Mgr. Dávid Tluščák

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Košice II.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Malacky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpa 2019-04-23 184.252
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstaranai je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
nebytový priestor kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
rozostavaný dom kúpa 2022-12-29 290000 290000
pozemok - orná pôda kúpa 2022-12-29 cena obstarania je zahrnutá v cene domu cena je zahrnutá v cene domu
pozemok - orná pôda kúpa 2022-12-29 cena obstarania je zahrnutá v cene domu cena je zahrnutá v cene domu
pozemok - ostatná plocha kúpa 2022-12-29 cena obstarania je zahrnutá v cene domu cena je zahrnutá v cene domu
pozemok - zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2022-12-29 cena obstarania zahrnutá v cene domu cena je zahrnutá v cene domu
pozemok - zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2022-12-29 cena obstarania je zahrnutá v cene domu cena je zahrnutá v cene domu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Peugeot 508 kúpa 2020-10-09 10.300 10.500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
príjem z predaja bytu predaj bytu v Bratislave, k. ú. Dúbravka 2022-10-20 264039
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-02-07
hypotekárny úver 2019-01-18
hypotekárny úver 2019-01-18
spotrebiteľský úver 2020-10-06
hypotekárny úver (nový) 2022-11-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2019-04-23 184.252
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstaranai je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
nebytový priestor kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Peugeot 508 kúpa 2020-10-09 10.300 10.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-02-07
hypotekárny úver 2019-01-18
hypotekárny úver 2019-01-18
spotrebiteľský úver 2020-10-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2019-04-23 184.252
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstaranai je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
nebytový priestor kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Peugeot 508 kúpa 2020-10-09 10.300 10.500
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-02-07
hypotekárny úver 2019-01-18
hypotekárny úver 2019-01-18
spotrebiteľský úver 2020-10-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2019-04-23 184.252
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstaranai je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
nebytový priestor kúpa 2019-04-23 cena obstarania je zahrnutá v cene bytu
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo Peugeot 508 SW kúpa 2019-06-02 11.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-02-07
hypotekárny úver 2019-01-18
hypotekárny úver 2019-01-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Peugeot 508 SW, r. v. 2014, 2.0 HDI kúpa 2018-06-01 10500 11000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2018-12-19
hypotekárny úver 2018-11-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Malacky
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (4)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/279/11/2021 2021-11-25 2 Pv 148/21/1106 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/85/04/2019 2019-05-03 2 Pv 461/18/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/279/11/2021 2021-11-25 2 Pv 148/21/1106 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Malacky BA/1106/85/04/2019 2019-05-03 2 Pv 461/18/1106 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.