JUDr. Eva Dobešová

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Žilina.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom darovacia zmluva 20.02.2003 2722
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 20.02.2003 2722
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 2809
záhrady osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 2809
záhrady osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 2809
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 734
záhrada osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 734
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 734
záhrady osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 734
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobný automobil kúpa 17.08.2018 17 600
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
podielový fond TAM-PHF sporenie 31.12.2023 19.960 19 960
podielový fond TAM-REF sporenie 31.12.2023 37.886 37 886
podielový fond TAM-DDFP sporenie 31.12.2023 8.128 8 128
úspory plat, sporenie 31.12.2023 16.000 16 000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom darovacia zmluva 20.02.2003 2722
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 20.02.2003 2722
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 2809
záhrady osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 2809
záhrady osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 2809
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 734
záhrada osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 734
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 734
záhrady osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 734
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobný automobil kúpa 17.08.2018 17 600
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
podielový fond TAM-PHF sporenie 31.12.2022 17.156
podielový fond TAM-REF sporenie 31.12.2022 28.917
podielový fond TAM-DDFP sporenie 31.12.2022 8.128
úspory plat, sporenie 31.12.2022 16.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom darovacia zmluva 20.02.2003 2722
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 20.02.2003 2722
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 2809
záhrady osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 2809
záhrady osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 2809
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 734
záhrada osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 734
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 734
záhrady osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 734
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobný automobil kúpa 17.08.2018 17 600
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
podielový fond TAM-PHF sporenie 31.12.2020 16.360
podielový fond TAM-REF sporenie 31.12.2020 25.000
podielový fond TAM-DDFP sporenie 31.12.2020 7.900
úspory plat, sporenie 31.12.2020 11.000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom darovacia zmluva 20.02.2003 2722
zastavaná plocha a nádvorie darovacia zmluva 20.02.2003 2722
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 2809
záhrady osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 2809
záhrady osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 2809
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 734
záhrada osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 734
zastavaná plocha osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 734
záhrady osvedčenie o dedičstve 08.09.2015 734
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobný automobil kúpa 17.08.2018 17 600
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
podielový fond TAM-PHF sporenie 31.12.2020 14.560
podielový fond TAM-REF sporenie 31.12.2020 22 178
podielový fond TAM-DDFP sporenie 31.12.2020 6.604
úspory plat, sporenie 31.12.2020 18 000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rodinný dom darovanie 20.03.2003 10 889
zastavaná plocha darovanie 20.03.2003 10 889
zastavaná plocha dedenie 15.02.2015 5 871
záhrady dedenie 15.02.2015 5 871
zastavané plochy dedenie 15.02.2015 5 871
záhrady dedenie 15.02.2015 5 871
zastavané plochy dedenie 15.02.2015 11 235
záhrady dedenie 15.02.2015 11 235
záhrady dedenie 15.02.2015 11 235
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory plat 31.12.2018 6 000
podielové fondy sporenie 31.12.2018 40 000
automobil kúpa 31.08.2018 18 000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovanie 20.03.2003
zastavaná plocha darovanie 20.03.2003
zastavaná plocha dedenie 15.02.2015
záhrady dedenie 15.02.2015
zastavané plochy dedenie 15.02.2015
záhrady dedenie 15.02.2015
zastavané plochy dedenie 15.02.2015
záhrady dedenie 15.02.2015
záhrady dedenie 15.02.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory plat 31.12.2018 4000
podielové fondy sporenie 31.12.2018 35000
automobil kúpa 31.08.2018 18000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovanie 20.03.2003
zastavaná plocha darovanie 20.03.2003
zastavaná plocha dedenie 15.02.2015
záhrady dedenie 15.02.2015
zastavané plochy dedenie 15.02.2015
záhrady dedenie 15.02.2015
zastavané plochy dedenie 15.02.2015
záhrady dedenie 15.02.2015
záhrady dedenie 15.02.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory plat 31.12.2016 12 142
podielové fondy sporenie 31.12.2016 21 500
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovanie 20.03.2003
zastavaná plocha darovanie 20.03.2003
zastavaná plocha dedenie 15.02.2015
záhrady dedenie 15.02.2015
zastavané plochy dedenie 15.02.2015
záhrady dedenie 15.02.2015
zastavané plochy dedenie 15.02.2015
záhrady dedenie 15.02.2015
záhrady dedenie 15.02.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory plat 31.12.2016 12 142
podielové fondy sporenie 31.12.2016 17 600
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom darovanie 20.03.2003
zastavaná plocha darovanie 20.03.2003
zastavaná plocha dedenie 15.02.2015
záhrady dedenie 15.02.2015
zastavané plochy dedenie 15.02.2015
záhrady dedenie 15.02.2015
zastavané plochy dedenie 15.02.2015
záhrady dedenie 15.02.2015
záhrady dedenie 15.02.2015
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze predaj bytu 31.12.2015
peňažné fondy sporenie 31.12.2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver 31.12.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
obytný dom, byt kúpa 02.09.2009
rodinný dom darovanie 20.03.2003
zastavaná plocha darovanie 20.03.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
obytný dom, byt kúpa 02.09.2009
rodinný dom darovanie 20.03.2003
zastavaná plocha darovanie 20.03.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
obytný dom, byt kúpa 02.09.2009
rodinný dom darovanie 20.03.2003
zastavaná plocha darovanie 20.03.2003
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peniaze úspory z platu 31.12.2012
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Žilina
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
dom darovacia zmluva 30.03.2003
pozemok zastavaná plocha darovacia zmluva 30.03.2003
byt kúpna zmluva 02.09.2009
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
vklady na účte v peňažnom ústave
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.