
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrady kúpna zmluva 2013 100,-€
orná pôda darovacia zmluva 2015 1257,- € 1257,- €
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2015 285,- € 285,- €
záhrada kúpna zmluva 2015 339,- €
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2015 873,- €
trvalý trávnatý porast kúpna zmluva 2015 1854,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 18.000, €
orná pôda kúpna zmluva 2015 13.698,- €
orná pôoda kúpna zmluva 2015 5370,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 3081,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 4725,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 3576,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 1053,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 1005,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 5958,- €
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2015 18,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 4926,- €
rodinný dom výstavba 2015 200.000,-€
záhrady kúpna zmluva 2020 4.000,- Eur
orná pôda kúpna zmluva 2020 10.500,- Eur
trvalý trávnatý porast kúpna zmluva 2020 14.000,- Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v peňažnom ústave predaj nehnuteľného majetku 2020 113000 113000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrady kúpna zmluva 2013 100,-€
orná pôda darovacia zmluva 2015 1257,- € 1257,- €
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2015 285,- € 285,- €
záhrada kúpna zmluva 2015 339,- €
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2015 873,- €
trvalý trávnatý porast kúpna zmluva 2015 1854,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 18.000, €
orná pôda kúpna zmluva 2015 13.698,- €
orná pôoda kúpna zmluva 2015 5370,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 3081,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 3966,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 4623,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 4308,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 2658,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 4725,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 3576,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 1053,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 1005,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 5958,- €
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2015 18,- €
orná pôda kúpna zmluva 2015 4926,- €
rodinný dom výstavba 2015 200.000,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2013-02-27
orná pôda darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady kúpna zmluva 2014-09-25
záhrady kúpna zmluva 2014-09-25
záhrady kúpna zmluva 2014-09-25
orná pôda kúpna zmluva 2014-09-25
orná pôda kúpna zmluva 2014-09-25
orná pôda kúpna zmluva 2014-09-25
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2012
rodinný dom darovacia zmluva 2012
rodinný dom výstavba 2016
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver jún 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2013-02-27
orná pôda darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady kúpna zmluva 2014-09-25
záhrady kúpna zmluva 2014-09-25
záhrady kúpna zmluva 2014-09-25
orná pôda kúpna zmluva 2014-09-25
orná pôda kúpna zmluva 2014-09-25
orná pôda kúpna zmluva 2014-09-25
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2012
rodinný dom darovacia zmluva 2012
rodinný dom výstavba 2016
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver jún 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2013-02-27
orná pôda darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady kúpna zmluva 2014-09-25
záhrady kúpna zmluva 2014-09-25
záhrady kúpna zmluva 2014-09-25
orná pôda kúpna zmluva 2014-09-25
orná pôda kúpna zmluva 2014-09-25
orná pôda kúpna zmluva 2014-09-25
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2012
rodinný dom darovacia zmluva 2012
rodinný dom výstavba 2016
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
Dopravný prostriedok dar 2015-02-01 15 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver jún 2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2013-02-27
orná pôda darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady kúpna zmluva 2014-09-25
záhrady kúpna zmluva 2014-09-25
záhrady kúpna zmluva 2014-09-25
orná pôda kúpna zmluva 2014-09-25
orná pôda kúpna zmluva 2014-09-25
orná pôda kúpna zmluva 2014-09-25
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2012
rodinný dom darovacia zmluva 2012
byt kúpna zmluva 2007
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2013-02-27
orná pôda darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady kúpna zmluva 2014-09-25
záhrady kúpna zmluva 2014-09-25
záhrady kúpna zmluva 2014-09-25
orná pôda kúpna zmluva 2014-09-25
orná pôda kúpna zmluva 2014-09-25
orná pôda kúpna zmluva 2014-09-25
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2012
rodinný dom darovacia zmluva 2012
byt kúpna zmluva 2007
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dolný Kubín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
trvalé trávnaté porasty darovacia zmluva 2013-02-27
orná pôda darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
záhrady darovacia zmluva 2013-02-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Dolný Kubín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva r. 2007
Rodinný dom Darovacia zmluva r. 2012
Rodinný dom Kúpna zmluva r. 2006
Orná pôda Kúpna zmluva r. 2012
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva r. 2012
Orná pôda Kúpna zmluva r. 2012
Orná pôda Kúpna zmluva r. 2012
Orná pôda Kúpna zmluva r. 2012
Záhrady Kúpna zmluva r. 2012
Záhrady Kúpna zmluva r. 2012
Záhrady Kúpna zmluva r. 2012
Záhrady Kúpna zmluva r. 2012
Orná pôda Kúpna zmluva r. 2012
Záhrady Kúpna zmluva r. 2012
Záhrady Kúpna zmluva r. 2012
Záhrady Kúpna zmluva r. 2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office:
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt Kúpna zmluva r. 2007
Rodinný dom Darovacia zmluva r. 2012
Rodinný dom Kúpna zmluva r. 2006
Orná pôda Kúpna zmluva r. 2012
Zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva r. 2012
Orná pôda Kúpna zmluva r. 2012
Orná pôda Kúpna zmluva r. 2012
Orná pôda Kúpna zmluva r. 2012
Záhrady Kúpna zmluva r. 2012
Záhrady Kúpna zmluva r. 2012
Záhrady Kúpna zmluva r. 2012
Záhrady Kúpna zmluva r. 2012
Orná pôda Kúpna zmluva r. 2012
Záhrady Kúpna zmluva r. 2012
Záhrady Kúpna zmluva r. 2012
Záhrady Kúpna zmluva r. 2012
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (4)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/14/05/2013 (rtf, 46 KB) 2013-05-24 Pv 69/10/5503 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 11 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1g (§ 11/1g) Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/12/05/2013 (rtf, 43 KB) 2013-05-06 Pv 70/13/5503 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/9/03/2013 (rtf, 41 KB) 2013-03-04 Pv 422/12/5503 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Dolný Kubín ZA/5503/8/03/2013 (rtf, 42 KB) 2013-03-19 Pv 268/11/5503 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.