JUDr. Veronika Gajdošová

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Košice I.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
FP v peňažnom ústave úspory 2014-2022 20225 20225
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
FP v peňažnom ústave 2014-2022 20225
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
FP v peňažnom ústave úspory 2014-2021 20000 20000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
FP v peňažnom ústave 2014-2021 20000
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
FP v peňažnom ústave úspory, plat 2014-2020 29339 29339
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
FP v peňažnom ústave 2014-2020 29339
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
FP v peňažnom ústave úspory, plat 2014-2019 25486 25486
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
FP v peňažnom ústave 2014-2019 25486
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Košice I
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
vklad v Tatra banka, a.s. mzda, dar, plat 2014-2019 24200€ 24200€
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
vklad v Tatra banka, a.s. 2014-2019 24200€
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (10)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/628/09/2021 2021-09-21 2 Pv 70/20/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/817/10/2020 2020-10-16 3 Pv 37/20/8802 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/609/07/2020 2020-07-31 4 Pv 60/20/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/527/06/2020 2020-06-22 2 Pv 443/19/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/84/01/2020 2020-01-10 3 Pv 405/19/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/628/09/2021 2021-09-21 2 Pv 70/20/8802 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/817/10/2020 2020-10-16 3 Pv 37/20/8802 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/609/07/2020 2020-07-31 4 Pv 60/20/8802 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/527/06/2020 2020-06-22 2 Pv 443/19/8802 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Košice I KE/8802/84/01/2020 2020-01-10 3 Pv 405/19/8802 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.