JUDr. Tomáš Trela

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Prievidza.

We register the prosecutor as námestník okresného prokurátora at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Prievidza.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
chata kúpna zmluva 2010-04-21 75.140,- €
byt kúpna zmluva 2013-01-22 100000,- €
pozemok pod byt. domom kúpna zmluva 2013-01-22 nie je samostatne oceniteľný
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze úspory z platov,príjem z predaja nehnuteľnosti, dar od rodičov 2017-12-31 18.000,- €
OMV kúpna zmluva 2020-06-03 40.900,- € 40.900,- €
OMV leasing 2019-05-17 56.800,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Pohľadávka pôžička 2019-03-01 45.000,- €
Podiel v obchodnej spoločnosti darovacia zmluva 2019-02-15 2.000,- €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2007-11-06
leasing motorového vozidla 2019-05-17
spotrebný úver 2020-06-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
chata kúpna zmluva 2010-04-21 75.140,- €
byt kúpna zmluva 2013-01-22 100000,- €
pozemok pod byt. domom kúpna zmluva 2013-01-22 nie je samostatne oceniteľný
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze úspory z platov,príjem z predaja nehnuteľnosti, dar od rodičov 2017-12-31 12.600,- €
OMV dar od rodičov 2013-05-04 38.900,- €
OMV leasing 2019-05-17 56.800,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Pohľadávka pôžička 2019-03-01 45.000,- €
Podiel v obchodnej spoločnosti darovacia zmluva (dar od rodičov) 2019-02-15 1.000,- €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2007-11-06
leasing motorového vozidla 2019-05-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata kúpna zmluva 2010-04-21
byt kúpna zmluva 2013-01-22
pozemok pod byt. domom kúpna zmluva 2013-01-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze úspory z platov,príjem z predaja nehnuteľnosti, dar od rodičov 2017-12-31 50.000,-€
OMV dar od rodičov 2013-05-04 38.900,- €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2007-11-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata kúpna zmluva 2010-04-21
byt kúpna zmluva 2013-01-22
pozemok pod byt. domom kúpna zmluva 2013-01-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze úspory z platov,príjem z predaja nehnuteľnosti, dar od rodičov 2017-12-31 37.147,-€
OMV dar od rodičov 2013-05-04 38.900,- €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2007-11-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata kúpna zmluva 2010-04-21
byt kúpna zmluva 2013-01-22
pozemok pod byt. domom kúpna zmluva 2013-01-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze úspory z platov,príjem z predaja nehnuteľnosti, dar od rodičov 2014-12-31 24.700,-€
OMV dar od rodičov 2013-05-04 38.900,- €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
pohľadávka voči dlžníkovi zmluva o pôžičke 2015-12-01 10.500,- €
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2007-11-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata kúpna zmluva 2010-04-21
byt kúpna zmluva 2013-01-22
pozemok pod byt. domom kúpna zmluva 2013-01-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze úspory z platu,príjem z predaja nehnuteľnosti, dar od rodičov 2014-12-31
OMV dar od rodičov 2013-05-04
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pohľadávka voči dlžníkovi zmluva o pôžičke 2015-12-01
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2009-11-10
hypotekárny úver 2007-11-06
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata kúpna zmluva 2010-04-21
byt kúpna zmluva 2013-01-22
pozemok pod byt. domom kúpna zmluva 2013-01-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze úspory z platu,príjem z predaja nehnuteľnosti, dar od rodičov 2014-12-31
OMV dar od rodičov 2013-05-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
chata kúpna zmluva 2010-04-21
byt kúpna zmluva 2013-01-22
pozemok pod byt. domom kúpna zmluva 2013-01-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze úspory z platu,príjem z predaja nehnuteľnosti, dar od rodičov 2013-12-31
OMV dar od rodičov 2013-05-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.