JUDr. Michaela Tabaková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Lučenec and Okresná prokuratúra Veľký Krtíš.

We register the prosecutor as námestníčka okresnej prokurátorky at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02 1/4 - 6.967,-€ 1/2 - 20.000,-
zastavané plochy a nádvoria 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 - Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02 1/4- 6.967,-€ 1/2 - 20.000,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2022-04-07 20.000 20.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory zo mzdy , úver 2023-12-31 10.000 10.000
úspory fondy 2023-12-31 25.200 25.200
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2022-03-17
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02 1/4 - 6.967,-€ 1/2 - 20.000,-
zastavané plochy a nádvoria 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 - Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02 1/4- 6.967,-€ 1/2 - 20.000,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2022-04-07 20.000 20.000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory zo mzdy , úver 2022-12-31 27.000 27.000
úspory fondy 2022-12-31 6.900 6.900
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2022-03-17
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02 1/4 - 6.967,-€ 1/2 - 20.000,-
zastavané plochy a nádvoria 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 - Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02 1/4- 6.967,-€ 1/2 - 20.000,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory zo mzdy 2021-12-31 11.300 11.300
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2014-11-01
leasing jún 2020
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02 1/4 - 6.967,-€ 1/2 - 20.000,-
zastavané plochy a nádvoria 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 - Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02 1/4- 6.967,-€ 1/2 - 20.000,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
úspory predaj nehnuteľností 2020-12-31 19.500 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2014-11-01
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02 1/4 - 6.967,-€ 1/2 - 20.000,-
zastavané plochy a nádvoria 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 - Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02 1/4- 6.967,-€ 1/2 - 20.000,-€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-08-15 2.500,-.€
záhrady kúpna zmluva 2012-08-15 2.500,-€
záhrady kúpna zmluva 2012-08-28 2.500,-€
byt č. 6 kúpna zmluva 2012-01-24 42.000,-€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2013-04-17 333,-€
záhrady kúpna zmluva 2013-04-17 333,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2018-08-01
hypotekárny úver 2014-11-01
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02
zastavané plochy a nádvoria 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 - Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-28
byt č. 5 kúpna zmluva 2012-01-24
byt č. 6 kúpna zmluva 2012-01-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2013-04-17
záhrady kúpna zmluva 2013-04-17
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2018-08-01
hypotekárny úver 2014-11-01
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02
zastavané plochy a nádvoria 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 - Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02
rodinný dom kúpna zmluva 2012-08-15
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-28
byt č. 5 kúpna zmluva 2012-01-24
byt č. 6 kúpna zmluva 2012-01-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-01-24
rodinný dom kúpna zmluva 2013-04-17
záhrady kúpna zmluva 2013-04-17
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2014-11-01
hypotekárny úver 2016-08-01
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02
zastavané plochy a nádvoria 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 - Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02
rodinný dom kúpna zmluva 2012-08-15
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-28
byt č. 5 kúpna zmluva 2012-01-24
byt č. 6 kúpna zmluva 2012-01-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-01-24
rodinný dom kúpna zmluva 2013-04-17
záhrady kúpna zmluva 2013-04-17
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2014-11-01
hypotekárny úver 2016-08-01
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02
zastavané plochy a nádvoria 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 - Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02
rodinný dom kúpna zmluva 2012-08-15
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-28
byt č. 5 kúpna zmluva 2012-01-24
byt č. 6 kúpna zmluva 2012-01-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-01-24
rodinný dom kúpna zmluva 2013-04-17
záhrady kúpna zmluva 2013-04-17
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2013-01-01
hypotekárny úver 2014-11-01
spotrebný úver 2015-11-01
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02
zastavané plochy a nádvoria 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 - Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02
rodinný dom kúpna zmluva 2012-08-15
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-28
byt č. 5 kúpna zmluva 2012-01-24
byt č. 6 kúpna zmluva 2012-01-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-01-24
rodinný dom kúpna zmluva 2013-04-17
záhrady kúpna zmluva 2013-04-17
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02
zastavané plochy a nádvoria 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 - Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02
rodinný dom kúpna zmluva 2012-08-15
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-28
byt č. 5 kúpna zmluva 2012-01-24
byt č. 6 kúpna zmluva 2012-01-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-01-24
rodinný dom kúpna zmluva 2013-04-17
záhrady kúpna zmluva 2013-04-17
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02
zastavané plochy a nádvoria 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 - Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02
rodinný dom kúpna zmluva 2012-08-15
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-15
záhrady kúpna zmluva 2012-08-28
byt č. 5 kúpna zmluva 2012-01-24
byt č. 6 kúpna zmluva 2012-01-24
byt č. 14 kúpna zmluva 2012-01-24
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-01-24
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Lučenec
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02
zastavané plochy a nádvoria 1/2 - darovacia zmluva, 1/4 - Uznesenie OS Zvolen o schválení príklepu 2024-01-02
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (76)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/100/11/2016 2016-11-29 2 Pv 353/16/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/69/09/2016 2016-10-14 3 Pv 408/15/6606 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/54/08/2016 2016-08-12 2 Pv 455/15/6606 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/10/01/2016 2016-02-02 1 Pv 360/15/6606 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/98/12/2015 2015-12-29 3 Pv 128/13/6606 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/91/10/2015 2015-11-03 3 Pv 270/15/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/89/09/2015 2015-09-22 3 Pv 115/15/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/66/06/2015 (rtf, 41 KB) 2015-06-19 2 Pv 75/15/6606 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/22/02/2015 (rtf, 63 KB) 2015-02-24 2 Pv 14/15/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/16/02/2015 (rtf, 59 KB) 2015-02-06 3 Pv 468/14/6606 § 199 – Znásilnenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/151/10/2014 (rtf, 46 KB) 2014-10-18 1 Pv 242/13/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/94/07/2013 (rtf, 75 KB) 2013-07-02 1 Pv 273/13/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/77/06/2013 (rtf, 47 KB) 2013-06-15 1 Pv 753/11/6606 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/76/06/2013 (rtf, 46 KB) 2013-06-18 1 Pv 92/12/6606 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/78/07/2013 (rtf, 76 KB) 2013-06-28 3 Pv 8/13/6606 § 222 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/73/06/2013 (rtf, 52 KB) 2013-06-14 3 Pv 107/13/6606 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/61/05/2013 (rtf, 54 KB) 2013-05-17 3 Pv 128/13/6606 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/31/03/2013 (rtf, 50 KB) 2013-03-15 3 Pv 36/13/6606 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/140/11/2022 2022-11-26 Pv 563/21/7713 § 285 – Všeobecné ohrozenie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/143/11/2012 (rtf, 64 KB) 2012-10-30 2 Pv 417/12/6606 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/115/09/2012 (rtf, 51 KB) 2012-08-31 2 Pv 595/11/6606 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/110/08/2012 (rtf, 44 KB) 2012-08-28 1 Pv 519/10/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/99/08/2012 (rtf, 47 KB) 2012-07-31 3 Pv 583/11/6606 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/65/06/2012 (rtf, 205 KB) 2012-06-05 2 Pv 3/12/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/57/05/2012 (rtf, 209 KB) 2012-05-14 1 Pv 92/12/6606 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/66/05/2012 (rtf, 211 KB) 2012-05-16 1 Pv 753/11/6606 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/121/12/2021 2021-12-08 Pv 282/21/7713 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/106/10/2021 2021-10-20 Pv 279/20/7713 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/74/07/2021 2021-08-10 Pv 33/21/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/110/08/2020 2020-08-20 Pv 279/20/7713 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/335/11/2019 2019-11-19 Pv 616/19/7713 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/58/07/2019 2019-08-14 3 Pv 191/17/6606 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/48/05/2019 2019-06-04 3 Pv 78/18/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/35/03/2019 2019-03-28 1 Pv 18/19/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/21/01/2019 2019-01-15 1 Pv 402/18/6606 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/153/10/2018 2018-12-06 2 Pv 272/18/6606 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/151/10/2018 2018-10-20 2 Pv 217/18/6606 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/117/05/2018 2018-05-15 1 Pv 398/17/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/106/02/2018 2018-03-13 2 Pv 390/17/6606 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/101/02/2018 2018-03-13 1 Pv 436/17/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/97/01/2018 2018-01-16 3 Pv 375/17/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/241/10/2017 2017-12-11 2 Pv 242/17/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/207/07/2017 2017-07-25 1 Pv 363/16/6606 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/54/04/2017 2017-05-09 Pv 359/16/6610 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/49/04/2017 2017-04-20 Pv 58/17/6610 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/147/12/2023 2023-12-12 Pv 277/23/7713 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/149/12/2023 2023-12-20 Pv 563/21/7713 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/149/12/2023 (pdf, 92 KB) 2023-12-20 Pv 563/21/7713 § 285 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/147/12/2023 (pdf, 106 KB) 2023-12-12 Pv 277/23/7713 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/140/11/2022 (pdf, 124 KB) 2022-11-26 Pv 563/21/7713 § 285 – Všeobecné ohrozenie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/121/12/2021 (pdf, 134 KB) 2021-12-08 Pv 282/21/7713 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/106/10/2021 (pdf, 100 KB) 2021-10-20 Pv 279/20/7713 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/74/07/2021 (pdf, 106 KB) 2021-08-10 Pv 33/21/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/110/08/2020 (pdf, 110 KB) 2020-08-20 Pv 279/20/7713 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/335/11/2019 (pdf, 112 KB) 2019-11-19 Pv 616/19/7713 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/58/07/2019 (pdf, 118 KB) 2019-08-14 3 Pv 191/17/6606 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/48/05/2019 (pdf, 87 KB) 2019-06-04 3 Pv 78/18/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/35/03/2019 (pdf, 121 KB) 2019-03-28 1 Pv 18/19/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/21/01/2019 (pdf, 94 KB) 2019-01-15 1 Pv 402/18/6606 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/153/10/2018 (pdf, 91 KB) 2018-12-06 2 Pv 272/18/6606 § 236 – Zatajenie veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/151/10/2018 (pdf, 95 KB) 2018-10-20 2 Pv 217/18/6606 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/117/05/2018 (pdf, 100 KB) 2018-05-15 1 Pv 398/17/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/106/02/2018 (pdf, 113 KB) 2018-03-13 2 Pv 390/17/6606 § 221 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/101/02/2018 (pdf, 89 KB) 2018-03-13 1 Pv 436/17/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/97/01/2018 (pdf, 100 KB) 2018-01-16 3 Pv 375/17/6606 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/241/10/2017 (pdf, 101 KB) 2017-12-11 2 Pv 242/17/6606 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/207/07/2017 (pdf, 111 KB) 2017-07-25 1 Pv 363/16/6606 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/54/04/2017 (pdf, 109 KB) 2017-05-09 Pv 359/16/6610 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Veľký Krtíš BB/6610/49/04/2017 (pdf, 96 KB) 2017-04-20 Pv 58/17/6610 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/100/11/2016 (pdf, 96 KB) 2016-11-29 2 Pv 353/16/6606 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/69/09/2016 (pdf, 135 KB) 2016-10-14 3 Pv 408/15/6606 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/54/08/2016 (pdf, 185 KB) 2016-08-12 2 Pv 455/15/6606 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/10/01/2016 (pdf, 96 KB) 2016-02-02 1 Pv 360/15/6606 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/98/12/2015 (pdf, 87 KB) 2015-12-29 3 Pv 128/13/6606 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/91/10/2015 (pdf, 97 KB) 2015-11-03 3 Pv 270/15/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Lučenec BB/6606/89/09/2015 (pdf, 105 KB) 2015-09-22 3 Pv 115/15/6606 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.