Prokurátori

Podľa paragrafov
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov. Filter vyhľadáva prokurátorov, ktorí vydali jedno alebo viac uznesení podľa daného paragrafu.
 1. JUDr. Ingrid Adamcová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 4 majetkové priznania a 2 zmienky v novinách.
 2. Mgr. Edita Balážová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.
  Evidujeme 70 právoplatných uznesení, 12 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 3. Mgr. Jana Barinková

  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 9 právoplatných uznesení a 2 majetkové priznania.
 4. JUDr. Juraj Bartošek

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 3 majetkové priznania a 14 zmienok v novinách.
 5. JUDr. Júlia Benková

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava III.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 27 právoplatných uznesení, 2 majetkové priznania a 1 zmienku v novinách.
 6. JUDr. Ľuboš Beňo

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Európska prokuratúra.
  Evidujeme 55 právoplatných uznesení a 20 zmienok v novinách.
 7. JUDr. Rudolf Bernát, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 5 zmienok v novinách.
 8. JUDr. Alexander Bíró

  Pôsobí na prokuratúre Úrad špeciálnej prokuratúry.
  Evidujeme 31 právoplatných uznesení, 8 majetkových priznaní a 20 zmienok v novinách.
 9. Mgr. Lucia Bizoňová

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 52 právoplatných uznesení a 1 zmienku v novinách.
 10. JUDr. doc. Radovan Blažek, PhD.

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Malacky.
  Pôsobí ako dočasne pridelený prokurátor na Krajská prokuratúra Bratislava.
  Evidujeme 22 právoplatných uznesení, 7 majetkových priznaní a 1 zmienku v novinách.
 11. Mgr. Branislav Boháčik

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 3 zmienky v novinách.
 12. JUDr. Martina Boledovičová

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.
  Evidujeme 28 právoplatných uznesení a 12 majetkových priznaní.
 13. JUDr. Ľudmila Borodovčáková

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní.
 14. Mgr. Štefan Božík

  Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Bratislava II.
  Evidujeme 126 právoplatných uznesení, 11 majetkových priznaní a 11 zmienok v novinách.
 15. JUDr. Ivan Breier

  Pôsobí na prokuratúre Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
  Evidujeme 12 majetkových priznaní a 3 zmienky v novinách.
1 – 15 z celkovo 260 prokurátorov (127 ms)