JUDr. Alena Džmurová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bardejov.

We register the prosecutor as okresná prokurátorka at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Bardejov.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2014-01-30 15 000 €
rodinný dom kúpna zmluva 2021-07-02 227 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory z platu zmluva o stavebnom sporení 2002-12-27 530 €
úspory z platu zmluva o sporiacom účte Depozit 2010-10-13 500 €
úspory z platu zmluva o sporiacom účte Depozit 2015-05-25 52 887 €
úspory z platu zmluva o stavebnom sporení 2017-02-09 2 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
účelový úver na bývanie 2021-05-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2014-01-30 15 000 €
rodinný dom kúpna zmluva 2021-07-02 227 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory z platu zmluva o stavebnom sporení 2002-12-27 530 €
úspory z platu zmluva o sporiacom účte Depozit 2010-10-13 500 €
úspory z platu zmluva o sporiacom účte Depozit 2015-05-25 52 887 €
úspory z platu zmluva o stavebnom sporení 2017-02-09 2 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
účelový úver na bývanie 2021-05-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2014-01-30 15 000 €
rodinný dom kúpna zmluva 2021-07-02 227 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory z platu zmluva o stavebnom sporení 2002-12-27 530 €
úspory z platu zmluva o sporiacom účte Depozit 2010-10-13 500 €
úspory z platu zmluva o sporiacom účte Depozit 2015-05-25 52 887 €
úspory z platu zmluva o stavebnom sporení 2017-02-09 2 000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
účelový úver na bývanie 2021-05-24
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2014-01-30 15 000 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
úspory z platu zmluva o stavebnom sporení 2002-12-27 530 €
úspory z platu zmluva o sporiacom účte Depozit 2010-10-13 500 €
úspory z platu zmluva o sporiacom účte Depozit 2015-05-25 52 887 €
úspory z platu zmluva o stavebnom sporení 2017-02-09 2 000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2014-01-30 15 000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze - stavebné sporenie úspory z platu 2002-12-27 530 €
peniaze - sporiaci účet úspory z platu 2010-10-13 500 €
peniaze - sporiaci účet úspory z platu 2015-05-25 52 887 €
peniaze - stavebné sporenie úspory z platu 2018-01-08 2 000 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2014-01-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze - stavebné sporenie úspory z platu 2002-12-27 530 €
peniaze - sporiaci účet úspory z platu 2010-10-13 500 €
peniaze - sporiaci účet úspory z platu 2015-05-25 52 887 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2014-01-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze - stavebné sporenie úspory z platu 2002-12-27 530 €
peniaze - sporiaci účet úspory z platu 2010-10-13 500 €
peniaze - sporiaci účet úspory z platu 2015-05-25 52 887 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2014-01-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze - stavebné sporenie úspory z platu 2002-12-27 530 €
peniaze - sporiaci účet úspory z platu 2010-10-13 500 €
peniaze - sporiaci účet úspory z platu 2015-05-25 52 887 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2014-01-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účte úspory 2015-01-08
peniaze na účte úspory 2015-05-25
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
trvalé trávne porasty kúpna zmluva 2014-01-30
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účte úspory 2012-01-05
peniaze na účte úspory 2012-07-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účte úspory 2012-01-05
peniaze na účte úspory 2012-07-18
peniaze na účte úspory 2013-02-27
peniaze na účte úspory 2013-02-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účte úspory 2010-02-05
peniaze na účte úspory 2010-12-22
peniaze na účte úspory 2012-01-05
peniaze na účte úspory 2012-07-18
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze na účte úspory 2010-02-05
peniaze na účte úspory 2010-12-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (87)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/69/08/2016 2016-08-16 Pv 336/16/7701 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/68/08/2016 2016-08-09 Pv 197/15/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/67/08/2016 2016-08-09 Pv 109/15/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/60/06/2016 2016-06-28 Pv 30/15/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/42/05/2016 2016-05-24 Pv 103/15/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/20/04/2016 2016-04-16 Pv 69/14/7701 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/15/02/2016 2016-02-26 Pv 831/14/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/14/02/2016 2016-02-26 Pv 828/14/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/13/02/2016 2016-02-23 Pv 436/15/7701 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/87/07/2015 (rtf, 52 KB) 2015-08-25 Pv 16/14/7701 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/86/07/2015 (rtf, 54 KB) 2015-07-14 Pv 192/15/7701 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/68/06/2015 (rtf, 50 KB) 2015-06-09 Pv 197/15/7701 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/57/06/2015 (rtf, 50 KB) 2015-06-09 Pv 109/15/7701 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/58/05/2015 (rtf, 54 KB) 2015-05-12 Pv 716/14/7701 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/51/04/2015 (rtf, 49 KB) 2015-04-28 Pv 103/15/7701 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/44/04/2015 (rtf, 50 KB) 2015-04-08 Pv 30/15/7701 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/32/03/2015 (rtf, 53 KB) 2015-03-17 Pv 51/15/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/20/02/2015 (rtf, 45 KB) 2015-02-14 Pv 911/13/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/10/02/2015 (rtf, 52 KB) 2015-01-22 Pv 163/14/7701 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/2/01/2015 (rtf, 50 KB) 2015-01-20 Pv 828/14/7701 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/3/02/2015 (rtf, 51 KB) 2015-01-20 Pv 831/14/7701 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/129/01/2015 (rtf, 45 KB) 2015-01-13 Pv 726/13/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/128/01/2015 (rtf, 44 KB) 2015-01-13 Pv 727/13/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/126/01/2015 (rtf, 52 KB) 2015-01-16 Pv 682/14/7701 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/125/01/2015 (rtf, 45 KB) 2015-01-13 Pv 909/12/7701 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/116/12/2014 (rtf, 45 KB) 2014-12-02 Pv 661/13/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/117/12/2014 (rtf, 45 KB) 2014-12-02 Pv 707/13/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/118/12/2014 (rtf, 44 KB) 2014-12-02 Pv 708/13/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/110/01/2015 (rtf, 45 KB) 2015-01-06 Pv 706/13/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/107/11/2014 (rtf, 45 KB) 2014-11-04 Pv 671/13/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/106/11/2014 (rtf, 45 KB) 2014-11-04 Pv 670/13/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/88/09/2014 (rtf, 46 KB) 2014-09-06 Pv 143/13/7701 Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/59/06/2014 (rtf, 79 KB) 2014-06-17 Pv 16/14/7701 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/46/05/2014 (rtf, 54 KB) 2014-04-29 Pv 925/13/7701 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/44/04/2014 (rtf, 52 KB) 2014-03-28 Pv 957/13/7701 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/29/03/2014 (rtf, 45 KB) 2014-03-18 Pv 593/12/7701 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/24/03/2014 (rtf, 45 KB) 2014-03-21 Pv 586/12/7701 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/23/05/2014 (rtf, 52 KB) 2014-05-13 Pv 245/12/7701 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/10/02/2014 (rtf, 46 KB) 2014-02-25 Pv 644/12/7701 Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/5/02/2014 (rtf, 45 KB) 2014-02-01 Pv 776/12/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/6/02/2014 (rtf, 46 KB) 2014-02-04 Pv 746/12/7701 Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/136/01/2014 (rtf, 50 KB) 2014-01-03 Pv 911/13/7701 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/118/12/2013 (rtf, 45 KB) 2013-11-30 Pv 689/13/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/104/11/2013 (rtf, 50 KB) 2013-11-08 Pv 727/13/7701 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/103/11/2013 (rtf, 50 KB) 2013-11-08 Pv 726/13/7701 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/91/10/2013 (rtf, 50 KB) 2013-10-18 Pv 707/13/7701 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/90/10/2013 (rtf, 51 KB) 2013-10-22 Pv 708/13/7701 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/89/10/2013 (rtf, 50 KB) 2013-10-15 Pv 706/13/7701 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/88/11/2013 (rtf, 48 KB) 2013-11-05 Pv 291/13/7701 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/87/10/2013 (rtf, 51 KB) 2013-10-15 Pv 661/13/7701 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/82/10/2013 (rtf, 51 KB) 2013-10-11 Pv 670/13/7701 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/83/10/2013 (rtf, 51 KB) 2013-10-08 Pv 671/13/7701 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/74/09/2013 (rtf, 45 KB) 2013-09-07 Pv 296/12/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/73/11/2013 (rtf, 52 KB) 2013-10-29 Pv 909/12/7701 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/58/08/2013 (rtf, 54 KB) 2013-08-06 Pv 288/12/7701 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/47/07/2013 (rtf, 54 KB) 2013-06-27 Pv 817/12/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/46/07/2013 (rtf, 57 KB) 2013-07-12 Pv 143/13/7701 Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/27/04/2013 (rtf, 53 KB) 2013-04-12 Pv 795/12/7701 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/21/02/2013 (rtf, 54 KB) 2013-02-12 Pv 593/12/7701 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/69/01/2013 (rtf, 58 KB) 2013-01-04 Pv 644/12/7701 Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/66/01/2013 (rtf, 54 KB) 2012-12-18 Pv 746/12/7701 Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/65/01/2013 (rtf, 53 KB) 2013-01-29 Pv 586/12/7701 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/63/01/2013 (rtf, 56 KB) 2012-12-08 Pv 776/12/7701 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/64/12/2012 (rtf, 48 KB) 2012-11-27 Pv 613/12/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/703/10/2022 2023-04-14 Pv 4/19/7701 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/704/10/2022 2023-04-14 Pv 4/19/7701 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/50/10/2012 (rtf, 66 KB) 2012-10-06 Pv 545/11/7701 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/42/10/2012 (rtf, 49 KB) 2012-10-02 Pv 566/12/7701 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/31/10/2012 (rtf, 51 KB) 2012-08-10 Pv 727/11/7701 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/29/07/2012 (rtf, 213 KB) 2012-07-10 Pv 296/12/7701 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/26/06/2012 (rtf, 210 KB) 2012-06-16 Pv 140/12/7701 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/27/07/2012 (rtf, 211 KB) 2012-06-30 Pv 40/12/7701 § 211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/118/12/2017 2017-12-22 Pv 336/16/7701 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/37/04/2017 2017-04-28 Pv 713/16/7701 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/703/10/2022 (pdf, 99 KB) 2023-04-14 Pv 4/19/7701 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/704/10/2022 (pdf, 102 KB) 2023-04-14 Pv 4/19/7701 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/118/12/2017 (pdf, 99 KB) 2017-12-22 Pv 336/16/7701 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/37/04/2017 (pdf, 138 KB) 2017-04-28 Pv 713/16/7701 § 310 – Pytliactvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/69/08/2016 (pdf, 113 KB) 2016-08-16 Pv 336/16/7701 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/68/08/2016 (pdf, 86 KB) 2016-08-09 Pv 197/15/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/67/08/2016 (pdf, 86 KB) 2016-08-09 Pv 109/15/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/60/06/2016 (pdf, 86 KB) 2016-06-28 Pv 30/15/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/42/05/2016 (pdf, 85 KB) 2016-05-24 Pv 103/15/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/20/04/2016 (pdf, 92 KB) 2016-04-16 Pv 69/14/7701 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/15/02/2016 (pdf, 85 KB) 2016-02-26 Pv 831/14/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/14/02/2016 (pdf, 85 KB) 2016-02-26 Pv 828/14/7701 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/13/02/2016 (pdf, 92 KB) 2016-02-23 Pv 436/15/7701 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.