JUDr. Marek Urda

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Prešov.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
stavebný pozemok kúpa V6941/2008 967.500,-SK
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom kolaudácia Z5683/2012 60.000,-Eur Hypotéka
trvalý travnatý porast kúpa V6691/2013 18.000,-Eur
trvalý travnatý porast kúpa 2021-06-16 40.000,-Eur
trvalý trávnatý porast kúpa 2021-06-16 30.000,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo r.v.2007 ukončený leasing 2012-02-06 19.000,-Eur ojazdené /rok výroby 2007
osobné motorové vozidlo Toyota City Ve kúpa 2020-02-11 28.900,-Eur nové
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2020-10-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
stavebný pozemok kúpa V6941/2008 967.500,-SK
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom kolaudácia Z5683/2012 60.000,-Eur Hypotéka
trvalý travnatý porast kúpa V6691/2013 18.000,-Eur
trvalý travnatý porast kúpa 2021-06-16 40.000,-Eur
trvalý travnatý porast kúpa 2021-06-16 30.000,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo BMW X3 ukončený leasing 2012-02-06 19.000,-Eur ojazdené /rok výroby 2007
osobné motorové vozidlo Toyota City Ve kúpa 2020-02-11 28.900,-Eur nové
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2020-10-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
stavebný pozemok kúpa V6941/2008 967.500,-SK
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom kolaudácia Z5683/2012 60.000,-Eur Hypotéka
trvalý travnatý porast kúpa V6691/2013 18.000,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo BMW X3 ukončený leasing 2012-02-06 19.000,-Eur ojazdené /rok výroby 2007
osobné motorové vozidlo Toyota Verso ukončený leasing 2008-08-08 26.000,-Eur ojazdené/rok výroby 2008
osobné motorové vozidlo Toyota City Ve kúpa 2020-02-11 28.900,-Eur nové
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
spotrebný úver 2020-10-13
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
stavebný pozemok kúpa V6941/2008 967.500,-SK
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom kolaudácia Z5683/2012 60.000,-Eur Hypotéka
trvalý travnatý porast kúpa V6691/2013 18.000,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo BMW X3 ukončený leasing 2012-02-06 19.000,-Eur ojazdené /rok výroby 2007
osobné motorové vozidlo Toyota Verso ukončený leasing 2008-08-08 26.000,-Eur ojazdené/rok výroby 2008
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný pozemok kúpa V6941/2008
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom kolaudácia Z5683/2012
trvalý travnatý porast kúpa V6691/2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo BMW X3 ukončený leasing 2012-02-06 19.000,-Eur ojazdené /rok výroby 2007
osobné motorové vozidlo Toyota Verso ukončený leasing 2008-08-08 26.000,-Eur ojazdené/rok výroby 2008
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný pozemok kúpa V6941/2008
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom kolaudácia Z5683/2012
trvalý travnatý porast kúpa V6691/2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo BMW X3 ukončený leasing 2012-02-06 19.000,-Eur ojazdené /rok výroby 2007
osobné motorové vozidlo Toyota Verso ukončený leasing 2008-08-08 26.000,-Eur ojazdené/rok výroby 2008
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný pozemok kúpa V6941/2008
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom kolaudácia Z5683/2012
trvalý travnatý porast kúpa V6691/2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo BMW X3 ukončený leasing 2012-02-06 19.000,-Eur ojazdené /rok výroby 2007
osobné motorové vozidlo Toyota Verso ukončený leasing 2008-08-08 26.000,-Eur ojazdené/rok výroby 2008
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný pozemok kúpa V6941/2008
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom kolaudácia Z5683/2012
trvalý travnatý porast kúpa V6691/2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo BMW X3 ukončený leasing 2012-02-06
osobné motorové vozidlo Toyota Verso ukončený leasing 2008-08-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný pozemok kúpa V6941/2008
zastavané plochy a nádvoria/rodinný dom kolaudácia Z5683/2012
trvalý travnatý porast kúpa V6691/2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo BMW X3 ukončený leasing 2012-02-06
osobné motorové vozidlo Toyota Verso ukončený leasing 2008-08-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný pozemok kúpa V6941/2008
zastavané plochy a nádvoria / rodinný dom kolaudácia Z5683/2012
trvalý trávnatý porast kúpa V6691/2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidloBMW x3 leasing 2012-02-06
osobné motorové vozidloToyota Verso ukončený leasing 2008-08-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
stavebný pozemok kúpna zmluva V6941/2008
zastavané plochy a nádvoria /rodinný dom kolaudácia Z5683/2012
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dopravný prostriedok/osobné motorové vozidlo BMWx3 leasing 2012-02-06
dopravný prostriedok/osobné motorové vozidlo Toyota Corolla Verso ukončenie leasingu 2008-08-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávne porasty kúpa 2008-12-31
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-12-31
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2008-12-31
rozostavaný rodinný dom stavebné povolenie 2009-04-05
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa po ukončení lízingu 2011-06-29
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze služobný príjem prokurátora 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (60)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/590/12/2015 2016-02-05 2 Pv 383/15/7707 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/591/12/2015 2016-01-01 2 Pv 201/15/7707 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/770/09/2023 2023-10-12 1 Pv 174/22/7707 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/516/08/2015 2015-08-24 2 Pv 31/15/7707 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/601/07/2015 2015-10-27 2 Pv 816/13/7707 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/495/06/2015 2015-06-29 1 Pv 624/14/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/647/07/2023 2023-09-08 2 Pv 724/18/7707 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/538/08/2014 2014-08-12 3 Pv 528/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/321/10/2013 2013-09-27 2 Pv 138/13/7707 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/232/08/2013 2013-08-01 2 Pv 272/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/318/09/2013 2013-07-30 2 Pv 457/13/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/191/05/2013 2013-04-29 2 Pv 922/12/7707 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/162/04/2013 2013-04-02 1 Pv 941/12/7707 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/144/04/2013 2013-03-01 2 Pv 636/12/7707 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/190/05/2013 2013-03-01 2 Pv 756/12/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/101/02/2013 2012-12-04 3 Pv 762/12/7707 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/760/10/2022 2022-10-20 2 Pv 315/22/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/275/08/2012 2012-07-24 3 Pv 309/12/7707 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/36/04/2012 2012-03-31 Pv 650/11/7713 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/86/07/2012 2012-06-05 Pv 945/11/7713 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou PO/7713/44/05/2012 2012-02-21 Pv 858/11/7713 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/1167/12/2021 2022-02-10 1 Pv 438/20/7707 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/965/10/2021 2021-10-29 3 Pv 173/19/7707 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/531/05/2021 2021-06-04 1 Pv 121/20/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/391/04/2021 2021-04-24 3 Pv 569/19/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/282/03/2021 2021-03-26 1 Pv 348/19/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/148/01/2020 2020-02-07 1 Pv 269/19/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/968/09/2019 2019-11-08 3 Pv 27/19/7707 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/428/04/2019 2019-04-24 2 Pv 504/18/7707 § 402 – Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/1078/10/2018 2018-10-23 3 Pv 482/15/7707 § 240 – Zvýhodňovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/657/06/2018 2018-07-10 2 Pv 490/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/486/05/2018 2018-05-19 1 Pv 385/17/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/309/03/2018 2018-04-03 1 Pv 620/17/7707 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/915/09/2017 2017-10-16 3 Pv 670/15/7707 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/901/09/2017 2017-10-02 3 Pv 344/16/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/963/12/2023 2023-12-28 1 Pv 409/23/7707 § 401 – Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/378/04/2023 2023-05-03 1 Pv 97/23/7707 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/45/01/2024 2024-02-29 2 Pv 92/22/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/45/01/2024 2024-02-29 2 Pv 92/22/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/963/12/2023 2023-12-28 1 Pv 409/23/7707 § 401 – Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/770/09/2023 2023-10-12 1 Pv 174/22/7707 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/647/07/2023 2023-09-08 2 Pv 724/18/7707 § 279 – Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/378/04/2023 2023-05-03 1 Pv 97/23/7707 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/760/10/2022 2022-10-20 2 Pv 315/22/7707 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/1167/12/2021 2022-02-10 1 Pv 438/20/7707 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/965/10/2021 2021-10-29 3 Pv 173/19/7707 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/531/05/2021 2021-06-04 1 Pv 121/20/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/391/04/2021 2021-04-24 3 Pv 569/19/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/282/03/2021 2021-03-26 1 Pv 348/19/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/148/01/2020 2020-02-07 1 Pv 269/19/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/968/09/2019 2019-11-08 3 Pv 27/19/7707 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/428/04/2019 2019-04-24 2 Pv 504/18/7707 § 402 – Vyhýbanie sa služobnému úkonu alebo výkonu vojenskej služby Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/1078/10/2018 2018-10-23 3 Pv 482/15/7707 § 240 – Zvýhodňovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/657/06/2018 2018-07-10 2 Pv 490/15/7707 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/486/05/2018 2018-05-19 1 Pv 385/17/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/309/03/2018 2018-04-03 1 Pv 620/17/7707 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/915/09/2017 2017-10-16 3 Pv 670/15/7707 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/901/09/2017 2017-10-02 3 Pv 344/16/7707 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/590/12/2015 2016-02-05 2 Pv 383/15/7707 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/591/12/2015 2016-01-01 2 Pv 201/15/7707 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.