JUDr. Gabriela Zlochová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Považská Bystrica.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom svojpomocná výstavba, zrušené BSM 2003 450 000Kčs
zastavané plochy a nádvoria IBV od štátu 1990-07-30 zadarmo 2000 Kčs
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné úspory zrážky zo mzdy postupne mesačne 110000 110000€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom svojpomocná výstavba, zrušené BSM 2003 450 000Kčs
zastavané plochy a nádvoria IBV od štátu 1990-07-30 zadarmo 2000 Kčs
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné úspory zrážky zo mzdy postupne mesačne 95000 € 95000€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom svojpomocná výstavba, zrušené BSM 2003 450 000Kčs
zastavané plochy a nádvoria IBV od štátu 1990-07-30 zadarmo 2000 Kčs
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné úspory zrážky zo mzdy postupne mesačne 77000 € 77000€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom svojpomocná výstavba, zrušené BSM 2003 2000 kolaud. 450 000 Sk
zastavané plochy a nádvoria IBV od štátu 1990-07-30 zadarmo 2000 Kčs
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné úspory zrážky zo mzdy postupne mesačne 25.500 € 25.500€
finančné prostriedky predaj bytu 2018-01-01 35.500€ 35.500€
finančné prostriedky predaj pozemkov s prísl. 2017-2018 30.000€ 30.000€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom svojpomocná výstavba, zrušené BSM 2003
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné úspory zrážky zo mzdy 2018-12-31 29.000 € 29.000€
predaj 1/4 pozemkov s príslušenstvom kúpna zmluva 2017-11-01 43.875€ 43.875€
predaj 1/4 pozemkov s príslušenstvom kúpna zmluva 2017-11-01 42.450€ 42.450€
predaj 1/4 pozemkov s príslušenstvom kúpna zmluva 2018-08-01 41.975€ 41.975€
predaj 1/4 pozemkov s príslušenstvom kúpna zmluva 2018-09-01 43.375€ 43.375€
predaj bytu kúpna zmluva 2018-01-01 35.500€ 35.500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom svojpomocná výstavba, zrušené BSM 2003
byt zmluva o prevode bytu, zrušné BSM 2003
ostatné plochy zmluva o prevode bytu 2003
orná pôda kúpna zmluva 2008
ostatné plochy kúpna zmluva 2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo BMW kúpna zmluva 2012 7 961 € znalecký posudok 7 961€
finančné úspory zrážky zo mzdy postupne mesačne 20.000 € 20.000€
predaj 1/4 pozemkov s príslušenstvom kúpna zmluva 2017-11-01 43.875€ 43.875€
predaj 1/4 pozemkov s príslušenstvom kúpna zmluva 2017-11-01 42.450€ 42.450€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom svojpomocná výstavba, zrušené BSM 2003
byt zmluva o prevode bytu, zrušné BSM 2003
ostatné plochy zmluva o prevode bytu 2003
orná pôda kúpna zmluva 2008
ostatné plochy kúpna zmluva 2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo BMW kúpna zmluva 2012 7 961 € znalecký posudok 7 961€
finančné úspory zrážky zo mzdy postupne mesačne 20.000 20.000€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom svojpomocná výstavba, zrušené BSM 2003
byt zmluva o prevode bytu, zrušné BSM 2003
ostatné plochy zmluva o prevode bytu 2003
orná pôda kúpna zmluva 2008
ostatné plochy kúpna zmluva 2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo BMW kúpna zmluva 2012
finančné úspory zrážky zo mzdy postupne mesačne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom svojpomocná výstavba, zrušené BSM 2003
byt zmluva o prevode bytu, zrušné BSM 2003
ostatné plochy zmluva o prevode bytu 2003
orná pôda kúpna zmluva 2008
ostatné plochy kúpna zmluva 2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo BMW kúpna zmluva 2012
finančné úspory zrážky zo mzdy postupne mesačne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom svojpomocná výstavba, zrušené BSM 2003
byt zmluva o prevode bytu, zrišene BSM 2003
ostatne plochy zmluva o prevode bytu 2003
orná pôda kúpna zmluva 2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo BMW kúpna zmluva 2012
finančné úspory zrážky zo mzdy postupne mesačne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom svojpomocná výstavba, zrušené BSM 2003
byt zmluva o prevode bytu, zrišene BSM 2003
ostatne plochy zmluva o prevode bytu 2003
orná pôda kúpna zmluva 2008
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
motorové vozidlo BMW kúpna zmluva 2012
finančné úspory zrážky zo mzdy postupne mesačne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Považská Bystrica
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom svojpomocná výstavba 2001-12-31
zastavané plochy a nádvoria od štátu bez poplatku 2001-12-31
byt v obytnom dome zmluva o prevode bytu V 903/99 1999-04-21
zastavané plochy a nádvoria zmluva o prevode bytu a zastavaných plôch 1999-04-21
orná pôda kúpna zmluva V 2716/08 2008-08-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklad v peňažnom ústave zrážky zo mzdy 2011-01-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.