JUDr. Ján Fertaľ

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bardejov.

The prosecutor is temporarily appointed to Okresná prokuratúra Svidník.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt č. 2 zmluva o nadstavbe domu 2002-10-10 20000 20000
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12 100 100
orná pôda kúpna zmluva 2013-03-22 7500 7500
byt č. 20 kúpna zmluva 2017-09-19 133000 133000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19 50 50
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19 50 50
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19 50 50
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19 50 50
orná pôda kúpna zmluva 2019-12-23 12000 12000
byt č. 45-A kúpna zmluva 2020-04-20 82500 82500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-21 13000,-€ 13000,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory z platu od r. 2020 doposiaľ 10000€ 10000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie dlhodobý pre fyzické osoby 2017-08-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt č. 2 zmluva o nadstavbe domu 2002-10-10 20000 20000
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12 100 100
orná pôda kúpna zmluva 2013-03-22 7500 7500
byt č. 20 kúpna zmluva 2017-09-19 133000 133000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19 50 50
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19 50 50
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19 50 50
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19 50 50
orná pôda kúpna zmluva 2019-12-23 12000 12000
byt č. 45-A kúpna zmluva 2020-04-20 82500 82500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-21 13000,-€ 13000,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory z platu od r. 2020 doposiaľ 10000€ 10000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie dlhodobý pre fyzické osoby 2017-08-16
zmluva o úvere na bývanie 2020-02-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt č. 2 zmluva o nadstavbe domu 2002-10-10 20000 20000
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12 100 100
orná pôda kúpna zmluva 2013-03-22 7500 7500
byt č. 20 kúpna zmluva 2017-09-19 133000 133000
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19 50 50
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19 50 50
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19 50 50
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19 50 50
orná pôda kúpna zmluva 2019-12-23 12000 12000
byt č. 45-A kúpna zmluva 2020-04-20 82500 82500
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-21 13000,-€ 13000,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory z platu od r. 2020 doposiaľ 10000€ 10000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie dlhodobý pre fyzické osoby 2017-08-16
zmluva o úvere na bývanie 2020-02-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12
byt č. 2 zmluva o nadstavbe domu 2002-10-10
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12
orná pôda kúpna zmluva 2013-03-22
byt č. 20 kúpna zmluva 2017-09-19
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19
orná pôda kúpna zmluva 2019-12-23
byt č. 45-A kúpna zmluva 2020-04-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-21 13000,-€ 13000,-€
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory úspory z platu od r. 2020 doposiaľ 10000€ 10000€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie dlhodobý pre fyzické osoby 2017-08-16
zmluva o úvere na bývanie 2020-02-11
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12 909,18€
byt č. 2 zmluva o nadstavbe domu 2002-10-10 20000€
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12 80,33€
orná pôda kúpna zmluva 2013-03-22 7000€
byt č. 20 kúpna zmluva 2017-09-19 124732€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19 5500€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19 5290€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19 1088€
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19 2780€
orná pôda kúpna zmluva 2019-12-23 7175€
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-21 13000,-€ 13000,-€
peniaze úspory z platu od r. 2000 doposiaľ 30000,-€ 30000,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie dlhodobý pre fyzické osoby 2017-08-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12
byt č. 2 zmluva o nadstavbe domu 2002-10-10
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12
orná pôda kúpna zmluva 2013-03-22
byt č. 20 kúpna zmluva 2017-09-19
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-21 13000,-€ 13000,-€
peniaze úspory z platu od r. 2000 doposiaľ 30000,-€ 30000,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie dlhodobý pre fyzické osoby 2017-08-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12
byt č. 2 zmluva o nadstavbe domu 2002-10-10
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12
orná pôda kúpna zmluva 2013-03-22
byt č. 20 kúpna zmluva 2017-09-19
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2017-09-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-21 13000,-€ 13000,-€
peniaze úspory z platu od r. 2000 doposiaľ 30000,-€ 30000,-€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver na bývanie dlhodobý pre fyzické osoby 2017-08-16
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12
byt č. 2 zmluva o nadstavbe domu 2002-10-10
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12
orná pôda kúpna zmluva 2013-03-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-21 13000,-€ 13000,-€
peniaze úspory z platu od r. 2000 doposiaľ 30000,-€ 30000,-€
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12
byt č. 2 zmluva o nadstavbe domu 2002-10-10
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12
orná pôda kúpna zmluva 2013-03-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-21
peniaze úspory z platu od r. 2000 doposiaľ
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12
byt č. 2 zmluva o nadstavbe domu 2002-10-10
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12
orná pôda kúpna zmluva 2013-03-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-21
peniaze úspory z platu od r. 2000 doposiaľ
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12
byt č. 2 zmluva o nadstavbe domu 2002-10-10
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12
orná pôda kúpna zmluva 2013-03-22
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-21
peniaze úspory z platu od r. 2000 doposiaľ
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12
byt č. 2 zmluva o nadstavbe domu 2002-10-10
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-21
peniaze úspory z platu 2011-12-30
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bardejov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12
byt č. 2 zmluva o nadstavbe domu 2002-10-10
orná pôda kúpna zmluva 2010-03-12
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpna zmluva 2010-05-21
peniaze úspory z platu 2011-12-30
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (94)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/8/02/2017 2017-02-17 Pv 503/14/7701 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/105/11/2016 2016-12-17 Pv 367/15/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/84/09/2016 2016-10-15 Pv 178/15/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/70/08/2016 2016-08-13 Pv 299/16/7701 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/65/07/2016 2016-08-09 Pv 311/16/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/387/06/2023 2023-06-05 Pv 35/23/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/385/06/2023 2023-06-01 Pv 41/23/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/203/03/2023 2023-03-16 Pv 25/23/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/110/02/2023 2023-02-14 Pv 511/22/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/54/01/2023 2023-01-23 Pv 521/22/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/27/01/2023 2023-01-11 Pv 486/22/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/1/01/2023 2023-01-02 Pv 405/22/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/2/01/2023 2023-01-02 Pv 436/22/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/802/11/2022 2022-11-30 Pv 215/22/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/764/11/2022 2022-11-26 Pv 65/21/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/411/06/2022 2022-06-03 Pv 116/22/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/416/06/2022 2022-06-03 Pv 432/21/7701 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/318/04/2022 2022-06-01 Pv 427/20/7701 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/633/11/2021 2021-11-10 Pv 270/21/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/610/11/2021 2021-11-02 Pv 93/21/7701 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/603/10/2021 2021-10-27 Pv 233/21/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/524/10/2021 2021-10-04 Pv 295/21/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/476/09/2021 2021-09-22 Pv 135/21/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/437/09/2021 2021-09-07 Pv 16/21/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/346/07/2021 2021-08-04 Pv 128/20/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/287/06/2021 2021-07-09 Pv 489/19/7701 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/228/05/2021 2021-06-09 Pv 551/20/7701 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/29/01/2021 2021-02-06 Pv 395/19/7701 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/353/11/2020 2020-12-15 Pv 105/19/7701 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/275/09/2020 2020-10-10 Pv 555/18/7701 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/11/04/2019 2019-05-08 Pv 105/19/7701 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/9/03/2019 2019-04-05 Pv 417/18/7701 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/8/03/2019 2019-06-08 Pv 682/18/7701 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/4/02/2019 2019-03-06 Pv 693/16/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/3/02/2019 2019-02-22 Pv 555/18/7701 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/2/02/2019 2019-02-22 Pv 656/18/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/26/03/2018 2018-03-07 Pv 775/17/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/23/02/2018 2018-02-23 Pv 776/17/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/16/02/2018 2018-02-12 Pv 704/17/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/110/10/2017 2017-11-07 Pv 311/16/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/101/09/2017 2017-09-26 Pv 249/17/7701 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/61/05/2017 2017-05-24 Pv 47/17/7701 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/39/05/2017 2017-06-23 Pv 693/16/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/33/04/2017 2017-05-30 Pv 422/16/7701 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/356/10/2023 2023-11-21 Pv 114/23/7712 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/154/03/2024 2024-03-15 Pv 68/21/7701 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/416/12/2023 2023-12-28 Pv 91/22/7712 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/154/03/2024 (pdf, 94 KB) 2024-03-15 Pv 68/21/7701 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/416/12/2023 (pdf, 88 KB) 2023-12-28 Pv 91/22/7712 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Svidník PO/7712/356/10/2023 (pdf, 86 KB) 2023-11-21 Pv 114/23/7712 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/387/06/2023 (pdf, 116 KB) 2023-06-05 Pv 35/23/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/385/06/2023 (pdf, 117 KB) 2023-06-01 Pv 41/23/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/203/03/2023 (pdf, 116 KB) 2023-03-16 Pv 25/23/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/110/02/2023 (pdf, 120 KB) 2023-02-14 Pv 511/22/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/54/01/2023 (pdf, 118 KB) 2023-01-23 Pv 521/22/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/27/01/2023 (pdf, 118 KB) 2023-01-11 Pv 486/22/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/1/01/2023 (pdf, 119 KB) 2023-01-02 Pv 405/22/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/2/01/2023 (pdf, 118 KB) 2023-01-02 Pv 436/22/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/802/11/2022 (pdf, 123 KB) 2022-11-30 Pv 215/22/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/764/11/2022 (pdf, 90 KB) 2022-11-26 Pv 65/21/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/411/06/2022 (pdf, 116 KB) 2022-06-03 Pv 116/22/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/416/06/2022 (pdf, 125 KB) 2022-06-03 Pv 432/21/7701 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/318/04/2022 (pdf, 155 KB) 2022-06-01 Pv 427/20/7701 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/633/11/2021 (pdf, 118 KB) 2021-11-10 Pv 270/21/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/610/11/2021 (pdf, 115 KB) 2021-11-02 Pv 93/21/7701 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/603/10/2021 (pdf, 115 KB) 2021-10-27 Pv 233/21/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/524/10/2021 (pdf, 117 KB) 2021-10-04 Pv 295/21/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/476/09/2021 (pdf, 123 KB) 2021-09-22 Pv 135/21/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/437/09/2021 (pdf, 122 KB) 2021-09-07 Pv 16/21/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/346/07/2021 (pdf, 90 KB) 2021-08-04 Pv 128/20/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/287/06/2021 (pdf, 87 KB) 2021-07-09 Pv 489/19/7701 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/228/05/2021 (pdf, 88 KB) 2021-06-09 Pv 551/20/7701 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/29/01/2021 (pdf, 87 KB) 2021-02-06 Pv 395/19/7701 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/353/11/2020 (pdf, 91 KB) 2020-12-15 Pv 105/19/7701 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/275/09/2020 (pdf, 88 KB) 2020-10-10 Pv 555/18/7701 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/11/04/2019 (pdf, 96 KB) 2019-05-08 Pv 105/19/7701 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/9/03/2019 (pdf, 97 KB) 2019-04-05 Pv 417/18/7701 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/8/03/2019 (pdf, 94 KB) 2019-06-08 Pv 682/18/7701 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/4/02/2019 (pdf, 89 KB) 2019-03-06 Pv 693/16/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/3/02/2019 (pdf, 92 KB) 2019-02-22 Pv 555/18/7701 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/2/02/2019 (pdf, 114 KB) 2019-02-22 Pv 656/18/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/26/03/2018 (pdf, 114 KB) 2018-03-07 Pv 775/17/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/23/02/2018 (pdf, 114 KB) 2018-02-23 Pv 776/17/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/16/02/2018 (pdf, 114 KB) 2018-02-12 Pv 704/17/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/110/10/2017 (pdf, 88 KB) 2017-11-07 Pv 311/16/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/101/09/2017 (pdf, 89 KB) 2017-09-26 Pv 249/17/7701 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/61/05/2017 (pdf, 116 KB) 2017-05-24 Pv 47/17/7701 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/39/05/2017 (pdf, 95 KB) 2017-06-23 Pv 693/16/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/33/04/2017 (pdf, 90 KB) 2017-05-30 Pv 422/16/7701 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/8/02/2017 (pdf, 89 KB) 2017-02-17 Pv 503/14/7701 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/105/11/2016 (pdf, 87 KB) 2016-12-17 Pv 367/15/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/84/09/2016 (pdf, 87 KB) 2016-10-15 Pv 178/15/7701 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/70/08/2016 (pdf, 100 KB) 2016-08-13 Pv 299/16/7701 § 157 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Bardejov PO/7701/65/07/2016 (pdf, 91 KB) 2016-08-09 Pv 311/16/7701 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.