JUDr. Irena Dudášová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Nitra.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
orná pôda Kúpna zmluva 2014-05-06 27.000,00
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze stavebné sporenie 2000-12-22 34.481,77 34.481,77
peniaze úspory 2009-12-14 7.937,66 7.937,66
peniaze úspory 2015-06-01 187.653,11 187.653,11
peniaze úspery 2009-12-12 6.669,62 6.669,62
peniaze úspory 2021-02-16 16.902,21 16.902,21
auto Seat Ateca kúpna zmluva 2018-05-07 27.500,00
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
orná pôda Kúpna zmluva 2014-05-06 27.000,00
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze stavebné sporenie 2000-12-22 34.230,22
peniaze úspory 2009-12-14 7.925,16
peniaze úspory 2015-06-01 152.418,90
peniaze úspery 2009-12-12 6.669,62
peniaze úspory 2021-02-16 21.670,96
auto Seat Ateca kúpna zmluva 2018-05-07 27.500,00
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
orná pôda Kúpna zmluva 2014-05-06 27.000,00
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze stavebné sporenie 2000-12-22 34.230,22
peniaze úspory 2009-12-14 7.169,23
peniaze úspory 2015-06-01 135.065,34
peniaze úspery 2009-12-12 6.669,62
peniaze úspory 2021-02-16 20.166,07
auto Seat Ateca kúpna zmluva 2018-05-07 27.500,00
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
orná pôda Kúpna zmluva 2014-05-06 27.000,00
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze stavebné sporenie 2000-12-22 34.105,21
peniaze úspory 2009-12-14 7.169,23
peniaze úspory 2015-06-01 109.248,38
peniaze úspery 2009-12-12 6.666,58
peniaze úspory 2007-01-10 11.185,93
auto Seat Ateca kúpna zmluva 2018-05-07 27.500,00
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
orná pôda Kúpna zmluva 2014-05-06 27.000,00
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze stavebné sporenie 2000-12-22 33.980,70
peniaze úspory 2009-12-14 7.169,23
peniaze úspory 2015-06-01 85.309,14
peniaze úspery 2009-12-12 6.659,26
peniaze úspory 2007-01-10 7.488,39
auto Seat Ateca kúpna zmluva 2018-05-07 27.500,00
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nitra
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda Kúpna zmluva 2014-05-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
auto Hyundai i30 Kúpna zmluva 2011-08-31 11.522,46
peniaze stavebné sporenie 2000-12-22 33.743,76
peniaze úspory z platu 2009-12-14 7.169,23
peniaze úspory z platu 2015-06-01 56.578,65
peniaze úspery z platu 2009-12-12 6.643,02
peniaze úspory z platu 2007-01-10 5.968,33
auto Seat Ateca kúpna zmluva 2018-05-07 27.500,00
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda Kúpna zmluva 2014-05-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
auto Hyundai i30 Kúpna zmluva 2011-08-31 11.522,46
peniaze stavebné sporenie 2000-12-22 32.695,52
peniaze úspory z platu 2009-12-14 7.169,23
peniaze úspory z platu 2015-06-01 34.435,51
peniaze úspery z platu 2009-12-12 6.624,77
peniaze úspory z platu 2007-01-10 7.380,73
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda Kúpna zmluva 2014-05-06
orná pôda Kúpna zmluva 2014-05-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
auto Hyundai i30 Kúpna zmluva 2011-08-31 11.522,46
peniaze stavebné sporenie 2000-12-22 31.395,52
peniaze úspory z platu 2009-12-14 7.169,23
peniaze úspory z platu 2015-06-01 19.436,31
peniaze úspery z platu 2009-12-12 6.606,52
peniaze úspory z platu 2007-01-10 6.415,27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda Kúpna zmluva 2014-05-06
orná pôda Kúpna zmluva 2014-05-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto Hyundai i30 Kúpna zmluva 2011-08-31
peniaze stavebné sporenie 2000-12-22
peniaze úspory z platu 2009-12-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda Kúpna zmluva 2014-05-06
orná pôda Kúpna zmluva 2014-05-06
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto Hyundai i30 Kúpna zmluva 2011-08-31
peniaze stavebné sporenie 2000-12-22
peniaze úspory z platu 2009-12-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (86)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/13/03/2017 2017-04-11 Pv 18/17/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/11/03/2017 2017-04-08 Pv 403/16/3301 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/10/03/2017 2017-03-25 Pv 452/16/3301 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/7/03/2017 2017-03-09 Pv 174/16/3301 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/19/09/2016 2016-09-26 Pv 478/14/3301 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/8/05/2016 2016-05-17 Pv 87/16/3301 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/3/01/2016 2016-02-05 Pv 50/14/3301 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/2/01/2016 2016-02-02 Pv 422/14/3301 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/45/02/2021 2021-02-11 3 Pv 878/18/4403 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/341/11/2020 2020-12-08 2 Pv 637/18/4403 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/326/11/2020 2021-01-15 3 Pv 527/17/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/325/11/2020 2020-12-12 2 Pv 452/20/4403 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/134/05/2020 2020-05-27 1 Pv 631/18/4403 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/295/11/2019 2019-12-06 1 Pv 33/17/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/294/11/2019 2019-11-22 1 Pv 33/17/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/271/10/2019 2019-12-24 1 Pv 125/17/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/259/09/2019 2019-10-09 2 Pv 474/19/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/248/09/2019 2019-10-01 1 Pv 402/18/4403 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/236/08/2019 2019-09-03 2 Pv 637/18/4403 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/215/08/2019 2019-08-14 1 Pv 29/18/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/142/03/2019 2019-03-04 2 Pv 34/18/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/117/02/2019 2019-02-20 1 Pv 631/18/4403 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/112/02/2019 2019-02-16 2 Pv 625/17/4403 § 378 – Týranie zvierat Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/26/11/2018 2018-12-06 Pv 288/18/3301 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/24/10/2018 2018-11-07 Pv 403/16/3301 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/23/09/2018 2018-10-11 Pv 140/18/3301 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/22/09/2018 2018-10-06 Pv 404/16/3301 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/20/09/2018 2018-09-28 Pv 133/17/3301 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/17/06/2018 2018-07-03 Pv 37/18/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/16/06/2018 2018-06-29 Pv 146/18/3301 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/14/05/2018 2018-06-12 Pv 286/17/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/12/04/2018 2018-04-17 Pv 49/18/3301 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/5/01/2018 2018-02-23 Pv 310/17/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/2/01/2018 2018-01-16 Pv 32/17/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/36/12/2017 2017-12-19 Pv 87/16/3301 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/34/11/2017 2017-11-25 Pv 222/17/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/30/10/2017 2017-10-17 Pv 154/17/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/29/10/2017 2017-10-14 Pv 239/17/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/27/09/2017 2017-10-10 Pv 226/17/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/25/07/2017 2017-07-28 Pv 133/17/3301 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/19/05/2017 2017-06-16 Pv 99/17/3301 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/17/05/2017 2017-06-26 Pv 124/17/3301 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/15/04/2017 2017-05-06 Pv 451/16/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/45/02/2021 (pdf, 91 KB) 2021-02-11 3 Pv 878/18/4403 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/341/11/2020 (pdf, 103 KB) 2020-12-08 2 Pv 637/18/4403 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/326/11/2020 (pdf, 90 KB) 2021-01-15 3 Pv 527/17/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/325/11/2020 (pdf, 103 KB) 2020-12-12 2 Pv 452/20/4403 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/134/05/2020 (pdf, 92 KB) 2020-05-27 1 Pv 631/18/4403 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/295/11/2019 (pdf, 133 KB) 2019-12-06 1 Pv 33/17/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/294/11/2019 (pdf, 106 KB) 2019-11-22 1 Pv 33/17/4403 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/271/10/2019 (pdf, 132 KB) 2019-12-24 1 Pv 125/17/4403 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/259/09/2019 (pdf, 86 KB) 2019-10-09 2 Pv 474/19/4403 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/248/09/2019 (pdf, 90 KB) 2019-10-01 1 Pv 402/18/4403 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/236/08/2019 (pdf, 114 KB) 2019-09-03 2 Pv 637/18/4403 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/215/08/2019 (pdf, 90 KB) 2019-08-14 1 Pv 29/18/4403 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/142/03/2019 (pdf, 112 KB) 2019-03-04 2 Pv 34/18/4403 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/117/02/2019 (pdf, 96 KB) 2019-02-20 1 Pv 631/18/4403 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nitra NR/4403/112/02/2019 (pdf, 91 KB) 2019-02-16 2 Pv 625/17/4403 § 378 – Týranie zvierat Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/26/11/2018 (pdf, 96 KB) 2018-12-06 Pv 288/18/3301 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/24/10/2018 (pdf, 94 KB) 2018-11-07 Pv 403/16/3301 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/23/09/2018 (pdf, 137 KB) 2018-10-11 Pv 140/18/3301 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/22/09/2018 (pdf, 126 KB) 2018-10-06 Pv 404/16/3301 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/20/09/2018 (pdf, 90 KB) 2018-09-28 Pv 133/17/3301 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/17/06/2018 (pdf, 93 KB) 2018-07-03 Pv 37/18/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/16/06/2018 (pdf, 92 KB) 2018-06-29 Pv 146/18/3301 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/14/05/2018 (pdf, 106 KB) 2018-06-12 Pv 286/17/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/12/04/2018 (pdf, 97 KB) 2018-04-17 Pv 49/18/3301 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/5/01/2018 (pdf, 93 KB) 2018-02-23 Pv 310/17/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/2/01/2018 (pdf, 92 KB) 2018-01-16 Pv 32/17/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/36/12/2017 (pdf, 89 KB) 2017-12-19 Pv 87/16/3301 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/34/11/2017 (pdf, 98 KB) 2017-11-25 Pv 222/17/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/30/10/2017 (pdf, 93 KB) 2017-10-17 Pv 154/17/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/29/10/2017 (pdf, 94 KB) 2017-10-14 Pv 239/17/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/27/09/2017 (pdf, 92 KB) 2017-10-10 Pv 226/17/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/25/07/2017 (pdf, 95 KB) 2017-07-28 Pv 133/17/3301 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/19/05/2017 (pdf, 109 KB) 2017-06-16 Pv 99/17/3301 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/17/05/2017 (pdf, 116 KB) 2017-06-26 Pv 124/17/3301 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/15/04/2017 (pdf, 90 KB) 2017-05-06 Pv 451/16/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/13/03/2017 (pdf, 92 KB) 2017-04-11 Pv 18/17/3301 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/11/03/2017 (pdf, 97 KB) 2017-04-08 Pv 403/16/3301 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/10/03/2017 (pdf, 91 KB) 2017-03-25 Pv 452/16/3301 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/7/03/2017 (pdf, 109 KB) 2017-03-09 Pv 174/16/3301 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/19/09/2016 (pdf, 90 KB) 2016-09-26 Pv 478/14/3301 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/8/05/2016 (pdf, 93 KB) 2016-05-17 Pv 87/16/3301 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/3/01/2016 (pdf, 88 KB) 2016-02-05 Pv 50/14/3301 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou TN/3301/2/01/2016 (pdf, 88 KB) 2016-02-02 Pv 422/14/3301 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.