JUDr. Miroslav Fíger

The prosecutor is appointed to Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

We register the prosecutor as vedúci oddelenia legislatívy odboru legislatívy, stratégie a ústavného práva at the prosecutors' office Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2000 100 000
nebytový priestor - spoločné časti a spoločné zariadenia domu kúpa 2000 5 000
zastavaná plocha kúpa 2003 5 000
záhrady kúpa 2003 1
záhrady kúpa 2003 1
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Peniaze úverová zmluva 2018-08-15 13 000 eur
Osobný automobil kúpna zmluva 2005 10 000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo, úspory od r. 1989 22 000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úverová zmluva 2022-02-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2000 100 000
nebytový priestor - spoločné časti a spoločné zariadenia domu kúpa 2000 5 000
zastavaná plocha kúpa 2003 5 000
záhrady kúpa 2003 1
záhrady kúpa 2003 1
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Peniaze úverová zmluva 2015-12-21 10 000 eur
Peniaze úverová zmluva 2018-08-15 13 000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo, úspory od r. 1989 22 000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úverová zmluva 2018-08-15
úverová zmluva 2020-05-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2000 100 000
nebytový priestor - spoločné časti a spoločné zariadenia domu kúpa 2000 5 000
zastavaná plocha kúpa 2003 5 000
záhrady kúpa 2003 1
záhrady kúpa 2003 1
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Peniaze úverová zmluva 2015-04-17 5 000 eur
Peniaze úverová zmluva 2015-12-21 10 000 eur
Peniaze úverová zmluva 2018-08-15 13 000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo, úspory od r. 1989 22 000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úverová zmluva 2017-11-10
úverová zmluva 2018-08-15
úverová zmluva 2020-05-27
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2000 100 000
nebytový priestor - spoločné časti a spoločné zariadenia domu kúpa 2000 5 000
zastavaná plocha kúpa 2003 5 000
záhrady kúpa 2003 1
záhrady kúpa 2003 1
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Peniaze úverová zmluva 2015-04-17 5 000 eur
Peniaze úverová zmluva 2015-12-21 10 000 eur
Peniaze úverová zmluva 2018-08-15 13 000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo, úspory od r. 1989 22 000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úverová zmluva 2015-04-17
úverová zmluva 2017-11-10
úverová zmluva 2018-08-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2000
nebytový priestor - spoločné časti a spoločné zariadenia domu kúpa 2000
zastavaná plocha kúpa 2003
zastavaná plocha kúpa 2003
záhrady kúpa 2003
záhrady kúpa 2003
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Peniaze úverová zmluva 2015-04-17 5 000 eur
Peniaze úverová zmluva 2015-12-21 10 000 eur
Peniaze úverová zmluva 2018-08-15 13 000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo, úspory od r. 1989 22 000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úverová zmluva 2015-12-21
úverová zmluva 2015-04-17
úverová zmluva 2017-11-10
úverová zmluva 2018-08-15
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2000
nebytový priestor - spoločné časti a spoločné zariadenia domu kúpa 2000
zastavaná plocha kúpa 2003
zastavaná plocha kúpa 2003
záhrady kúpa 2003
záhrady kúpa 2003
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Peniaze úverová zmluva 2015-04-17 5 000 eur
Peniaze úverová zmluva 2015-12-21 10 000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo, úspory od r. 1989 22 000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úverová zmluva 2015-12-21
úverová zmluva 2015-04-17
úverová zmluva 2017-11-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2000
nebytový priestor - spoločné časti a spoločné zariadenia domu kúpa 2000
zastavaná plocha kúpa 2003
zastavaná plocha kúpa 2003
záhrady kúpa 2003
záhrady kúpa 2003
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
Peniaze úverová zmluva 2015-04-17 5 000 eur
Peniaze úverová zmluva 2015-12-21 10 000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo, úspory od r. 1989 22 000 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úverová zmluva 2015-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2000
nebytový priestor - spoločné časti a spoločné zariadenia domu kúpa 2000
zastavaná plocha kúpa 2003
zastavaná plocha kúpa 2003
záhrady kúpa 2003
záhrady kúpa 2003
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze úverová zmluva 2015-04-17
Peniaze úverová zmluva 2015-12-21
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo, úspory od r. 1989
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2000
nebytový priestor - spoločné časti a spoločné zariadenia domu kúpa 2000
zastavaná plocha kúpa 2003
zastavaná plocha kúpa 2003
záhrady kúpa 2003
záhrady kúpa 2003
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze úverová zmluva 2012-07-25
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo, úspory od r. 1989
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2000
nebytový priestor - spoločné časti a spoločné zariadenia domu kúpa 2000
zastavaná plocha kúpa 2003
zastavaná plocha kúpa 2003
záhrady kúpa 2003
záhrady kúpa 2003
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze úverová zmluva 2012-07-25
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo, úspory od r. 1989
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2000
nebytový priestor - spoločné časti a spoločné zariadenia domu kúpa 2000
zastavaná plocha kúpa 2003
zastavaná plocha kúpa 2003
záhrady kúpa 2003
záhrady kúpa 2003
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Peniaze úverová zmluva 2012-07-25
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo, úspory od r. 1989
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2000
nebytový priestor - spoločné časti a spoločné zariadenia domu kúpa 2000
zastavaná plocha kúpa 2003
zastavaná plocha kúpa 2003
záhrady kúpa 2003
záhrady kúpa 2003
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo, úspory od r. 1989
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.