JUDr. Matúš Ivaniš

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Humenné.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt Kúpna zmluva 2017-08-07 91000 91000
Byt Kúpna zmluva 2021-09-06 110000 110000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažných ústavoch úspory z príjmov 2013-2023 22000 22000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver VÚB a.s. 2017-07-07
Hypotekárny úver VÚB a.s. 2021-08-05
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt Kúpna zmluva 2017-08-07 91000 91000
Byt Kúpna zmluva 2021-09-06 110000 110000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažných ústavoch úspory z príjmov 2013-2022 12000 12000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver VÚB a.s. 2017-07-07
Hypotekárny úver VÚB a.s. 2021-08-05
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt Kúpna zmluva 2017-08-07 91000 91000
Byt Kúpna zmluva 2021-09-06 110000 110000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažných ústavoch úspory z príjmov 2013-2021 8000 8000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver VÚB a.s. 2017-07-07
Hypotekárny úver VÚB a.s. 2021-08-05
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt Kúpna zmluva 2017-08-07 91000 91000
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažných ústavoch úspory z príjmov 2013-2020 9000 9000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver VÚB a.s. 2017-07-07
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Humenné
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Byt Kúpna zmluva 2017-08-07 91000 91000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver VÚB a.s. 2017-07-07
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (6)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/197/11/2022 2023-02-12 2 Pv 81/19/7702 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/136/06/2022 2022-06-18 1 Pv 213/20/7702 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/4/01/2024 2024-01-19 Pv 749/23/7702 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/4/01/2024 (pdf, 133 KB) 2024-01-19 Pv 749/23/7702 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/197/11/2022 (pdf, 197 KB) 2023-02-12 2 Pv 81/19/7702 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Humenné PO/7702/136/06/2022 (pdf, 120 KB) 2022-06-18 1 Pv 213/20/7702 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.

No relevant news articles found.