JUDr. Beáta Vandžurová Nehilová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Prešov.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom úspory 2010-01-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
záhrady, zastavané plochy a nádvoria darovanie 2004-01-20
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa, úspory 2022-10-10 18.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom úspory 2010-01-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
záhrady, zastavané plochy a nádvoria darovanie 2004-01-20
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa, úspory 2022-10-10 18.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom úspory 2010-01-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
záhrady, zastavané plochy a nádvoria darovanie 2004-01-20
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa, úspory 2011-04-28 13100
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom úspory 2010-01-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
záhrady, zastavané plochy a nádvoria darovanie 2004-01-20
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa, úspory 2011-04-28 13100
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom úspory 2010-01-27 80.000eur 100.000 eur
orná pôda dedenie 1997-06-27 dedenie 524.95 Sk, 1.438,60 sk, 1.681,20 sk, 1.982,70 sk, 3.154,70 sk, 272 sk, 7.260,49 sk
orná pôda dedenie 1997-06-27 dedenie 8.700 sk, 4.372,20 sk
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27 dedenie 2.968 sk, 9.000 sk, 5.546,20 sk, 3.300,80 sk, 9.607,30 sk, 2.994,20 sk, 5.475 sk, 4.713,20 sk, 10.492,30 sk, 12.217,80 sk, 7.293,80 sk
záhrady, zastavané plochy a nádvoria darovanie 2004-01-20 darovanie 11.924 sk, 10.934 sk, 10.666 sk
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27 dedenie 991 sk, 2.489,80 sk
orná pôda dedenie 1997-06-27 dedenie 1.611 sk, 2.573,80 sk, 6.663,20 sk, 829,80 sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa, úspory 2011-04-28 13.100 eur 13.100 eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom úspory 2010-01-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
záhrady, zastavané plochy a nádvoria darovanie 2004-01-20
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa, úspory 2011-04-28 13100
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom úspory 2010-01-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
záhrady, zastavané plochy a nádvoria darovanie 2004-01-20
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa, úspory 2011-04-28 13100
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom úspory 2010-01-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
záhrady, zastavané plochy a nádvoria darovanie 2004-01-20
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa, úspory 2011-04-28 13100
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom úspory 2010-01-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
záhrady, zastavané plochy a nádvoria darovanie 2004-01-20
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa, úspory 2011-04-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom úspory 2010-01-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
záhrady, zastavané plochy a nádvoria darovanie 2004-01-20
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa, úspory 2011-04-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom úspory 2010-01-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
záhrady, zastavané plochy a nádvoria darovanie 2004-01-20
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa, úspory 2011-04-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom úspory 2010-01-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
záhrady, zastavané plochy a nádvoria darovanie 2004-01-20
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa, úspory 2011-04-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom úspory 2010-01-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
záhrady, zastavané plochy a nádvoria darovanie 2004-01-20
orná pôda a trvalé trávne porasty dedenie 1997-06-27
orná pôda dedenie 1997-06-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa, úspory 2011-04-28
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.