JUDr. Petra Valúchová

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Žilina.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Stavebné sporenie sporenie 2002-12-01 51.806,15 € 51.806,15 €
sporenie pre radosť sporenie 2018-05-11 26.807,10 € 26.807,10 €
bežný účet úspory 2005-09-23 18.109,06 € 18.109,06 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Stavebné sporenie sporenie 2002-12-01 51.437,67 € 51.437,67 €
sporenie pre radosť sporenie 2018-05-11 23.142,71 23.142,71 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Stavebné sporenie sporenie 2002-12-01 50.734,41 € 50.734,41 €
sporenie pre radosť sporenie 2018-05-11 20.096,28 € 20.096,28 €
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (14)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/514/04/2020 2020-05-27 4 Pv 40/19/5511 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/181/06/2019 2019-06-21 4 Pv 96/19/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/142/04/2019 2019-04-24 1 Pv 923/15/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/38/01/2019 2019-01-03 3 Pv 406/18/5511 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/383/12/2018 2019-01-04 2 Pv 617/18/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/184/05/2018 2018-06-12 1 Pv 239/18/5511 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/256/07/2018 2018-07-20 3 Pv 152/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/514/04/2020 (pdf, 86 KB) 2020-05-27 4 Pv 40/19/5511 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/181/06/2019 (pdf, 89 KB) 2019-06-21 4 Pv 96/19/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/142/04/2019 (pdf, 91 KB) 2019-04-24 1 Pv 923/15/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/38/01/2019 (pdf, 112 KB) 2019-01-03 3 Pv 406/18/5511 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/383/12/2018 (pdf, 91 KB) 2019-01-04 2 Pv 617/18/5511 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/256/07/2018 (pdf, 90 KB) 2018-07-20 3 Pv 152/18/5511 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Žilina ZA/5511/184/05/2018 (pdf, 123 KB) 2018-06-12 1 Pv 239/18/5511 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.

No relevant news articles found.