JUDr. Tatiana Dzurendová

Pôsobí na prokuratúre Krajská prokuratúra Prešov.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom kúpa 24.02.2005 3.000.000,- Sk
pozemok kúpa 19.10.2011 10.000,- €
záhrada pri rodičovskom dome dedenie 14D 1492/00 13.06.2001 2.000,- Sk
predzáhradka pri rodič. dome dedenie D 1358/87 rok 1987 500,- Sk
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
úspory úspory 31.12.2020 11000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom kúpa 24.02.2005 3.000.000,- Sk
pozemok kúpa 19.10.2011 10.000,- €
záhrada pri rodičovskom dome dedenie 14D 1492/00 13.06.2001 2.000,- Sk
predzáhradka pri rodič. dome dedenie D 1358/87 rok 1987 500,- Sk
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na dom a záhradu 2005
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom kúpa 24.02.2005
pozemok kúpa 19.10.2011
záhrada pri rodičovskom dome dedenie 14D 1492/00 24.10.2021
predzáhradka pri rodič. dome dedenie D 1358/87 rok 1987
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na dom a záhradu 2005
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom, záhrada kúpa 24.02.2005
pozemok pod domom a pozemok v oplotenej kúpenej záhrade odkúpenej od Mesta Prešov kúpa 19.10.2011
záhrada pri rodičovskom dome dedenie 14 D 1492/00 13.06.2001
predzáhradka pri rodičovskom dome dedenie D 1358/87 rok 1987
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
osobné motorové vozidlo zn. Mazda, rok výroby 1999 kúpa 01.01.2002 asi 300,000,- Sk
motorové vozidlo zn. Niva, r. výroby 1995, následne opravované kúpa za 100 eur 01.01.2010
bežné zariadenie domu zakúpené pred 20 rokmi - obývačka, ostatný nábytok nadobudnutý dávno predtým
bežné úspory teraz 4.000,- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na dom a na rekonštrukciu domu
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom, záhrada kúpa 24.02.2005
pozemok pod domom a pozemok v oplotenej kúpenej záhrade odkúpenej od Mesta Prešov kúpa 19.10.2011
záhrada pri rodičovskom dome dedenie 14 D 1492/00 13.06.2001
predzáhradka pri rodičovskom dome dedenie D 1358/87 rok 1987
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo zn. Mazda, rok výroby 1999 kúpa 01.01.2002
motorové vozidlo zn. Niva, r. výroby 1995, následne opravované kúpa za 100 eur 01.01.2010
bežné zariadenie domu
bežné úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na dom a na rekonštrukciu domu
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom, záhrada kúpa 24.02.2005
pozemok pod domom a pozemok v oplotenej kúpenej záhrade odkúpenej od Mesta Prešov kúpa 19.10.2011
záhrada pri rodičovskom dome dedenie 14 D 1492/00 13.06.2001
predzáhradka pri rodičovskom dome dedenie D 1358/87 rok 1987
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo zn. Mazda, rok výroby 1999 kúpa 01.01.2002
motorové vozidlo zn. Niva, r. výroby 1995, následne opravované kúpa za 100 eur 01.01.2010
bežné zariadenie domu
bežné úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na dom a na rekonštrukciu domu
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spoločné nehnuteľnosti parcely reg. E Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. R 68/2004-1/Še, Z 482/2007-73/07, 75/07
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2009/00062-15 Da, č. R 68/2004, Z 86/2010-24/10
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2007/000223-2/Še, č. R 68/2004-Še, č. A 2009/00062-14 Da, č. R 68/2004/Še, Z 537/2010-24/10
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom, záhrada kúpa 24.02.2005
pozemok pod domom a pozemok v oplotenej kúpenej záhrade odkúpenej od Mesta Prešov kúpa 19.10.2011
záhrada pri rodičovskom dome dedenie 14 D 1492/00 13.06.2001
predzáhradka pri rodičovskom dome dedenie D 1358/87 rok 1987
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo zn. Mazda, rok výroby 1999 kúpa 01.01.2002
motorové vozidlo zn. Niva, r. výroby 1995, následne opravované kúpa za 100 eur 01.01.2010
bežné zariadenie domu
bežné úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na dom a na rekonštrukciu domu
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spoločné nehnuteľnosti parcely reg. E Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. R 68/2004-1/Še, Z 482/2007-73/07, 75/07
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2009/00062-15 Da, č. R 68/2004, Z 86/2010-24/10
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2007/000223-2/Še, č. R 68/2004-Še, č. A 2009/00062-14 Da, č. R 68/2004/Še, Z 537/2010-24/10
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom, záhrada kúpa 24.02.2005
pozemok pod domom a pozemok v oplotenej kúpenej záhrade odkúpenej od Mesta Prešov kúpa 19.10.2011
záhrada pri rodičovskom dome dedenie 14 D 1492/00 13.06.2001
predzáhradka pri rodičovskom dome dedenie D 1358/87 rok 1987
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo zn. Mazda, rok výroby 1999 kúpa 01.01.2002
motorové vozidlo zn. Niva, r. výroby 1995, následne opravované kúpa za 100 eur 01.01.2010
bežné zariadenie domu
bežné úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na dom a na rekonštrukciu domu
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spoločné nehnuteľnosti parcely reg. E Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. R 68/2004-1/Še, Z 482/2007-73/07, 75/07
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2009/00062-15 Da, č. R 68/2004, Z 86/2010-24/10
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2007/000223-2/Še, č. R 68/2004-Še, č. A 2009/00062-14 Da, č. R 68/2004/Še, Z 537/2010-24/10
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom, záhrada kúpa 24.02.2005
pozemok pod domom a pozemok v oplotenej kúpenej záhrade odkúpenej od Mesta Prešov kúpa 19.10.2011
záhrada pri rodičovskom dome dedenie 14 D 1492/00 13.06.2001
predzáhradka pri rodičovskom dome dedenie D 1358/87 rok 1987
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo zn. Mazda, rok výroby 1999 kúpa 01.01.2002
motorové vozidlo zn. Niva, r. výroby 1995, následne opravované kúpa za 100 eur 01.01.2010
bežné zariadenie domu
bežné úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
úver na dom a na rekonštrukciu domu
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spoločné nehnuteľnosti parcely reg. E Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. R 68/2004-1/Še, Z 482/2007-73/07, 75/07
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2009/00062-15 Da, č. R 68/2004, Z 86/2010-24/10
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2007/000223-2/Še, č. R 68/2004-Še, č. A 2009/00062-14 Da, č. R 68/2004/Še, Z 537/2010-24/10
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rodinný dom , záhrada kúpa 24.02.2005
pozemok pod domom a pozemok v oplotenej, kúpenej záhrade, odkúpený od mesta Prešov kúpa 19.10.2011
záhrada pri rodičovskom dome dedenie 14 D1492/00 13.06.2001
predzáhradka pri rodičovskom dome dedenie D 1358/87 rok 1987
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo zn. Mazda, rok výroby1999 kúpa 01.01.2002
motorové vozidlo zn. NIVA r.v.1995, následne opravované kúpa za 100,-€ 01.01.2010
bežné zariadenie domu
bežné úspory
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Máme úver na dom a na rekonštrukciu domu.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
spoločné nehnuteľnosti parcely registra E Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Vesč. R 68/2004-1 /Še, Z 482/2007 -73/07,75/07
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2009/00062-15 Da, č. R 68/2004, Z 86/2010- 24/10
nehnuteľnosť Rozhodnutie OPÚ Sp. Nová Ves č. A/2007/00223-2/Še, č. R 68/2004 -Še, č. A 2009/00062- 14Da, č. R 68/2004/Še, Z 537/2010 -24/10
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
 • Môže ľadový medveď zožrať tučniaka? · SME
  Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, čo majú spoločné slová „kanoe, bryndzové halušky a klíma“? S najväčšou pravdepodobnosťou nie, nad touto otázkou si však minulý týždeň lámali hlavy desiatky žiakov.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.