JUDr. Eva Dobešová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Žilina.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom darovacia zmluva 2003-02-20 2722
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2003-02-20 2722
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 2809
záhrady osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 2809
záhrady osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 2809
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 734
záhrada osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 734
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 734
záhrady osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 734
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil kúpa 2018-08-17 17 600
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
podielový fond TAM-PHF sporenie 2023-12-31 19.960 19 960
podielový fond TAM-REF sporenie 2023-12-31 37.886 37 886
podielový fond TAM-DDFP sporenie 2023-12-31 8.128 8 128
úspory plat, sporenie 2023-12-31 16.000 16 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom darovacia zmluva 2003-02-20 2722
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2003-02-20 2722
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 2809
záhrady osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 2809
záhrady osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 2809
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 734
záhrada osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 734
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 734
záhrady osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 734
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil kúpa 2018-08-17 17 600
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
podielový fond TAM-PHF sporenie 2022-12-31 17.156
podielový fond TAM-REF sporenie 2022-12-31 28.917
podielový fond TAM-DDFP sporenie 2022-12-31 8.128
úspory plat, sporenie 2022-12-31 16.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom darovacia zmluva 2003-02-20 2722
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2003-02-20 2722
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 2809
záhrady osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 2809
záhrady osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 2809
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 734
záhrada osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 734
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 734
záhrady osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 734
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil kúpa 2018-08-17 17 600
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
podielový fond TAM-PHF sporenie 2020-12-31 16.360
podielový fond TAM-REF sporenie 2020-12-31 25.000
podielový fond TAM-DDFP sporenie 2020-12-31 7.900
úspory plat, sporenie 2020-12-31 11.000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom darovacia zmluva 2003-02-20 2722
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 2003-02-20 2722
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 2809
záhrady osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 2809
záhrady osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 2809
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 734
záhrada osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 734
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 734
záhrady osvedčenie o dedičstve 2015-09-08 734
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobný automobil kúpa 2018-08-17 17 600
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
podielový fond TAM-PHF sporenie 2020-12-31 14.560
podielový fond TAM-REF sporenie 2020-12-31 22 178
podielový fond TAM-DDFP sporenie 2020-12-31 6.604
úspory plat, sporenie 2020-12-31 18 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom darovanie 2003-03-20 10 889
zastavaná plocha darovanie 2003-03-20 10 889
zastavaná plocha dedenie 2015-02-15 5 871
záhrady dedenie 2015-02-15 5 871
zastavané plochy dedenie 2015-02-15 5 871
záhrady dedenie 2015-02-15 5 871
zastavané plochy dedenie 2015-02-15 11 235
záhrady dedenie 2015-02-15 11 235
záhrady dedenie 2015-02-15 11 235
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory plat 2018-12-31 6 000
podielové fondy sporenie 2018-12-31 40 000
automobil kúpa 2018-08-31 18 000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom darovanie 2003-03-20
zastavaná plocha darovanie 2003-03-20
zastavaná plocha dedenie 2015-02-15
záhrady dedenie 2015-02-15
zastavané plochy dedenie 2015-02-15
záhrady dedenie 2015-02-15
zastavané plochy dedenie 2015-02-15
záhrady dedenie 2015-02-15
záhrady dedenie 2015-02-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory plat 2018-12-31 4000
podielové fondy sporenie 2018-12-31 35000
automobil kúpa 2018-08-31 18000
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom darovanie 2003-03-20
zastavaná plocha darovanie 2003-03-20
zastavaná plocha dedenie 2015-02-15
záhrady dedenie 2015-02-15
zastavané plochy dedenie 2015-02-15
záhrady dedenie 2015-02-15
zastavané plochy dedenie 2015-02-15
záhrady dedenie 2015-02-15
záhrady dedenie 2015-02-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory plat 2016-12-31 12 142
podielové fondy sporenie 2016-12-31 21 500
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom darovanie 2003-03-20
zastavaná plocha darovanie 2003-03-20
zastavaná plocha dedenie 2015-02-15
záhrady dedenie 2015-02-15
zastavané plochy dedenie 2015-02-15
záhrady dedenie 2015-02-15
zastavané plochy dedenie 2015-02-15
záhrady dedenie 2015-02-15
záhrady dedenie 2015-02-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory plat 2016-12-31 12 142
podielové fondy sporenie 2016-12-31 17 600
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom darovanie 2003-03-20
zastavaná plocha darovanie 2003-03-20
zastavaná plocha dedenie 2015-02-15
záhrady dedenie 2015-02-15
zastavané plochy dedenie 2015-02-15
záhrady dedenie 2015-02-15
zastavané plochy dedenie 2015-02-15
záhrady dedenie 2015-02-15
záhrady dedenie 2015-02-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze predaj bytu 2015-12-31
peňažné fondy sporenie 2015-12-31
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
obytný dom, byt kúpa 2009-09-02
rodinný dom darovanie 2003-03-20
zastavaná plocha darovanie 2003-03-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
obytný dom, byt kúpa 2009-09-02
rodinný dom darovanie 2003-03-20
zastavaná plocha darovanie 2003-03-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
obytný dom, byt kúpa 2009-09-02
rodinný dom darovanie 2003-03-20
zastavaná plocha darovanie 2003-03-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
dom darovacia zmluva 2003-03-30
pozemok zastavaná plocha darovacia zmluva 2003-03-30
byt kúpna zmluva 2009-09-02
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vklady na účte v peňažnom ústave
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.