JUDr. Dušan Čislák

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Košice II.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2000-05-01 600 000 sk 600 000 sk
byt kúpna zmluva 2010-03-01 86 000 eur 86 000 eur
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 519 sk 519 sk
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 580 sk 580 sk
záhrady osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 23 660 sk 23 660 sk
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 830 sk 830 sk
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 745 sk 745 sk
záhrada rozhodnutie OÚ Košice 2023-08-01 6 800 eur 6 800 eur
zastavaná plocha rozhodnutie OÚ Košice 2023-08-01 6 800 eur 6 800 eur
zastavaná plocha rozhodnutie OÚ Košice 2023-08-01 6 800 eur 6 800 eur
zastavaná plocha rozhodnutie OÚ Košice 2023-08-01 6 800 6 800 eur
zastavaná plocha rozhodnutie OÚ Košice 2023-08-01 6 800 eur 6 800 eur
zastavaná plocha rozhodnutie OÚ Košice 2023-08-01 6 800 eur 6 800 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-03-24 34 385 eur 34 385 eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-08-23 17 560 eur 17 560 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-02-04
americká hypotéka 2016-09-30
americká hypotéka 2018-06-01
bezúčelový úver 2021-08-23
pôžička 2021-09-03
bezúčelový úver 2023-10-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2000-05-01 600 000 sk 600 000 sk
byt kúpna zmluva 2010-03-01 86 000 eur 86 000 eur
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 519 sk 519 sk
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 580 sk 580 sk
záhrady osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 23 660 sk 23 660 sk
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 830 sk 830 sk
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 745 sk 745 sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-03-24 34 385 eur 34 385 eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-08-23 17 560 eur 17 560 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-02-04
americká hypotéka 2016-09-30
americká hypotéka 2018-06-01
bezúčelový úver 2021-08-23
pôžička 2021-09-03
bezúčelový úver 2022-10-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2000-05-01 600 000 sk 600 000 sk
byt kúpna zmluva 2010-03-01 86 000 eur 86 000 eur
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 519 sk 519 sk
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 580 sk 580 sk
záhrady osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 23 660 sk 23 660 sk
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 830 sk 830 sk
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 745 sk 745 sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-03-24 34 385 eur 34 385 eur
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2021-08-23 17 560 eur 17 560 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-02-04
americká hypotéka 2016-09-30
americká hypotéka 2018-06-01
bezúčelový úver 2021-08-23
pôžička 2021-09-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2000-05-01 600 000 sk
byt kúpna zmluva 2010-03-01 86 000 eur
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 519 sk 519 sk
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 580 sk 580 sk
záhrady osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 23 660 sk 23 660 sk
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 830 sk 830 sk
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 745 sk 745 sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-05-05 28000 28000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-02-04
americká hypotéka 2016-09-30
americká hypotéka 2018-06-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2000-05-01 600 000 sk
byt kúpna zmluva 2010-03-01 86 000 eur
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 519 sk 519 sk
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 580 sk 580 sk
záhrady osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 23 660 sk 23 660 sk
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 830 sk 830 sk
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29 745 sk 745 sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-05-05 28000 28000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-02-04
americká hypotéka 2016-09-30
americká hypotéka 2018-06-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2000-05-01
byt kúpna zmluva 2010-03-01
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
záhrady osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-05-05 28000 28000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-02-04
americká hypotéka 2016-09-30
bezúčelový úver 2016-03-03
bezúčelový úver 2014-06-01
bezúčelový úver 2015-11-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2000-05-01
byt kúpna zmluva 2010-03-01
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
záhrady osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2017-05-05 28000 28000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-02-04
americká hypotéka 2016-09-30
bezúčelový úver 2016-03-03
bezúčelový úver 2014-06-01
bezúčelový úver 2015-11-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2000-05-01
byt kúpna zmluva 2010-03-01
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
záhrady osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-09-09 10.000 10.000
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2016-09-16 20.000 20.000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2010-02-04
americká hypotéka 2016-09-30
bezúčelový úver 2016-03-03
bezúčelový úver 2014-06-01
bezúčelový úver 2015-11-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2000-05-01
byt kúpna zmluva 2010-03-01
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
záhrady osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-09-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2000-05-01
byt kúpna zmluva 2010-03-01
záhrady osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
záhrady osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-09-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2000-05-01
byt kúpna zmluva 2010-03-01
záhrady osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
záhrady osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-09-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2000-05-01
byt kúpna zmluva 2010-03-01
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
záhrady osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-09-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice II
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpna zmluva 2000-05-01
byt kúpna zmluva 2010-03-01
záhrady osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
záhrady osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
orná pôda osvedčenie o dedičstve 2005-11-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2009-09-09
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (166)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/302/03/2017 2017-03-28 4 Pv 19/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/366/11/2016 2016-11-29 4 Pv 48/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/306/11/2016 2016-11-12 4 Pv 618/14/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/305/10/2016 2016-12-13 3 Pv 567/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/271/10/2016 2016-10-18 1 Pv 630/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/267/10/2016 2016-10-18 2 Pv 453/16/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/259/09/2016 2016-10-15 2 Pv 394/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/250/09/2016 2016-10-04 1 Pv 327/16/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/242/09/2016 2016-09-27 4 Pv 469/16/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/228/08/2016 2016-08-26 3 Pv 268/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/225/08/2016 2016-08-26 1 Pv 115/16/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/188/05/2016 2016-06-14 4 Pv 611/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/169/04/2016 2016-05-14 1 Pv 294/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/164/04/2016 2016-04-30 3 Pv 115/16/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/160/04/2016 2016-05-03 2 Pv 615/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/107/02/2016 2016-03-18 3 Pv 288/15/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/100/02/2016 2016-02-23 4 Pv 716/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/85/01/2016 2016-02-09 1 Pv 367/12/8803 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/84/01/2016 2016-02-16 3 Pv 687/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/82/01/2016 2016-02-16 3 Pv 203/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/79/01/2016 2016-02-02 4 Pv 570/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/352/12/2015 2016-01-05 3 Pv 244/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/319/11/2015 2015-12-08 4 Pv 530/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/274/09/2015 2015-10-02 4 Pv 390/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/260/09/2015 2015-09-22 2 Pv 295/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/255/08/2015 (rtf, 51 KB) 2015-08-21 4 Pv 393/14/8803 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/257/08/2015 (rtf, 48 KB) 2015-08-21 3 Pv 305/14/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/244/08/2015 (rtf, 43 KB) 2015-08-29 2 Pv 356/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/245/08/2015 (rtf, 43 KB) 2015-09-11 4 Pv 789/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/234/08/2015 (rtf, 56 KB) 2015-08-04 4 Pv 657/14/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/195/07/2015 (rtf, 57 KB) 2015-07-14 3 Pv 266/15/8803 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/186/07/2015 (rtf, 52 KB) 2015-07-10 3 Pv 282/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/185/07/2015 (rtf, 47 KB) 2015-06-30 2 Pv 650/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/123/04/2015 (rtf, 46 KB) 2015-04-27 2 Pv 773/14/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/71/04/2015 (rtf, 48 KB) 2015-03-24 1 Pv 394/13/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/20/02/2015 (rtf, 55 KB) 2015-02-03 2 Pv 234/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/19/02/2015 (rtf, 49 KB) 2015-02-03 3 Pv 737/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/510/01/2015 (rtf, 46 KB) 2014-12-16 3 Pv 677/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/516/12/2014 (rtf, 46 KB) 2014-12-13 3 Pv 641/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/839/06/2023 2023-06-08 2 Pv 31/23/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/487/12/2014 (rtf, 47 KB) 2014-12-02 1 Pv 98/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/478/11/2014 (rtf, 50 KB) 2014-11-11 1 Pv 521/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/475/11/2014 (rtf, 48 KB) 2014-11-12 4 Pv 652/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/435/10/2014 (rtf, 61 KB) 2014-09-30 4 Pv 577/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/416/09/2014 (rtf, 46 KB) 2014-09-03 3 Pv 455/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/415/05/2015 (rtf, 47 KB) 2015-04-21 2 Pv 426/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/409/09/2014 (rtf, 59 KB) 2014-08-19 1 Pv 376/14/8803 § 206 – Opustenie diet’at’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/398/09/2014 (rtf, 59 KB) 2014-08-15 1 Pv 43/14/8803 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/386/08/2014 (rtf, 47 KB) 2014-08-09 4 Pv 262/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/385/08/2014 (rtf, 45 KB) 2014-08-05 2 Pv 352/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/363/06/2014 (rtf, 44 KB) 2016-01-15 1 Pv 238/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/329/07/2014 (rtf, 46 KB) 2014-06-20 2 Pv 171/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/316/07/2014 (rtf, 46 KB) 2014-06-17 1 Pv 243/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/304/06/2014 (rtf, 47 KB) 2014-06-17 1 Pv 198/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/289/06/2014 (rtf, 48 KB) 2014-05-27 2 Pv 70/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/288/08/2014 (rtf, 48 KB) 2014-05-30 4 Pv 63/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/274/06/2014 (rtf, 48 KB) 2014-05-24 1 Pv 583/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/270/05/2014 (rtf, 46 KB) 2014-05-06 2 Pv 730/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/269/05/2014 (rtf, 47 KB) 2014-05-06 3 Pv 164/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/240/05/2014 (rtf, 72 KB) 2014-04-15 3 Pv 344/12/8803 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/57/02/2014 (rtf, 49 KB) 2014-02-18 4 Pv 743/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/4/02/2014 (rtf, 46 KB) 2014-01-24 2 Pv 704/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1/01/2014 (rtf, 46 KB) 2014-01-08 2 Pv 314/12/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/387/01/2014 (rtf, 45 KB) 2013-12-24 4 Pv 664/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/346/10/2013 (rtf, 48 KB) 2013-10-24 2 Pv 417/13/8803 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/257/09/2013 (rtf, 46 KB) 2013-09-10 2 Pv 288/13/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/241/08/2013 (rtf, 46 KB) 2013-08-02 4 Pv 352/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/234/08/2013 (rtf, 47 KB) 2013-07-30 4 Pv 30/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/222/08/2013 (rtf, 48 KB) 2013-07-17 4 Pv 347/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/207/07/2013 (rtf, 46 KB) 2013-06-28 3 Pv 335/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/200/06/2013 (rtf, 47 KB) 2013-06-18 4 Pv 239/13/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/199/07/2013 (rtf, 50 KB) 2013-06-18 2 Pv 20/13/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/152/06/2013 (rtf, 46 KB) 2013-05-24 3 Pv 141/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/101/06/2013 (rtf, 62 KB) 2013-05-07 4 Pv 39/12/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/95/04/2013 (rtf, 47 KB) 2013-04-06 4 Pv 679/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/18/03/2013 (rtf, 55 KB) 2013-02-02 2 Pv 644/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/409/01/2013 (rtf, 46 KB) 2013-01-04 4 Pv 742/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/386/01/2013 (rtf, 48 KB) 2012-12-07 1 Pv 511/12/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 9 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1e (§ 11/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/347/11/2012 (rtf, 52 KB) 2012-11-10 2 Pv 606/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/310/10/2012 (rtf, 54 KB) 2012-10-13 4 Pv 434/12/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/282/10/2012 (rtf, 43 KB) 2012-09-28 4 Pv 506/12/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/162/07/2012 (rtf, 207 KB) 2012-07-02 2 Pv 185/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/159/07/2012 (rtf, 76 KB) 2012-07-17 1 Pv 743/11/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/44/04/2012 (rtf, 209 KB) 2012-03-23 2 Pv 806/11/8803 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/39/03/2012 (rtf, 208 KB) 2012-03-13 2 Pv 762/11/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/611/08/2021 2021-08-20 3 Pv 175/20/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/442/06/2021 2021-06-24 3 Pv 462/20/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/827/10/2020 2020-10-05 4 Pv 183/20/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/759/09/2020 2020-09-16 4 Pv 466/19/8803 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/556/06/2020 2020-07-07 1 Pv 134/20/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/389/05/2020 2020-05-14 3 Pv 565/19/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/376/04/2020 2020-05-19 1 Pv 79/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/340/04/2020 2020-05-14 4 Pv 10/20/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/283/03/2020 2020-04-09 3 Pv 605/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/284/03/2020 2020-04-21 1 Pv 58/20/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/270/03/2020 2020-04-28 3 Pv 479/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1491/12/2019 2019-12-20 4 Pv 389/18/8803 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1045/08/2019 2019-10-14 3 Pv 459/17/8803 § 174 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/992/07/2019 2019-08-06 4 Pv 118/19/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/991/07/2019 2019-08-15 4 Pv 287/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/909/07/2019 2019-07-23 3 Pv 481/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/740/05/2019 2019-06-06 1 Pv 520/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/387/02/2019 2019-02-14 3 Pv 340/18/8803 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1078/12/2018 2018-12-21 4 Pv 214/18/8803 § 174 – Šírenie toxikománie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1079/12/2018 2018-12-21 3 Pv 447/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1044/11/2018 2019-01-01 3 Pv 351/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/792/08/2018 2018-09-13 4 Pv 275/18/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/58/01/2018 2018-01-23 2 Pv 450/17/8803 § 209 – Únos Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/686/06/2017 2017-06-26 3 Pv 318/16/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1705/11/2023 2023-12-07 1 Pv 518/23/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/546/04/2024 2024-04-22 1 Pv 97/23/8803 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/454/03/2024 2024-04-17 2 Pv 458/23/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/546/04/2024 (pdf, 103 KB) 2024-04-22 1 Pv 97/23/8803 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/454/03/2024 (pdf, 90 KB) 2024-04-17 2 Pv 458/23/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1705/11/2023 (pdf, 86 KB) 2023-12-07 1 Pv 518/23/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/839/06/2023 (pdf, 111 KB) 2023-06-08 2 Pv 31/23/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/611/08/2021 (pdf, 90 KB) 2021-08-20 3 Pv 175/20/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/442/06/2021 (pdf, 91 KB) 2021-06-24 3 Pv 462/20/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/827/10/2020 (pdf, 108 KB) 2020-10-05 4 Pv 183/20/8803 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/759/09/2020 (pdf, 107 KB) 2020-09-16 4 Pv 466/19/8803 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/556/06/2020 (pdf, 85 KB) 2020-07-07 1 Pv 134/20/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/389/05/2020 (pdf, 84 KB) 2020-05-14 3 Pv 565/19/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/376/04/2020 (pdf, 88 KB) 2020-05-19 1 Pv 79/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/340/04/2020 (pdf, 87 KB) 2020-05-14 4 Pv 10/20/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/283/03/2020 (pdf, 88 KB) 2020-04-09 3 Pv 605/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/284/03/2020 (pdf, 86 KB) 2020-04-21 1 Pv 58/20/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/270/03/2020 (pdf, 89 KB) 2020-04-28 3 Pv 479/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1491/12/2019 (pdf, 107 KB) 2019-12-20 4 Pv 389/18/8803 § 369 – Rozširovanie detskej pornografie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1045/08/2019 (pdf, 122 KB) 2019-10-14 3 Pv 459/17/8803 § 174 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/992/07/2019 (pdf, 87 KB) 2019-08-06 4 Pv 118/19/8803 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/991/07/2019 (pdf, 87 KB) 2019-08-15 4 Pv 287/19/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/909/07/2019 (pdf, 89 KB) 2019-07-23 3 Pv 481/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/740/05/2019 (pdf, 94 KB) 2019-06-06 1 Pv 520/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/387/02/2019 (pdf, 89 KB) 2019-02-14 3 Pv 340/18/8803 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1078/12/2018 (pdf, 105 KB) 2018-12-21 4 Pv 214/18/8803 § 174 – Šírenie toxikománie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1079/12/2018 (pdf, 87 KB) 2018-12-21 3 Pv 447/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/1044/11/2018 (pdf, 87 KB) 2019-01-01 3 Pv 351/18/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/792/08/2018 (pdf, 87 KB) 2018-09-13 4 Pv 275/18/8803 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/58/01/2018 (pdf, 142 KB) 2018-01-23 2 Pv 450/17/8803 § 209 – Únos Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/686/06/2017 (pdf, 106 KB) 2017-06-26 3 Pv 318/16/8803 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/302/03/2017 (pdf, 86 KB) 2017-03-28 4 Pv 19/17/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/366/11/2016 (pdf, 98 KB) 2016-11-29 4 Pv 48/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/306/11/2016 (pdf, 86 KB) 2016-11-12 4 Pv 618/14/8803 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/305/10/2016 (pdf, 92 KB) 2016-12-13 3 Pv 567/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/271/10/2016 (pdf, 87 KB) 2016-10-18 1 Pv 630/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/267/10/2016 (pdf, 86 KB) 2016-10-18 2 Pv 453/16/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/259/09/2016 (pdf, 93 KB) 2016-10-15 2 Pv 394/12/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/250/09/2016 (pdf, 86 KB) 2016-10-04 1 Pv 327/16/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/242/09/2016 (pdf, 86 KB) 2016-09-27 4 Pv 469/16/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/228/08/2016 (pdf, 83 KB) 2016-08-26 3 Pv 268/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/225/08/2016 (pdf, 86 KB) 2016-08-26 1 Pv 115/16/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/188/05/2016 (pdf, 86 KB) 2016-06-14 4 Pv 611/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/169/04/2016 (pdf, 92 KB) 2016-05-14 1 Pv 294/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/164/04/2016 (pdf, 90 KB) 2016-04-30 3 Pv 115/16/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/160/04/2016 (pdf, 85 KB) 2016-05-03 2 Pv 615/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/107/02/2016 (pdf, 85 KB) 2016-03-18 3 Pv 288/15/8803 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/100/02/2016 (pdf, 86 KB) 2016-02-23 4 Pv 716/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/85/01/2016 (pdf, 96 KB) 2016-02-09 1 Pv 367/12/8803 § 201 – Sexuálne zneužívanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/84/01/2016 (pdf, 86 KB) 2016-02-16 3 Pv 687/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/82/01/2016 (pdf, 89 KB) 2016-02-16 3 Pv 203/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/79/01/2016 (pdf, 86 KB) 2016-02-02 4 Pv 570/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/352/12/2015 (pdf, 91 KB) 2016-01-05 3 Pv 244/14/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/319/11/2015 (pdf, 85 KB) 2015-12-08 4 Pv 530/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/274/09/2015 (pdf, 85 KB) 2015-10-02 4 Pv 390/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/260/09/2015 (pdf, 86 KB) 2015-09-22 2 Pv 295/15/8803 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8803/613/05/2024 (pdf, 100 KB) 2024-05-18 4 Pv 346/23/8803 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

No relevant news articles found.