Mgr. Hana Frištyková

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Nitra.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
záhrada kúpna zmluva 1998-07-29 16 880 Sk
rodinný dom kúpna zmluva 1998-07-29 303 680 Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2021-12-31 18 000 €
osobný automobil Peugeot 308sw,1.6Blue HDI kúpa 2018-01-18 22 280 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
záhrada kúpna zmluva 1998-07-29 16 880 Sk
rodinný dom kúpna zmluva 1998-07-29 303 680 Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2020-12-31 38000 €
osobný automobil Peugeot 308sw,1.6Blue HDI kúpa 2018-01-18 22 280 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
záhrada kúpna zmluva 1998-07-29 16 880 Sk
rodinný dom kúpna zmluva 1998-07-29 303 680 Sk
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2019-12-31 31 750 €
osobný automobil Škoda Octavia 1.6.TDI kúpa 2017-05-09 18 600 €
osobný automobil Peugeot 308sw,1.6Blue HDI kúpa 2018-01-18 22 280 €
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpna zmluva 1998-07-29
rodinný dom kúpna zmluva 1998-07-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2018-01-31 25000eur
osobný automobil Škoda Octavia 1.6.TDI kúpa 2017-05-09 18600eur
osobný automobil Peugeot 308sw,1.6Blue HDI kúpa 2018-01-18 22280eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpna zmluva 1998-07-29
rodinný dom kúpna zmluva 1998-07-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze úspory z platu 2017-12-31 40000eur
osobný automobil Škoda Octavia 1.6.TDI kúpa 2017-05-09 18600eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpna zmluva 1998-07-29
rodinný dom kúpna zmluva 1998-07-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2016-12-31 28000eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasing motorového vozidla 2013-05-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpna zmluva 1998-07-29
rodinný dom kúpna zmluva 1998-07-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2015-12-31
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
leasing motorového vozidla 2013-05-10
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpna zmluva 1998-07-29
rodinný dom kúpna zmluva 1998-07-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2014-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpna zmluva 1998-07-29
rodinný dom kúpna zmluva 1998-07-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2013-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpna zmluva 1998-07-29
rodinný dom kúpna zmluva 1998-07-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2012-12-31
osobné motorové vozidlo kúpa 2012-02-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrada kúpna zmluva 1998-07-29
rodinný dom kúpna zmluva 1998-07-29
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze úspory z platu 2011-12-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.