Mgr. Ján Balang

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Rimavská Sobota.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda kúpna zmluva 2016-03-09 11 500 eur
ostatná plocha kúpna zmluva 2016-03-09
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 2016-03-09
rodinný dom výstavbou 2017-08-20
byt dedením 2020-11-26 35 000 eur
zastavaná plocha a nádvorie dedením 2020-11-26
zastavaná plocha a nádvorie dedením 2020-11-26
zastavaná plocha a nádvorie dedením 2020-11-26
zastavaná plocha a nádvorie dedením 2020-11-26
zastavaná plocha a nádvorie dedením 2020-11-26
rodinný dom dedením 2020-11-26
zastavaná plocha a nádvorie dedením 2020-11-26 LV20 LV21 spolu 460 eur
trvalý trávny porast dedením 2020-11-26 1 euro
ostatná plocha dedením 2020-11-26
trvalý trávny porast dedením 2020-11-26
trvalý trávny porast dedením 2020-11-26
trvalý trávny porast dedením 2020-11-26
orná pôda dedením 2020-11-26 LV109 2 eurá
orná pôda dedením 2020-11-26 1 euro
orná pôda, trvalý trávny porast, lesný pozemok, ostatná plocha dedením 2020-11-26 232 eur
trvalý trávny porast, lesný pozemok dedením 2020-11-26 17 eur
orná pôda, trvalý trávny porast dedením 2020-11-26 3 388 eur
trvalý trávny porast, záhrada, vodná plocha dedením 2020-11-26 1 euro
záhrada, vodná plocha dedením 2020-11-26 2 eurá
ostatná plocha, trvalý trávny porast, dedením 2020-11-26 12 eur
lesný pozemok dedením 2020-11-26 4 680 eur
lesný pozemok dedením 2020-11-26 1 118 eur
ostatná plocha dedením 2020-11-26 1 euro
trvalý trávny porast dedením 2020-11-26 10 eur
zastavaná plocha a nádvorie dedením 2020-11-26 1 euro
ostatná plocha dedením 2020-11-26 1 euro
záhrada dedením 2020-11-26 225 eur
orná pôda, ostatná plocha dedením 2020-11-26 2 eurá
trvalý trávny porast dedením 2020-11-26 22 eur
trvalý trávny porast dedením 2020-11-26 1 uro
lesný pozemok dedením 2020-11-26 2 126 eur
orná pôda dedením 2020-11-26 49 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo zn. KIA Ceed SW 1.4 T-GDi kúpna zmluva 2018-10-15
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotéka - úver na bývanie 2020-01-08
spotrebný úver 2019-08-13
pôžička 2019-02-08
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom výstavba 2017-08-19 129 393,23 eur 130000,00 eur
orná pôda kúpa 2016-02-14 6205,40 eur 6200,00 eur
ostatná plocha kúpa 2016-02-14 2868,40 eur 2800,00 eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2016-02-14 2811,60 eur 2800,00 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo KIA Ceed CD/F5P31/D71BZ1 kúpa prostredníctvom leasingu 2018-09-26 21200,00 eur 22840,00 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotekárny úver v SLSP a.s. 2019-12-02
Spotrebný úver v SLSP a.s. 2019-08-13
VÚB Pôžička v VÚB a.s. 2019-02-08
Leasingová zmluva č. LZF/18/58076 v ČSOB Leasing a.s. 2018-11-14
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Orná pôda kúpna zmluva 2016-03-09
Ostatné plochy kúpna zmluva 2016-03-09
Zastavané plochy kúpna zmluva 2016-03-09
Rodinný dom výstavbou a kolaudáciou 2017-12-06
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexyhypotéka VÚB 2016-10-21
Flexypôžička VÚB 2016-06-08
Spotrebný úver 2017-08-15
Spotrebný úver 2018-02-15
Spotrebný úver 2018-09-12
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Orná pôda kúpna zmluva 2016-03-09
Ostatné plochy kúpna zmluva 2016-03-09
Zastavané plochy kúpna zmluva 2016-03-09
Rodinný dom výstavba 2017-08-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2008-05-01 16762,92 eur 16000 eur
Peniaze v hotovosti predaj bytu 2017-05-01 37 000 37000 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexyhypotéka VUB 2016-10-21
Flexypôžička VUB 2016-06-08
Flexypôžička VUB 2017-07-19
Spotrebný úver 2017-08-15
Spotrebný úver 2018-02-15
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005
Byt kúpa 2005
Orná pôda kúpa 2016-03-09
Ostatné plochy kúpa 2016-03-09
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2016-03-09
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Osobné motorové vozidlo zn. Fiat Bravo kúpa 2008
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Flexypôžička 2016-03-08
Flexyhypotéka 2005-05-19
Flexyhypotéka 2016-10-21
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.