JUDr. Peter Dzadík, PhD.

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Prešov.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Prešov.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2010-03-17 46472.- eur
zastavaná plocha kúpa 2010-03-17 kúpený spolu s bytom
záhrada kúpna zmluva 2016-10-28 kúpený spolu s domom
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-10-28 kúpený spolu s domom
rodinný dom kúpna zmluva 2016-10-28 110000.-eur
rodinný dom-prístavba na parcele č. CKN 7944/2 výstavba 2019-06-03 31000.-eur
prístrešok so skladom na pozemku č. CKN 7943 výstavba 2019-09-30 12000.-eur
prístrešok na pozemku CKN 7944/1 výstavba 2021-10-11 7500.- eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo Suzuki Vitara 1,6 Elegance, 2WD, AT kúpa 2024-06-15 19.288,00 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
dôchodkové sporenie II. pilier vklady na osobný dôchodkový účet vedený na moje meno vo VÚB Generali, d.s.s.,a.s. 2022-12-31 33394,42.- eur 33394,42.- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na rekonštrukciu nehnuteľnosti, prístavbu 2017-04-18
lízingová zmluva na osobné vozidlo Honda CR-V 2022-02-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2010-03-17 46472.- eur
zastavaná plocha kúpa 2010-03-17 kúpený spolu s bytom
záhrada kúpna zmluva 2016-10-28 kúpený spolu s domom
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-10-28 kúpený spolu s domom
rodinný dom kúpna zmluva 2016-10-28 110000.-eur
rodinný dom-prístavba na parcele č. CKN 7944/2 výstavba 2019-06-03 31000.-eur
prístrešok so skladom na pozemku č. CKN 7943 výstavba 2019-09-30 12000.-eur
prístrešok na pozemku CKN 7944/1 výstavba 2021-10-11 7500.- eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo Suzuki Vitara 1,6 Elegance, 2WD, AT kúpa 2024-06-15 19.288,00 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory vklady na bežný účet vedený na moje meno v Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 2021-12-31 10089,01.- eur 10089,01.- eur
dôchodkové sporenie II. pilier vklady na osobný dôchodkový účet vedený na moje meno vo VÚB Generali, d.s.s.,a.s. 2021-12-31 34131,67.- eur 34131,67.- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na rekonštrukciu nehnuteľnosti, prístavbu 2017-04-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2010-03-17 46472.- eur
zastavaná plocha kúpa 2010-03-17 kúpený spolu s bytom
záhrada kúpna zmluva 2016-10-28 kúpený spolu s domom
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-10-28 kúpený spolu s domom
rodinný dom kúpna zmluva 2016-10-28 110000.-eur
rodinný dom-prístavba na parcele č. CKN 7944/2 výstavba 2019-06-03 31000.-eur
prístrešok so skladom na pozemku č. CKN 7943 výstavba 2019-09-30 12000.-eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo Suzuki Vitara 1,6 Elegance, 2WD, AT kúpa 2024-06-15 19.288,00 Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory vklady na bežný účet vedený na moje meno v Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 2020-12-31 9453,16.- eur 9453,16.- eur
dôchodkové sporenie II. pilier vklady na osobný dôchodkový účet vedený na moje meno vo VÚB Generali, d.s.s.,a.s. 2020-12-31 31056,55.- eur 31056,55.- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na rekonštrukciu nehnuteľnosti, prístavbu 2017-04-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2010-03-17 46472.- eur
zastavaná plocha kúpa 2010-03-17 kúpený spolu s bytom
záhrada kúpna zmluva 2016-10-28 kúpený spolu s domom
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-10-28 kúpený spolu s domom
rodinný dom kúpna zmluva 2016-10-28 110000.-eur
rodinný dom-prístavba na parcele č. CKN 7944/2 výstavba 2019-06-03 31000.-eur
prístrešok so skladom na pozemku č. CKN 7943 výstavba 2019-09-30 12000.-eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo Suzuki Vitara 1,6 Elegance, 2WD, AT kúpa 2024-06-15 19.288,00 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na kúpu nehnuteľnosti 2016-10-12
úver na rekonštrukciu nehnuteľnosti, prístavbu 2017-04-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-03-17
zastavaná plocha kúpa 2010-03-17
záhrada kúpna zmluva 2016-10-28
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-10-28
rodinný dom kúpna zmluva 2016-10-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo Suzuki Vitara 1,6 Elegance, 2WD, AT kúpa 2024-06-15 19.288,00 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na kúpu nehnuteľnosti 2016-10-12
úver na rekonštrukciu nehnuteľnosti 2017-04-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-03-17
zastavaná plocha kúpa 2010-03-17
záhrada kúpna zmluva 2016-10-28
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-10-28
rodinný dom kúpna zmluva 2016-10-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo Suzuki Vitara 1,6 Elegance, 2WD, AT kúpa 2024-06-15 19.288,00 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na kúpu nehnuteľnosti 2016-10-12
úver na rekonštrukciu nehnuteľnosti 2017-04-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-03-17
zastavaná plocha kúpa 2010-03-17
záhrada kúpna zmluva 2016-10-28
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2016-10-28
rodinný dom kúpna zmluva 2016-10-28
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
osobné motorové vozidlo Suzuki Vitara 1,6 Elegance, 2WD, AT kúpa 2024-06-15 19.288,00 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na kúpu nehnuteľnosti 2016-10-12
pôžička 2016-10-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-03-17
zastavaná plocha kúpa 2010-03-17
záhrada kúpna zmluva 2006-11-20
zastavaná plocha kúpna zmluva 2006-11-20
rodinný dom kúpna zmluva 2006-11-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2024-06-15
Vklady na bežnom účte ČSOB 2015-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-03-17
zastavaná plocha kúpa 2010-03-17
záhrada kúpna zmluva 2006-11-20
zastavaná plocha kúpna zmluva 2006-11-20
rodinný dom kúpna zmluva 2006-11-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2024-06-15
Vklady na bežnom účte ČSOB 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-03-17
zastavaná plocha kúpa 2010-03-17
záhrada kúpna zmluva 2006-11-20
zastavaná plocha kúpna zmluva 2006-11-20
rodinný dom kúpna zmluva 2006-11-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2024-06-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-03-17
zastavaná plocha kúpa 2010-03-17
záhrada kúpna zmluva 2006-11-20
zastavaná plocha kúpna zmluva 2006-11-20
rodinný dom kúpna zmluva 2006-11-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2024-06-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-03-17
zastavaná plocha kúpa 2010-03-17
záhrada kúpna zmluva 2006-11-20
zastavaná plocha kúpna zmluva 2006-11-20
rodinný dom kúpna zmluva 2006-11-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 5.2010
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.