Okresná prokuratúra Veľký Krtíš Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš

Okresným prokurátorom je JUDr. Martin Džavoronok.

Na prokuratúre evidujeme 6 prokurátorov a 2 vedúcich pracovníkov.

Pre prokuratúru evidujeme priemerne 340,27 odsúdených za rok. Okresný ročný priemer je 651,02.

Priemerný nápad vecí na prokurátora je 220,28 ročne. Okresný ročný priemer je 258,26.

Priemerný počet podaných obžalôb prokurátorom je 43,58 ročne. Okresný ročný priemer je 49,85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 246,14 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 37,63% vecí v danom registri. Okresný ročný priemer je 622,95 (37,08%).

Zobrazené dáta reflektujú výlučne údaje v registri ‘V’ –– veci dozoru v trestnom konaní

Adresa

Okresná prokuratúra Veľký Krtíš
Banícka 3
990 01 Veľký Krtíš
Slovenská Republika

Podateľňa

Tel. číslo
Poznámka
Otváracie hodiny
Pondelok: 7:00 – 15:00
Utorok: 7:00 – 15:00
Streda: 7:00 – 15:00
Štvrtok: 7:00 – 15:00
Piatok: 7:00 – 15:00

Prokurátori

Zoznam prokurátorov, ktorí aktuálne pôsobia na prokuratúre

Vedúci pracovníci

Zoznam vedúcich pracovníkov, ktorých aktuálne evidujeme na prokuratúre

Meno Pozícia
JUDr. Martin Džavoronok okresný prokurátor
JUDr. Drahomíra Hrončeková námestníčka okresného prokurátora

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.