Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov 1

Regional Attorney General is JUDr. Pavol Matija.

At the prosecutor's office we register 32 prosecutors, 12 leading employees, and 52 decrees.

We register 27.38 convited people per year on avarage. Regional yearly average is 39.78.

Average incoming cases for prosecutor is 128.92 yearly. Regional yearly average is 140.79.

Average amount of filed prosecutions is 2.38 yearly. Regional yearly average is 3.21.

Average amount of rest cases from previous period is 43.93 yearly, which is 95.2% of all cases in the registry. Regional yearly average is 69.61 (92.67%).

Aggregation is perfomed only on the data from the ‘V’ register

Address

Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16
080 01 Prešov 1
Slovak Republic

Registry

Phone Number
Note
Business Hours
Monday: 7:30 – 15:30
Tuesday: 7:30 – 15:30
Wednesday: 7:30 – 15:30
Thursday: 7:30 – 15:30
Friday: 7:30 – 15:30

Leading Employees

List of leading employees we currently register at the attorney general's office

Name Position
JUDr. Pavol Matija krajský prokurátor
JUDr. Drahoslav Dorič, PhD. námestník krajského prokurátora pre trestný úsek
Mgr. Peter Sabo námestník krajského prokurátora pre netrestný úsek
JUDr. Marián Spišák vedúci organizačného a personálneho oddelenia
JUDr. Diana Fabianová poverená výkonom funkcie vedúcej trestného oddelenia
JUDr. Ľuboslava Sisáková vedúca netrestného oddelenia
JUDr. Rudolf Staško vedúci medzinárodného oddelenia
JUDr. Marek Švagerko vedúci oddelenia dozoru v trestnom konaní
Ing. Jana Grejták Kandráčová vedúca oddelenia vnútornej správy
JUDr. Ing. Marek Mikolaj vedúci oddelenia informatiky
PhDr. Anna Cupráková vedúca správy registratúry
PhDr. Lýdia Priesterová bezpečnostný zamestnanec

List of Decrees (52)

Prosecutor Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
JUDr. Michal Bačo PO/7700/1/05/2012 2012-03-09 Kv 25/09/7700 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Michal Bačo PO/7700/3/11/2012 2012-11-17 Kv 26/12/7700 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Drahoslav Dorič, PhD. PO/7700/2/11/2012 2012-11-23 Kv 25/12/7700 § 284 – Všeobecné ohrozenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Drahoslav Dorič, PhD. PO/7700/1/01/2013 2013-01-10 Kv 16/10/7700 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Marek Švagerko PO/7700/4/06/2013 2013-06-22 Kv 4/13/7700 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Viliam Loda PO/7700/1/03/2014 2014-01-16 Kv 21/13/7700 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Michal Bačo PO/7700/2/03/2014 2014-03-18 Kv 18/13/7700 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Viliam Loda PO/7700/3/04/2014 2014-04-01 Kv 33/13/7700 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Marek Švagerko PO/7700/4/09/2014 2014-08-04 Kv 18/14/7700 § 275 – Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Michal Bačo PO/7700/5/12/2014 2014-11-25 Kv 20/13/7700 § 355 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Marek Švagerko PO/7700/16/08/2016 2016-08-30 Kv 14/14/7700 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Michal Bačo PO/7700/15/08/2016 2016-09-20 Kv 37/12/7700 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/519/08/2017 2017-08-22 Kv 54/14/7700 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/521/08/2017 2017-08-25 Kv 54/14/7700 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/525/08/2017 2017-08-25 Kv 54/14/7700 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/520/08/2017 2017-08-25 Kv 54/14/7700 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/524/08/2017 2017-08-25 Kv 54/14/7700 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/523/08/2017 2017-08-25 Kv 54/14/7700 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/597/09/2017 2017-09-29 Kv 14/17/7700 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Marek Švagerko PO/7700/651/10/2017 2017-10-23 Kv 18/17/7700 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Marek Švagerko PO/7700/455/06/2018 2018-06-25 Kv 30/17/7700 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
JUDr. Michal Bačo PO/7700/918/12/2018 2019-01-10 Kv 40/12/7700 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/926/12/2018 2019-01-11 Kv 54/14/7700 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/924/12/2018 2019-01-11 Kv 54/14/7700 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/925/12/2018 2019-01-11 Kv 54/14/7700 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Michal Bačo PO/7700/251/02/2019 2019-03-14 Kv 8/17/7700 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Michal Bačo PO/7700/252/02/2019 2019-03-14 Kv 8/17/7700 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Michal Bačo PO/7700/254/02/2019 2019-03-14 Kv 8/17/7700 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Michal Bačo PO/7700/253/02/2019 2019-03-15 Kv 8/17/7700 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Michal Bačo PO/7700/255/02/2019 2019-03-15 Kv 8/17/7700 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/1025/05/2019 2019-06-15 1 Kv 2/19/7700 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Marek Švagerko PO/7700/1253/07/2019 2019-07-19 1 Kv 38/19/7700 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Michal Bačo PO/7700/980/05/2019 2019-10-11 Kv 25/19/7700 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 16 - zastavil - § 215/3 (§ 172/2) Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/2359/12/2019 2019-12-09 1 Kv 47/19/7700 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Marek Švagerko PO/7700/2030/10/2019 2019-12-30 1 Kv 13/19/7700 § 326 – Zneužívanie právomoci verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/1915/06/2020 2020-07-16 Kv 77/19/7700 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/1911/07/2020 2020-07-31 Kv 101/19/7700 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného § 218 Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/1938/07/2020 2020-08-06 Kv 33/20/7700 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/2490/09/2020 2020-09-25 1 Kv 61/19/7700 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/3136/12/2020 2020-12-17 Kv 21/19/7700 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/1363/05/2021 2021-05-25 Kv 34/20/7700 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/1791/06/2021 2021-07-14 Kv 25/21/7700 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Zuzana Kľocová PO/7700/3263/11/2021 2021-12-17 Kv 34/21/7700 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Zuzana Kľocová PO/7700/1233/03/2022 2022-03-26 Kv 17/21/7700 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Michal Sovič PO/7700/3687/12/2022 2022-12-28 1 Kv 17/21/7700 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
JUDr. Marek Švagerko PO/7700/3685/12/2022 2023-01-18 1 Kv 38/19/7700 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
JUDr. Zuzana Kľocová PO/7700/1936/05/2023 2023-06-01 Kv 18/21/7700 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Marek Švagerko PO/7700/2128/07/2023 2023-07-27 Kv 45/22/7700 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, osvedčil sa - § 219/1 Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/2912/09/2023 2023-10-11 Kv 37/23/7700 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
JUDr. Marek Švagerko PO/7700/3207/10/2023 2023-11-07 Kv 45/22/7700 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
JUDr. Martin Soták PO/7700/3217/10/2023 2023-11-08 Kv 42/23/7700 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
JUDr. Michal Šoltýs PO/7700/3884/12/2023 2024-01-12 1 Kv 4/22/7700 § 145 – Vražda Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutors' office and therefore not all the results might be relevant.