JUDr. Drahoslav Dorič, PhD.

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Prešov.

We register the prosecutor as námestník krajského prokurátora pre trestný úsek at the prosecutors' office Krajská prokuratúra Prešov.

Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
pozemok kúpa 2012-02-14 26 207,-€
rodinný dom svojpomocná výstavba 2013-10-24 128 600,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-09-26 300.000,- Sk/10. 000,-eur/
peniaze úspory z platu 2011-12-30 15. 000,-eur
peniaze úspory z platu 2011-08-10 17.000,-eur
peniaze úspory z platu 2011-11-23 21.000,- eur
peniaze splátka pôžičky 2011-01-05 19. 000,-eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-04-30 13. 200,-€
peniaze úspory z platu 2015-12-30 7. 580,-€
peniaze úspory z platu 2016-12-30 11. 760,-€
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-10-09 12. 500,-€
peniaze úspory z platu 2019-11-28 6. 870,-€
peniaze úspory z platu 2021-12-08 8.960,-€
peniaze v investičnom fonde úspory z platu 2022-08-30 6862,-€
peniaze v investičnom fonde úspory z platu 2023-11-23 11 782,-€ 11 782,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze vedené na bežnom účte č. 4022084901/7500 v ČSOB,a.s. úspory z platu 2020-12-16 10. 876,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
pozemok kúpa 2012-02-14 26 207,-€
rodinný dom svojpomocná výstavba 2013-10-24 128 600,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-09-26 300.000,- Sk/10. 000,-eur/
peniaze úspory z platu 2011-12-30 15. 000,-eur
peniaze úspory z platu 2011-08-10 17.000,-eur
peniaze úspory z platu 2011-11-23 21.000,- eur
peniaze splátka pôžičky 2011-01-05 19. 000,-eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-04-30 13. 200,-€
peniaze úspory z platu 2015-12-30 7. 580,-€
peniaze úspory z platu 2016-12-30 11. 760,-€
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-10-09 12. 500,-€
peniaze úspory z platu 2019-11-28 6. 870,-€
peniaze úspory z platu 2021-12-08 8.960,-€
peniaze v investičnom fonde úspory z platu 2022-08-30 6862,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze vedené na bežnom účte č. 4022084901/7500 v ČSOB,a.s. úspory z platu 2020-12-16 10. 876,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
pozemok kúpa 2012-02-14 26 207,-€
rodinný dom svojpomocná výstavba 2013-10-24 128 600,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-09-26 300.000,- Sk/10. 000,-eur/
peniaze úspory z platu 2011-12-30 15. 000,-eur
peniaze úspory z platu 2011-08-10 17.000,-eur
peniaze úspory z platu 2011-11-23 21.000,- eur
peniaze splátka pôžičky 2011-01-05 19. 000,-eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-04-30 13. 200,-€
peniaze úspory z platu 2015-12-30 7. 580,-€
peniaze úspory z platu 2016-12-30 11. 760,-€
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-10-09 12. 500,-€
peniaze úspory z platu 2019-11-28 6. 870,-€
peniaze úspory z platu 2021-12-08 8.960,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze vedené na bežnom účte č. 4022084901/7500 v ČSOB,a.s. úspory z platu 2020-12-16 10. 876,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
pozemok kúpa 2012-02-14 26 207,-€
rodinný dom svojpomocná výstavba 2013-10-24 128 600,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-09-26 300.000,- Sk/10. 000,-eur/
peniaze úspory z platu 2011-12-30 15. 000,-eur
peniaze úspory z platu 2011-08-10 17.000,-eur
peniaze úspory z platu 2011-11-23 21.000,- eur
peniaze splátka pôžičky 2011-01-05 19. 000,-eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-04-30 13. 200,-€
peniaze úspory z platu 2015-12-30 7. 580,-€
peniaze úspory z platu 2016-12-30 11. 760,-€
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-10-09 12. 500,-€
peniaze úspory z platu 2019-11-28 6. 870,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze vedené na bežnom účte č. 4022084901/7500 v ČSOB,a.s. úspory z platu 2020-12-16 10. 876,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
pozemok kúpa 2012-02-14 26 207,-€
rodinný dom svojpomocná výstavba 2013-10-24 128 600,-€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-09-26 300.000,- Sk/10. 000,-eur/
peniaze úspory z platu 2011-12-30 15. 000,-eur
peniaze úspory z platu 2011-08-10 17.000,-eur
peniaze úspory z platu 2011-11-23 21.000,- eur
peniaze splátka pôžičky 2011-01-05 19. 000,-eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-04-30 13. 200,-€
peniaze úspory z platu 2015-12-30 7. 580,-€
peniaze úspory z platu 2016-12-30 11. 760,-€
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-10-09 12. 500,-€
peniaze úspory z platu 2019-11-28 6. 870,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2012-02-14
rodinný dom svojpomocná výstavba 2013-10-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-09-26 300.000,- Sk/10. 000,-eur/
peniaze úspory z platu 2011-12-30 15. 000,-eur
peniaze úspory z platu 2011-08-10 17.000,-eur
peniaze úspory z platu 2011-11-23 21.000,- eur
peniaze splátka pôžičky 2011-01-05 19. 000,-eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-04-30 13. 200,-€
peniaze úspory z platu 2015-12-30 7. 580,-€
peniaze úspory z platu 2016-12-30 11. 760,-€
osobné motorové vozidlo kúpa 2018-10-09 12. 500,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2012-02-14
rodinný dom svojpomocná výstavba 2013-10-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-09-26 300.000,- Sk/10. 000,-eur/
peniaze úspory z platu 2011-12-30 15. 000,-eur
peniaze úspory z platu 2011-08-10 17.000,-eur
peniaze úspory z platu 2011-11-23 21.000,- eur
peniaze splátka pôžičky 2011-01-05 19. 000,-eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-04-30 13. 200,-€
peniaze úspory z platu 2015-12-30 7. 580,-€
peniaze úspory z platu 2016-12-30 11. 760,-€
peniaze úspory z platu 2017-12-30 9. 789,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2012-02-14
rodinný dom svojpomocná výstavba 2013-10-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-09-26 300.000,- Sk/10. 000,-eur/
peniaze úspory z platu 2011-12-30 15. 000,-eur
peniaze úspory z platu 2011-08-10 17.000,-eur
peniaze úspory z platu 2011-11-23 21.000,- eur
peniaze splátka pôžičky 2011-01-05 19. 000,-eur
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-04-30 13. 200,-€
peniaze úspory z platu 2015-12-30 7. 580,-€
peniaze úspory z platu 2016-12-30 11. 760,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2012-02-14
rodinný dom svojpomocná výstavba 2013-10-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-09-26
peniaze úspory z platu 2011-12-30
peniaze úspory z platu 2011-08-10
peniaze úspory z platu 2011-11-23
peniaze splátka pôžičky 2011-01-05
osobné motorové vozidlo kúpa 2015-04-30
peniaze úspory z platu 2015-12-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2012-02-14
rodinný dom svojpomocná výstavba 2013-10-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-09-26
peniaze úspory z platu 2011-12-30
peniaze úspory z platu 2011-08-10
peniaze úspory z platu 2011-11-23
peniaze splátka pôžičky 2011-01-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2012-02-14
rodinný dom svojpomocná výstavba 2013-10-24
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-09-26
peniaze úspory z platu 2011-12-30
peniaze úspory z platu 2011-08-10
peniaze úspory z platu 2011-11-23
peniaze splátka pôžičky 2011-01-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok kúpa 2012-02-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-09-26
peniaze úspory z platu 2011-12-30
peniaze úspory z platu 2011-08-10
peniaze úspory z platu 2011-11-23
peniaze splátka pôžičky 2011-01-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2005-09-26
peniaze úspory z platu 2011-12-30
peniaze úspory z platu 2011-08-10
peniaze úspory z platu 2011-11-23
peniaze splátka pôžičky 2011-01-05
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (2)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/1/01/2013 (rtf, 68 KB) 2013-01-10 Kv 16/10/7700 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Krajská prokuratúra Prešov PO/7700/2/11/2012 (rtf, 49 KB) 2012-11-23 Kv 25/12/7700 § 284 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

No relevant news articles found.