JUDr. Natália Čurillová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.

Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
orná pôda dar 28.09.2021 cca 800,- €
orná pôda dar 28.09.2021 cca 700,- €
orná pôda dar 28.09.2021 cca 500,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa, leasing 01.12.2013 73.189,50 € 20.000,-
osobné motorové vozidlo kúpa rok 2010 cca 70.000,- 8.500,-
osobné motorové vozidlo kúpa, leasing 01.03.2022 60.000,-€ 75.000,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze úspory mzda, odmena 18.000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárna úverová zmluva 18.03.2005
úverová zmluva 14.05.2005
úverová zmluva FREEHYPO 26.06.2014
zmluva o spotrebit.úvere 21.01.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
orná pôda dar 28.09.2021 cca 800,- €
orná pôda dar 28.09.2021 cca 700,- €
orná pôda dar 28.09.2021 cca 500,- €
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa, leasing 01.12.2013 73.189,50 € 20.000,-
osobné motorové vozidlo kúpa rok 2010 cca 70.000,- 8.500,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze úspory mzda, odmena 13.000,- €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo 28.02.2018
hypotekárna úverová zmluva 18.03.2005
úverová zmluva 14.05.2005
úverová zmluva FREEHYPO 26.06.2014
zmluva o spotrebit.úvere 21.01.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory 2020 plat,odmena 20.000,-
osobné motorové vozidlo kúpa, leasing 01.12.2013 73.189,50 € 22.000,-
osobné motorové vozidlo kúpa r.2010 cca 70.000,- € 8.500,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
nábytok, Tv, sedacia súprava, zariadenie domu 2006-2008 16.650,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úverový účet nehnuteľnosti 26.01.2005
hypotekárny úver 26.01.2005
spotrebný úver 23.06.2014
osobné motorové vozidlo 28.02.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze úspory rok 2019 plat,odmena cca 16.000,- €
osobné motorové vozidlo kúpa, leasing 01.12.2013 73.189,50 € 30.000,-
osobné motorové vozidlo kúpa rok 2010 cca 70.000,- 11.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo 28.02.2018
hypotékarna úverová zmluva 18.03.2005
úverová zmluva 14.05.2005
úverová zmluva, hypotéka 26.06.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo 28.02.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
peniaze úspory rok 2017 14.000,- €
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva XII/2013
peniaze úspory z platu celý rok 2016 6.600 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os.motorové vozidlo Mercedes Benz ML E350 01.12.2013
hypotékarna úverová zmluva 18.03.2005
úverová zmluva, hypotéka 14.05.2005
hypotéka, úverová zmluva 26.06.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva XII/2013
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
os.motorové vozidlo Mercedes Benz ML E350 01.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytový dom prevod vlastn.bytu 01.01.2003
pozemok v zast. území obce kúpna zmluva 25.08.2003
záhrady kúpna zmluva rok 2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva V3481/2001 01.10.2001
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 08.08.2003
zastavené plochy a nádrvoria kúpna zmluva 01.08.2004
trvalé trávne porasty kúpna zmluva V1410/2000 01.05.2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 12.05.2000
rodinný dom kúpna zmluva 01.05.2004
orná pôda kúpna zmluva 01.12.1993
záhrady kúpna zmluva rok 2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory priebežne za rok
osobné motorové vozidlo Mercedes E350 kúpna zmluva rok 2010
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytový dom prevod vlastn.bytu 01.01.2003
pozemok v zast. území obce kúpna zmluva 25.08.2003
záhrady kúpna zmluva rok 2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva V3481/2001 01.10.2001
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 08.08.2003
zastavené plochy a nádrvoria kúpna zmluva 01.08.2004
trvalé trávne porasty kúpna zmluva V1410/2000 01.05.2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 12.05.2000
rodinný dom kúpna zmluva 01.05.2004
orná pôda kúpna zmluva 01.12.1993
záhrady kúpna zmluva rok 2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu priebežne rok 2012
peniaze úspory priebežne za rok
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytový dom prevod vlastn.bytu 01.01.2003
pozemok v zast. území obce kúpna zmluva 25.08.2003
záhrady kúpna zmluva rok 2003
zastav. plochy a nádvoria kúpna zmluva V3481/2001 01.10.2001
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva 08.08.2003
zastavené plochy a nádrvoria kúpna zmluva 01.08.2004
trvalé trávne porasty kúpna zmluva V1410/2000 01.05.2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 12.05.2000
rodinný dom kúpna zmluva 01.05.2004
orná pôda kúpna zmluva 01.12.1993
záhrady kúpna zmluva rok 2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu priebežne rok 2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
bytový dom prevod vlastn.bytu 01.01.2003
pozemok v zastavanom území obce kúpna zmluva 25.08.2003
záhrady kúpna zmluva rok 2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva V 3481/2001 15.06.2024
trvalé trávne porasty kúpna zmluva V 1410/2000 01.05.2000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 08.08.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.08.2004
zastavaná plocha a nádvoria kúpna zmluva 12.05.2000
rodinný dom kúpna zmluva 01.05.2004
orná pôda kúpna zmluva 01.12.1993
záhrady kúpna zmluva rok 2003
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (5)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/370/10/2013 04.10.2013 3 Pv 592/11/7707 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/303/09/2013 18.09.2013 1 Pv 502/13/7707 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/357/10/2013 24.09.2013 2 Pv 548/13/7707 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/134/05/2012 17.04.2012 1 Pv 97/12/7707 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Prešov PO/7707/50/08/2012 10.03.2012 3 Pv 986/11/7707 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.