JUDr. Ján Dzurenda

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Prešov.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom, záhrada kúpa 2005-02-24 2 900 000 Sk
pozemok odkúpený od Mesta Prešov kúpa 2011-10-19 8000 eur
spoločné nehnuteľnosti parcely registra E Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. R 68/2004-1/Še, Z 482/2007-73/07, 75/07 50€
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2009/00062-15Da, k.č. R 68/2004, Z 86/2010-24/10 50€
spoločné nehnuteľnosti Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2007/00223-2-Še, k.č. R 68/2004-Še a Sp č. A/2009/00062-14Da, k.č. R 68/2004-Še, Z 587/2010-24/10 50€
spoločné nehnutelnosti dedenie-25D/15/2020-54 2020-03-13 asi 10€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020 2020-03-13 asi 500€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020 2020-03-13 asi100
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020 2020-03-13 asi 100
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020 2020-03-13 asi 50€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D15/2020 2020-03-13 asi 50€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D15/2020 2020-03-13 asi 50€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25/D15/2020 2020-03-13 asi 50€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020 2020-03-13 asi 50€
sploločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020 2020-03-13 asi 50€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020/ 2020-03-13 asi 50€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020 2020-03-13 asi 50€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020 2020-03-13 asi150€
spoločné nehnuteľnosti dedenie 25D/15/2020 2020-03-13 asi150€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady v peňažnom ústave úspory 58234€
úspory mimo peňažný ústav úspory postupné úspory 20000eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
nájom bytu na ul 17.novembra č.116 Prešov 2015-07-08
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom, záhrada kúpa 2005-02-24 2 900 000 Sk
pozemok odkúpený od Mesta Prešov kúpa 2011-10-19 8000 eur
spoločné nehnuteľnosti parcely registra E Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. R 68/2004-1/Še, Z 482/2007-73/07, 75/07 50€
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2009/00062-15Da, k.č. R 68/2004, Z 86/2010-24/10 50€
spoločné nehnuteľnosti Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2007/00223-2-Še, k.č. R 68/2004-Še a Sp č. A/2009/00062-14Da, k.č. R 68/2004-Še, Z 587/2010-24/10 50€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady v peňažnom ústave úspory 40 446,63€
úspory mimo peňažný ústav úspory postupné úspory 20000eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom, záhrada kúpa 2005-02-24
pozemok odkúpený od Mesta Prešov kúpa 2011-10-19
spoločné nehnuteľnosti parcely registra E Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. R 68/2004-1/Še, Z 482/2007-73/07, 75/07
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2009/00062-15Da, k.č. R 68/2004, Z 86/2010-24/10
spoločné nehnuteľnosti Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2007/00223-2-Še, k.č. R 68/2004-Še a Sp č. A/2009/00062-14Da, k.č. R 68/2004-Še, Z 587/2010-24/10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklady v peňažnom ústave úspory 33052eur
úspory mimo peňažný ústav úspory postupné úspory 20000Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na dom /BSM/ 2005-01-03
úver na dom BSM/ 2006-05-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom, záhrada kúpa 2005-02-24
pozemok odkúpený od Mesta Prešov kúpa 2011-10-19
spoločné nehnuteľnosti parcely registra E Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. R 68/2004-1/Še, Z 482/2007-73/07, 75/07
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2009/00062-15Da, k.č. R 68/2004, Z 86/2010-24/10
spoločné nehnuteľnosti Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2007/00223-2-Še, k.č. R 68/2004-Še a Sp č. A/2009/00062-14Da, k.č. R 68/2004-Še, Z 587/2010-24/10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo zn. NIVA, rok výroby 1995, následne opravované kúpa 2010-01-01 100 Eur
vklady v peňažnom ústave úspory 29230Eur
úspory mimo peňažný ústav úspory postupné úspory 20000Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na dom /BSM/ 2005-01-03
úver na dom BSM/ 2006-05-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom, záhrada kúpa 2005-02-24
pozemok odkúpený od Mesta Prešov kúpa 2011-10-19
spoločné nehnuteľnosti parcely registra E Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. R 68/2004-1/Še, Z 482/2007-73/07, 75/07
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2009/00062-15Da, k.č. R 68/2004, Z 86/2010-24/10
spoločné nehnuteľnosti Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2007/00223-2-Še, k.č. R 68/2004-Še a Sp č. A/2009/00062-14Da, k.č. R 68/2004-Še, Z 587/2010-24/10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
motorové vozidlo zn. NIVA, rok výroby 1995, následne opravované kúpa 2010-01-01 100 Eur
vklady v peňažnom ústave úspory 17000Eur
úspory mimo peňažný ústav úspory postupné úspory 15000Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na dom /BSM/ 2005-01-03
úver na dom BSM/ 2006-05-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom, záhrada kúpa 2005-02-24
pozemok odkúpený od Mesta Prešov kúpa 2011-10-19
spoločné nehnuteľnosti parcely registra E Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. R 68/2004-1/Še, Z 482/2007-73/07, 75/07
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2009/00062-15Da, k.č. R 68/2004, Z 86/2010-24/10
spoločné nehnuteľnosti Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2007/00223-2-Še, k.č. R 68/2004-Še a Sp č. A/2009/00062-14Da, k.č. R 68/2004-Še, Z 587/2010-24/10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. Mazda, rok výroby 1999 kúpa 2002-01-01
motorové vozidlo zn. NIVA, rok výroby 1995, následne opravované kúpa 2010-01-01
vklady v peňažnom ústave úspory
úspory mimo peňažný ústav úspory postupné úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na dom /BSM/ 2005-01-03
úver na dom BSM/ 2006-05-04
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom, záhrada kúpa 2005-02-24
pozemok odkúpený od Mesta Prešov kúpa 2011-10-19
spoločné nehnuteľnosti parcely registra E Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. R 68/2004-1/Še, Z 482/2007-73/07, 75/07
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2009/00062-15Da, k.č. R 68/2004, Z 86/2010-24/10
spoločné nehnuteľnosti Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2007/00223-2-Še, k.č. R 68/2004-Še a Sp č. A/2009/00062-14Da, k.č. R 68/2004-Še, Z 587/2010-24/10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. Mazda, rok výroby 1999 kúpa 2002-01-01
motorové vozidlo zn. NIVA, rok výroby 1995, následne opravované kúpa 2010-01-01
vklady v peňažnom ústave úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom, záhrada kúpa 2005-02-24
pozemok odkúpený od Mesta Prešov kúpa 2011-10-19
spoločné nehnuteľnosti parcely registra E Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. R 68/2004-1/Še, Z 482/2007-73/07, 75/07
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2009/00062-15Da, k.č. R 68/2004, Z 86/2010-24/10
spoločné nehnuteľnosti Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2007/00223-2-Še, k.č. R 68/2004-Še a Sp č. A/2009/00062-14Da, k.č. R 68/2004-Še, Z 587/2010-24/10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. Mazda, rok výroby 1999 kúpa 2002-01-01
motorové vozidlo zn. NIVA, rok výroby 1995, následne opravované kúpa 2010-01-01
vklady v peňažnom ústave úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom, záhrada kúpa 2005-02-24
pozemok odkúpený od Mesta Prešov kúpa 2011-10-19
spoločné nehnuteľnosti parcely registra E Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. R 68/2004-1/Še, Z 482/2007-73/07, 75/07
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2009/00062-15Da, k.č. R 68/2004, Z 86/2010-24/10
spoločné nehnuteľnosti Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2007/00223-2-Še, k.č. R 68/2004-Še a Sp č. A/2009/00062-14Da, k.č. R 68/2004-Še, Z 587/2010-24/10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. Mazda, rok výroby 1999 kúpa 2002-01-01
motorové vozidlo zn. NIVA, rok výroby 1995, následne opravované kúpa 2010-01-01
vklady v peňažnom ústave úspory
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom, záhrada kúpa 2005-02-24
pozemok odkúpený od Mesta Prešov kúpa 2011-10-19
spoločné nehnuteľnosti parcely registra E Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. R 68/2004-1/Še,Z 482/2007-73/07, 75/07
nehnutelnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2009/00062-15Da, k.č. R 68/2004, Z 86/2010-24/10
spoločné nehnuteľnosti Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2007/00223 - 2 Še,k.č. R 68/2004-Še, a Sp č. A/2009/00062-14Da, k.č. R 68/2004.Še, Z 587/2010-24/10
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. MazdA ROK. Výroby 1999 kúpa 2002-01-01
motorové vozidlo zn. NIVA r.výrovy 1995,následne opravované kúpa 2010-01-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.