Mgr. Radovan Duhár

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Trenčín.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpna zmluva 01.01.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.01.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
rodinný dom výstavba 01.03.2010
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kupna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
byt kúpna zmluva máj 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva október 2017
zastavaná plocha a nádvorie osvedčenie o dražbe 01.02.2022 2400 2400
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 15.12.2020 22500 22500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
vklad na účet predaj bytu júl 2022 225000 225000
úspory zo mzdy v priebehu roka 2022 15000 15000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
dielo - zhotovenie stavieb do štádia holodom 01.12.2022 180000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpna zmluva 01.01.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.01.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
rodinný dom výstavba 01.03.2010
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
byt kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kupna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
byt kúpna zmluva máj 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva október 2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 15.12.2020 22500 22500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
úspory na účte zo mzdy 31.12.2020 53214 53214
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
dielo - zhotovenie hrubej stavby rodinného domu 01.11.2021 126000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpna zmluva 01.01.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.01.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
rodinný dom výstavba 01.03.2010
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
byt kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kupna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
byt kúpna zmluva máj 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva október 2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
motorové vozidlo kúpa 15.12.2020 22500 22500
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte predaj pozemku 01.02.2017 31500 31500
peniaze na účte predaj pozemku október 2017 33000 33000
peniaze na účte predaj pozemku október 2020 90000 90000
úspory na účte zo mzdy 31.12.2020 25000 25000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
orná pôda kúpna zmluva 01.01.2003 290000SK
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.01.2003 250000Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005 500000Sk
rodinný dom výstavba 01.03.2010 150000EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
byt kúpna zmluva 01.09.2013 65000EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kupna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
byt kúpna zmluva máj 2017 59500EUR
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva október 2017 30000EUR
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte predaj pozemku 01.02.2017 31500 31500
peniaze na účte úspory 01.12.2019 14000 14000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpna zmluva 01.01.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.01.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
rodinný dom výstavba 01.03.2010
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
byt kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kupna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
byt kúpna zmluva máj 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva október 2017
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte predaj pozemku 01.02.2017 31500 31500
peniaze na účte predaj pozemku október 2017 33000 33000
peniaze na účte úspory z platu 31.12.2018 12000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpna zmluva 01.01.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.01.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
rodinný dom výstavba 01.03.2010
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
byt kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kupna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
byt kúpna zmluva máj 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavené plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva máj 2017
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva október 2017
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte predaj pozemku 01.02.2017 31500 31500
peniaze na účte predaj pozemku október 2017 33000 33000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpna zmluva 01.01.2003
orná pôda kúpna zmluva 01.01.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.01.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
rodinný dom výstavba 01.03.2010
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
byt kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kupna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
peniaze na účte predaj bytu júl 2016 93000 93000
peniaze na účte predaj pozemku júl 2016 33000 33000
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpna zmluva 01.01.2003
orná pôda kúpna zmluva 01.01.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.01.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
rodinný dom výstavba 01.03.2010
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
byt kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kupna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2008
ostatné plochy kúpna zmluva 01.11.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
ostatné plochy kúpna zmluva 01.11.2005
ostatné plochy kúpna zmluva 01.11.2005
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
peňažná pôžička 01.09.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpna zmluva 01.01.2003
orná pôda kúpna zmluva 01.01.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.01.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
rodinný dom výstavba 01.03.2010
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
byt kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kupna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2008
ostatné plochy kúpna zmluva 01.11.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
ostatné plochy kúpna zmluva 01.11.2005
ostatné plochy kúpna zmluva 01.11.2005
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
orná pôda kúpna zmluva 01.01.2003
orná pôda kúpna zmluva 01.01.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.01.2003
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
rodinný dom výstavba 01.03.2010
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
byt kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kupna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.09.2013
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2008
ostatné plochy kúpna zmluva 01.11.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 01.11.2005
ostatné plochy kúpna zmluva 01.11.2005
ostatné plochy kúpna zmluva 01.11.2005
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.