Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou K Zornici 892, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Okresným prokurátorom je JUDr. Eva Žiklová.

Na prokuratúre evidujeme 5 prokurátorov, 3 vedúcich pracovníkov a 254 právoplatných uznesení.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 221,08 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 623,86.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 204,61 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 27,4 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 143,5 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 32,11% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Kontakt

Tel. číslo:
El. podateľňa:

Adresa

Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou
K Zornici 892
957 01 Bánovce nad Bebravou
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok: 7:00 – 15:00
Streda: 7:00 – 15:00
Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 15:00

Prokurátori

Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Eva Žiklová okresná prokurátorka
JUDr. Andrea Šmondrková poverená výkonom funkcie námestníčky okresnej prokurátorky
Denisa Hrušková vedúca správy registratúru

Zoznam právoplatných rozhodnutí (254)

Filtrované podľa § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi ×

Prokurátor Poradové číslo Právoplatné Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
JUDr. Andrea Šmondrková TN/3301/12/02/2019 06.03.2019 Pv 57/18/3301 § 302 – Neoprávnené nakladanie s odpadmi Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

Viac výsledkov z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokuratúry. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.