Mgr. Ján Balang

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Rimavská Sobota.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestník okresného prokurátora na prokuratúre Okresná prokuratúra Rimavská Sobota.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom výstavbou 01.08.2017 130 000 eur 130 000 eur
orná pôda, ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 09.03.2016 11 500 eur 11 500 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa prostredníctvom leasingu 01.10.2018 21 000 eur 21 000 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
VÚB Pôžička na investíciu do domácnosti 18.10.2021
VÚB Hypotéka 09.11.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rodinný dom výstavbou 01.08.2017 130 000 eur 130 000 eur
orná pôda, ostatná plocha, zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 09.03.2016 11 500 eur 11 500 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo kúpa prostredníctvom leasingu 01.10.2018 21 000 eur 21 000 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
VÚB Pôžička na investíciu do domácnosti 18.10.2021
VÚB Hypotéka 09.11.2021
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
orná pôda kúpna zmluva 09.03.2016 11 500 eur
ostatná plocha kúpna zmluva 09.03.2016
zastavaná plocha a nádvorie kúpna zmluva 09.03.2016
rodinný dom výstavbou 20.08.2017
byt dedením 26.11.2020 35 000 eur
zastavaná plocha a nádvorie dedením 26.11.2020
zastavaná plocha a nádvorie dedením 26.11.2020
zastavaná plocha a nádvorie dedením 26.11.2020
zastavaná plocha a nádvorie dedením 26.11.2020
zastavaná plocha a nádvorie dedením 26.11.2020
rodinný dom dedením 26.11.2020
zastavaná plocha a nádvorie dedením 26.11.2020 LV20 LV21 spolu 460 eur
trvalý trávny porast dedením 26.11.2020 1 euro
ostatná plocha dedením 26.11.2020
trvalý trávny porast dedením 26.11.2020
trvalý trávny porast dedením 26.11.2020
trvalý trávny porast dedením 26.11.2020
orná pôda dedením 26.11.2020 LV109 2 eurá
orná pôda dedením 26.11.2020 1 euro
orná pôda, trvalý trávny porast, lesný pozemok, ostatná plocha dedením 26.11.2020 232 eur
trvalý trávny porast, lesný pozemok dedením 26.11.2020 17 eur
orná pôda, trvalý trávny porast dedením 26.11.2020 3 388 eur
trvalý trávny porast, záhrada, vodná plocha dedením 26.11.2020 1 euro
záhrada, vodná plocha dedením 26.11.2020 2 eurá
ostatná plocha, trvalý trávny porast, dedením 26.11.2020 12 eur
lesný pozemok dedením 26.11.2020 4 680 eur
lesný pozemok dedením 26.11.2020 1 118 eur
ostatná plocha dedením 26.11.2020 1 euro
trvalý trávny porast dedením 26.11.2020 10 eur
zastavaná plocha a nádvorie dedením 26.11.2020 1 euro
ostatná plocha dedením 26.11.2020 1 euro
záhrada dedením 26.11.2020 225 eur
orná pôda, ostatná plocha dedením 26.11.2020 2 eurá
trvalý trávny porast dedením 26.11.2020 22 eur
trvalý trávny porast dedením 26.11.2020 1 uro
lesný pozemok dedením 26.11.2020 2 126 eur
orná pôda dedením 26.11.2020 49 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobné motorové vozidlo zn. KIA Ceed SW 1.4 T-GDi kúpna zmluva 15.10.2018
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotéka - úver na bývanie 08.01.2020
spotrebný úver 13.08.2019
pôžička 08.02.2019
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Rodinný dom výstavba 19.08.2017 129 393,23 eur 130000,00 eur
orná pôda kúpa 14.02.2016 6205,40 eur 6200,00 eur
ostatná plocha kúpa 14.02.2016 2868,40 eur 2800,00 eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 14.02.2016 2811,60 eur 2800,00 eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
osobné motorové vozidlo KIA Ceed CD/F5P31/D71BZ1 kúpa prostredníctvom leasingu 26.09.2018 21200,00 eur 22840,00 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Hypotekárny úver v SLSP a.s. 02.12.2019
Spotrebný úver v SLSP a.s. 13.08.2019
VÚB Pôžička v VÚB a.s. 08.02.2019
Leasingová zmluva č. LZF/18/58076 v ČSOB Leasing a.s. 14.11.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda kúpna zmluva 09.03.2016
Ostatné plochy kúpna zmluva 09.03.2016
Zastavané plochy kúpna zmluva 09.03.2016
Rodinný dom výstavbou a kolaudáciou 06.12.2017
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Flexyhypotéka VÚB 21.10.2016
Flexypôžička VÚB 08.06.2016
Spotrebný úver 15.08.2017
Spotrebný úver 15.02.2018
Spotrebný úver 12.09.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Orná pôda kúpna zmluva 09.03.2016
Ostatné plochy kúpna zmluva 09.03.2016
Zastavané plochy kúpna zmluva 09.03.2016
Rodinný dom výstavba 31.08.2017
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
Osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 01.05.2008 16762,92 eur 16000 eur
Peniaze v hotovosti predaj bytu 01.05.2017 37 000 37000 eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Flexyhypotéka VUB 21.10.2016
Flexypôžička VUB 08.06.2016
Flexypôžička VUB 19.07.2017
Spotrebný úver 15.08.2017
Spotrebný úver 15.02.2018
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 2005
Byt kúpa 2005
Orná pôda kúpa 09.03.2016
Ostatné plochy kúpa 09.03.2016
Zastavané plochy a nádvoria kúpa 09.03.2016
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Osobné motorové vozidlo zn. Fiat Bravo kúpa 2008
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
Flexypôžička 08.03.2016
Flexyhypotéka 19.05.2005
Flexyhypotéka 21.10.2016
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (75)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1263/11/2022 03.12.2022 1 Pv 216/22/6609 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/404/04/2022 21.04.2022 2 Pv 77/22/6609 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/239/02/2022 08.03.2022 2 Pv 214/21/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/119/01/2022 08.02.2022 2 Pv 309/20/6609 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/974/11/2021 23.11.2021 2 Pv 196/21/6609 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/842/09/2021 08.10.2021 2 Pv 225/19/6609 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/833/09/2021 07.10.2021 1 Pv 236/21/6609 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/786/09/2021 03.09.2021 1 Pv 467/20/6609 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/693/07/2021 21.07.2021 1 Pv 84/19/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/659/06/2021 30.06.2021 2 Pv 173/20/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/663/06/2021 29.06.2021 1 Pv 87/21/6609 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/643/06/2021 24.06.2021 2 Pv 46/20/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/580/05/2021 04.06.2021 1 Pv 24/20/6609 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/586/05/2021 01.06.2021 1 Pv 96/20/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/529/05/2021 22.05.2021 2 Pv 467/19/6609 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/289/03/2021 25.03.2021 1 Pv 224/19/6609 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/117/01/2021 05.02.2021 2 Pv 414/19/6609 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1482/12/2020 04.01.2021 1 Pv 285/19/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/554/05/2020 02.06.2020 2 Pv 439/19/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/327/03/2020 20.03.2020 2 Pv 509/17/6609 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/131/01/2020 30.01.2020 1 Pv 277/19/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/1058/12/2019 17.12.2019 1 Pv 126/19/6609 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/954/11/2019 22.11.2019 2 Pv 86/18/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/939/11/2019 06.11.2019 1 Pv 100/19/6609 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/880/10/2019 06.11.2019 1 Pv 228/19/6609 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/571/08/2019 05.09.2019 2 Pv 513/17/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/592/08/2019 24.08.2019 1 Pv 27/19/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/570/08/2019 21.08.2019 2 Pv 509/17/6609 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/464/07/2019 25.07.2019 1 Pv 213/17/6609 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/376/06/2019 29.06.2019 2 Pv 360/17/6609 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/316/05/2019 06.06.2019 1 Pv 283/15/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/511/11/2018 27.11.2018 2 Pv 306/18/6609 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/456/11/2018 17.11.2018 1 Pv 218/18/6609 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/471/11/2018 12.11.2018 2 Pv 280/18/6609 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/417/10/2018 17.10.2018 2 Pv 224/18/6609 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/388/10/2018 04.10.2018 1 Pv 170/18/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/276/07/2018 30.07.2018 2 Pv 120/18/6609 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/251/07/2018 25.07.2018 2 Pv 450/16/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/203/06/2018 29.06.2018 1 Pv 103/18/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/94/04/2018 08.05.2018 1 Pv 633/15/6609 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/82/04/2018 17.04.2018 1 Pv 465/16/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/83/04/2018 13.04.2018 1 Pv 494/16/6609 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/76/03/2018 07.04.2018 2 Pv 444/15/6609 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/72/03/2018 07.04.2018 1 Pv 484/17/6609 § 345 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/49/01/2018 23.01.2018 1 Pv 507/16/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/261/12/2017 22.12.2017 2 Pv 360/17/6609 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/259/12/2017 07.12.2017 2 Pv 373/17/6609 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/139/06/2017 14.07.2017 2 Pv 74/16/6609 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/131/06/2017 01.07.2017 2 Pv 157/17/6609 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/138/06/2017 27.06.2017 1 Pv 77/17/6609 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/132/06/2017 19.06.2017 2 Pv 79/17/6609 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/101/05/2017 18.05.2017 1 Pv 95/17/6609 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/67/03/2017 25.03.2017 1 Pv 479/16/6609 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/63/03/2017 18.03.2017 1 Pv 78/17/6609 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/29/01/2017 26.01.2017 2 Pv 490/16/6609 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/40/09/2016 12.10.2016 2 Pv 305/14/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/27/06/2016 05.07.2016 2 Pv 50/15/6608 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/23/06/2016 11.06.2016 2 Pv 317/15/6608 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/65/12/2015 08.01.2016 1 Pv 282/15/6608 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/18/05/2015 21.04.2015 2 Pv 35/13/6608 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/17/05/2015 20.04.2015 1 Pv 308/14/6608 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/65/12/2014 29.11.2014 2 Pv 36/14/6608 § 247 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/69/12/2014 22.11.2014 2 Pv 254/14/6608 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/30/05/2014 06.05.2014 2 Pv 89/14/6608 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/23/04/2014 08.04.2014 2 Pv 53/14/6608 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/8/03/2014 18.02.2014 2 Pv 359/13/6608 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/39/06/2013 04.06.2013 2 Pv 363/11/6608 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/37/06/2013 04.06.2013 1 Pv 387/12/6608 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/35/06/2013 28.05.2013 1 Pv 363/12/6608 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/49/12/2012 04.12.2012 2 Pv 225/12/6608 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Revúca BB/6608/32/09/2012 04.09.2012 2 Pv 216/11/6608 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/70/03/2017 28.03.2017 1 Pv 606/15/6609 § 352 – Falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/598/05/2023 11.05.2023 2 Pv 404/22/6609 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/688/05/2023 09.06.2023 1 Pv 106/23/6609 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Rimavská Sobota BB/6609/957/08/2023 16.08.2023 2 Pv 225/23/6609 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

Nenájdené žiadne relevantné články v médiách.