JUDr. Juraj Čižmárik

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Žilina.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
nebytový priestor-garáž Darovacia zmluva 2006-10-24 2500
pozemok - záhrada Kúpna zmluva 2013-10-31 31087
pozemok - zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2013-10-31 913
záhradný domček výstavba 2017-11-24 10000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklady v peňažných ústavoch úspory z platu 2021-12-31 51151
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-03-06 20945
vklad v peňažnom ústave dar 2021-02-09 15660
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
nebytový priestor-garáž Darovacia zmluva 2006-10-24 2500
pozemok - záhrada Kúpna zmluva 2013-10-31 31087
pozemok - zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2013-10-31 913
záhradný domček výstavba 2017-11-24 10000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2020-12-31 37484
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-03-06 20945
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
nebytový priestor-garáž Darovacia zmluva 2006-10-24 2500
pozemok - záhrada Kúpna zmluva 2013-10-31 31087
pozemok - zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2013-10-31 913
záhradný domček výstavba 2017-11-24 10000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2019-12-31 23870
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-03-06 20945
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nebytový priestor-garáž Darovacia zmluva 2006-10-24
pozemok - záhrada Kúpna zmluva 2013-10-31
pozemok - zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2013-10-31
záhradný domček výstavba 2017-11-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2018-12-31 20440
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-03-06 20945
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nebytový priestor-garáž Darovacia zmluva 2006-10-24
pozemok - záhrada Kúpna zmluva 2013-10-31
pozemok - zastavané plochy a nádvoria Kúpna zmluva 2013-10-31
záhradný domček výstavba 2017-11-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2017-12-31 13845
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-03-06 20945
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nebytový priestor-garáž Darovacia zmluva 2006-10-24
pozemok - záhrada Kúpna zmluva 2013-10-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2016-12-31 11630
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2013-03-06 20945
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nebytový priestor-garáž Darovacia zmluva 2006-10-24
pozemok - záhrada Kúpna zmluva 2013-10-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nebytový priestor-garáž Darovacia zmluva 2006-10-24
pozemok - záhrada Kúpna zmluva 2013-10-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nebytový priestor-garáž Darovacia zmluva 2006-10-24
pozemok - záhrada Kúpna zmluva 2013-10-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nebytový priestor-garáž Darovacia zmluva 2006-10-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nebytový priestor (garáž) Darovacia zmluva 2006-10-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.