Generálna prokuratúra Slovenskej republiky Štúrova 2, 812 85 Bratislava

Attorney General is Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD..

At the prosecutor's office we register 118 prosecutors and 40 leading employees.

We register 340.09 convited people per year on avarage.

Aggregation is perfomed only on the data from the ‘V’ register

Address

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Štúrova 2
812 85 Bratislava
Slovak Republic

Registry

Note
Business Hours
Monday: 8:00 – 15:00
Tuesday: 8:00 – 15:00
Wednesday: 8:00 – 15:00
Thursday: 8:00 – 15:00
Friday: 8:00 – 15:00

Prosecutors

List of prosecutors currently appointed at the Prosecutors' Office

Activity Name of the Prosecutor Branch of Business
JUDr. Ingrid Adamcová
JUDr. Juraj Bartošek
JUDr. Rudolf Bernát, PhD.
Mgr. Branislav Boháčik
JUDr. Ľudmila Borodovčáková
JUDr. Ivan Breier
JUDr. Ľuboš Bunčiak
JUDr. Martina Cibuľová
JUDr. Lucia Čentéšová
JUDr. Janeta Čepcová
JUDr. Elena Černá
JUDr. Igor Dorica
Mgr. Richard Dukes
JUDr. František Eliaš
JUDr. Miroslav Fíger
JUDr. Slavomír Filipčík
JUDr. Pavol Galovič
JUDr. Peter Golha
JUDr. Katarína Habčáková
JUDr. Eva Halásová
JUDr. Ladislav Hamran
JUDr. Mária Hansková
JUDr. Jozef Hausleitner
JUDr. Petra Hausleitnerová
Mgr. Monika Holzerová
Mgr. Barbora Hubertová
JUDr. Barbara Hudecová
JUDr. Lucia Chabadová
JUDr. Ľubica Chlpíková
JUDr. Vladimír Javorský, PhD.
JUDr. Radovan Kajaba, PhD.
JUDr. Jozef Kandera
JUDr. Alexandra Kečkešová
JUDr. Vladimíra Klimentová
JUDr. Marta Kolcunová, PhD.
Mgr. Alica Kováčová, PhD.
JUDr. Jaroslav Kozolka, MBA
Mgr. Eva Kukanová
JUDr. Katarína Laiferová
JUDr. Diana Lauková
JUDr. Jolana Madejová
JUDr. Ing. Ladislav Majerník
JUDr. Eva Masárová
JUDr. Jaroslav Mojto, MBA
JUDr. Ľudmila Némethová, PhD.
JUDr. Juraj Novocký, PhD.
JUDr. Anna Ondrejová, LL.M.
Mgr. Eva Oršanská
JUDr. Hana Otiepková
JUDr. Denisa Pacalajová
JUDr. Jana Piršelová
JUDr. Janeta Plháková
Mgr. Mario Potúček
JUDr. Miroslava Selecká
JUDr. Peter Sepeši
JUDr. Ján Sklár
JUDr. Jozef Szabó
JUDr. Liliana Škodová
Mgr. Peter Šufliarsky
JUDr. Slavomír Šúrek
JUDr. Miroslav Tiža
JUDr. Marek Tomašovič, PhD.
JUDr. Alena Tomková
JUDr. Terézia Triznová
Mgr. Peter Užák
JUDr. Lenka Valachovičová
JUDr. Rostislav Vido
JUDr. Róbert Vlachovský
Mgr. Hildegarda Vojtková
JUDr. Linda Wáclavová, PhD.
JUDr. Adriana Zacharová
JUDr. Vladimír Zajáček
Mgr. Tomáš Župík
JUDr. Matúš Kamenár
JUDr. Ladislav Masár
JUDr. Peter Mikuláš
JUDr. Henrieta Tumová
Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD.
JUDr. Monika Jankovská
JUDr. Daniel Lipšic
JUDr. Branislav Delej
JUDr. Miroslava Vychovalá
JUDr. Zoltán Nemrava
Mgr. Jana Barinková
JUDr. Ľuboš Beňo
Mgr. Lucia Bizoňová
JUDr. Branislav Delej
Mgr. Anna Grittersová
JUDr. Matúš Harkabus
JUDr. Eva Hatalová
JUDr. Zuzana Hozová
JUDr. Ján Hrivnák, MPH
JUDr. Matúš Kamenár
JUDr. Zuzana Kapraľová, PhD.
JUDr. Zuzana Križanová
JUDr. Martina Krížovská
JUDr. Peter Mihál
Mgr. Daniel Mikuláš
JUDr. Peter Mikuláš
JUDr. Viera Muríňová
JUDr. Adam Petrovič, PhD.
Mgr. Jozef Sedlák
JUDr. Zuzana Vallová
JUDr. Miroslava Vychovalá
Mgr. Jana Barinková
Mgr. Anna Grittersová
JUDr. Zuzana Kapraľová, PhD.
doc. JUDr. Ján Šanta, MBA PhD.
JUDr. Nina Vančíková, PhD.
JUDr. Peter Mihál
JUDr. Viera Muríňová
JUDr. Martina Kellerová
JUDr. Dominika Sokolová
JUDr. Matej Izakovič
JUDr. Ján Mihal
Mgr. Alexander Feník
JUDr. Ján Mihal
JUDr. Karolína Staroňová

Leading Employees

List of leading employees we currently register at the attorney general's office

Name Position
JUDr. Jozef Hausleitner vedúci oddelenia právneho styku s cudzinou a extradícií
JUDr. Ing. Ladislav Majerník vedúci oddelenia medzinárodného práva verejného a európskych záležitostí
Ing. Edita Valachovičová riaditeľka ekonomického odboru
Mgr. Marián Kuna riaditeľ registra trestov
JUDr. Jarmila Budská zástupkyňa riaditeľa registra trestov
JUDr. Mária Foltýnová vedúca oddelenia správnych činností
Mgr. Marián Krajčovič vedúci oddelenia prevádzky informačného systému registra trestov
Mgr. Ľubomír Čavara vedúci oddelenia koncepcie a rozvoja IS RT a mikrofilmovej archivácie a indexácie
JUDr. Vladimír Kuruc riaditeľ odboru všeobecnej kriminality ÚŠP GP SR
JUDr. Peter Jenčík vedúci oddelenia korupcie odboru všeobecnej kriminality ÚŠP GP SR
JUDr. Martina Hrušková vedúca referátu ochrany utajovaných skutočností
Ing. Daniel König, PhD. vedúci referátu vnútorného auditu
Dr. JUDr. Maroš Žilinka, PhD. generálny prokurátor Slovenskej republiky
Zuzana Matesová vedúca referátu správy registratúry
JUDr. Jolana Madejová riaditeľka medzinárodného odboru
JUDr. Jozef Kandera námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky
Ing. Zdenko Fatrdla vedúci oddelenia prevádzky IS, informačnej bezpečnosti a zverejňovania
JUDr. Daniel Lipšic špeciálny prokurátor - námestník generálneho prokurátora
JUDr. Terézia Triznová riaditeľka osobného úradu
JUDr. Ondrej Repa, PhD. riaditeľ odboru ekonomickej kriminality ÚŠP GP SR
JUDr. Rudolf Bernát, PhD. vedúci oddelenia majetkovej kriminality trestného odboru
JUDr. Vladimír Javorský, PhD. riaditeľ trestného odboru
JUDr. Igor Dorica vedúci prieskumného oddelenia
JUDr. Slavomír Filipčík zástupca riaditeľa netrestného odboru
PhDr. Gabriela Urbanská vedúca oddelenia vzdelávania a ďalších činností
Mgr. Jozef Sedlák námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky
Mgr. Barbora Hubertová riaditeľka Kancelárie generálneho prokurátora Slovenskej republiky
JUDr. Liliana Škodová zástupkyňa riaditeľky osobného úradu
Ing. Martina Kotschová vedúca oddelenia rozpočtu a verejného obstarávania
JUDr. Vladimír Zajáček poverený výkonom funkcie vedúceho oddelenia násilnej a všeobecnej kriminality trestného odboru
JUDr. Eva Masárová zástupkyňa riaditeľa medzinárodného odboru
JUDr. Elena Černá vedúca oddelenia dozoru orgánov verejnej správy netrestného odboru
Mgr. Richard Dukes vedúci oddelenia právneho zastupovania pred súdmi a inými orgánmi netrestného odboru
JUDr. Oliver Janíček zástupca riaditeľa odboru ekonomickej kriminality ÚŠP GP SR
JUDr. Bohdan Čeľovský vedúci oddelenia organizovaného zločinu, terorizmu a extrémistickej kriminality odboru všeobecnej kriminality ÚŠP GP SR
JUDr. Zuzana Kliská vedúca oddelenia prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry
Mgr. Peter Kuna, PhD. manažér kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti
JUDr. Miroslava Daněková vedúca oddelenia štátnych zamestnancov a ostatných zamestnancov prokuratúry
JUDr. Ing. Peter Hopko vedúci oddelenia hospodárskej správy
Mgr. Daniel Mikuláš poverený výkonom funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutors' office and therefore not all the results might be relevant.