Mgr. Alexandra Galková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Piešťany.

Bývalé pôsobisko evidujeme na Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpna zmluva rok 2017 180.000, Eur 180.000, - Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
auto Audi Q5 kúpa 2010 31.000, Eur 31.000, - Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoteka 2019 rok
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom kúpna zmluva č. 177/17 2017-04-01 160000 dom + pozemok 160000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Audi Q5 kúpna zmluva 2010 31 000 Eur 31 000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-11-18
spotrebný úver 2022-02-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Piešťany
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dom na pozemku kúpna zmluva zm.č. 177/17 2017-04-01 130 000 rozostavaný dom + pozemok 130 000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Audi Q5 kúpna zmluva 2010-06-01 31 000 31 000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-11-18
spotrebný úver 2022-02-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria, orná pôda, pozemok Kúpna zmluva 2019-04-01 62.000 Eur 62.000 Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné vozidlo Audi Q5 kúpa 2010-12-01 30.000 Eur 30.000 Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 001/283730/19-004/000 júl 2019
spotrebný úver 2020-12-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
orná pôda, ostatná plocha,zastavana plocha a nadvorie kúpna zmluva 2017-05-01 62.000, - Eur 62.000, - Eur
rodinný dom vlastná výstavba, úver VUB banka 22.11.2019 2019-11-01 75.000, - Eur 75.000, - Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Audi Q5, evidenčné číslo: NM 802 CI kúpna zmluva 2010-01-01 30.000, - Eur 31.000, - Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2019-11-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2014-06-20
pozemok kúpna zmluva 2014-06-20
pozemok kúpna zmluva 2017-03-31
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto AUDI Q5 kúpna zmluva 2011-01-12 31.000, - Eur 35 000, - Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o poskytnutí úveru 2017-03-31
zmluva o poskytnutí úveru 2017-03-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2024-06-21
pozemok kúpna zmluva 2017-04-19
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo Audi Q5, NM 802 CI, WAUZZZ8R7AA111402 kúpna zmluva 2011 31.000, Eur 38.000, -Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Úverová zmluva VÚB banka č. 001/283730/17 - 003/000 2017-03-31
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2014-06-20
pozemok kúpna zmluva 2014-06-20
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné auto AUDI Q5 kúpna zmluva 2011-01-12 31.000 Eur 35 000 Eur
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2014-06-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
AUDI Q5 NM802 CI, WIN: WAUZZZ8R7AA111402 kúpna zmluva 2010
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver č. 2014070650 2014-07-23
hypotekárny úver č. 2015001700 2015-02-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok parcela C kúpna zmluva 2014-06-26
záhrady kúpna zmluva 2014-06-26
rodinný dom kúpna zmluva 2014-06-26
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo AUDI Q5, evidenčné číslo NM802CI kúpna zmluva 2010-06-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo AUDI Q5, evidenčné číslo NM802CI,VIN WAUZZZ8R7AA111402 kúpna zmluva 2011-06-01
50.000, - Eur, terminovaný vklad TATRA BANKA predaj nehnuteľnosti -bytu 2013-09-10
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Byt kúpna zmluva 2012-02-08
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné vozidlo kúpna zmluva 2011-01-12
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo, značky AUDI Q5, kategória M1G, VIN WAUZZZ8R7AA111402 darovacia zmluva 2011-05-27
vklad v peňažnom ústave, TATRA BANKA predaj nehnuteľnosti 2011-11-22
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (94)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/381/11/2016 2016-11-12 Pv 624/15/3304 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/263/08/2016 2016-08-26 Pv 277/16/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/239/07/2016 2016-07-12 Pv 317/15/3304 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/180/05/2016 2016-05-31 Pv 244/14/3304 § 251 – Neoprávnené podnikanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/87/03/2016 2016-03-30 Pv 85/16/3304 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/112/12/2015 2016-01-05 Pv 270/09/3304 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/87/11/2015 2015-12-04 Pv 448/14/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/69/11/2015 2015-11-05 Pv 822/14/3304 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/17/06/2015 (rtf, 54 KB) 2015-06-02 Pv 178/15/3304 § 348 – Marenie výkonu úradného rozhodnutia Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/12/05/2015 (rtf, 64 KB) 2015-05-05 Pv 72/15/3304 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/4/04/2015 (rtf, 61 KB) 2015-03-31 Pv 54/15/3304 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/72/06/2015 (rtf, 44 KB) 2015-01-09 Pv 33/12/3304 § 346 – Krivá výpoveď a krivá prísaha Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/67/12/2014 (rtf, 59 KB) 2014-12-03 Pv 672/14/3304 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/49/08/2014 (rtf, 63 KB) 2014-08-01 Pv 1229/09/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/39/07/2014 (rtf, 46 KB) 2014-06-20 Pv 801/11/3304 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/38/05/2014 (rtf, 52 KB) 2014-05-09 Pv 1017/13/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/23/03/2014 (rtf, 44 KB) 2014-03-14 Pv 874/13/3304 § 172 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/22/03/2014 (rtf, 66 KB) 2014-03-11 Pv 1287/09/3304 § 251 – Podielníctvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/14/03/2014 (rtf, 49 KB) 2014-03-18 Pv 582/13/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/984/12/2022 2023-02-15 Pv 254/22/2204 § 376 – Poškodzovanie cudzích práv Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/4/02/2012 (rtf, 210 KB) 2012-02-10 Pv 599/11/3304 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/359/04/2022 2022-05-11 Pv 484/21/2204 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1396/12/2020 2021-02-26 Pv 268/19/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1334/12/2020 2020-12-31 Pv 677/20/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1331/12/2020 2020-12-30 Pv 611/20/3304 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/718/07/2020 2020-08-01 Pv 592/19/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/497/06/2020 2020-06-11 Pv 49/20/3304 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/279/03/2020 2020-04-09 Pv 96/20/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/227/03/2020 2020-03-26 Pv 588/19/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/122/02/2020 2020-03-18 Pv 443/19/3304 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/115/02/2020 2020-02-26 Pv 490/19/3304 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/188/10/2019 2019-10-25 Pv 684/18/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/127/10/2019 2019-10-15 Pv 174/18/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/109/09/2019 2019-10-15 Pv 318/19/3304 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/49/08/2019 2019-08-28 Pv 217/19/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/47/08/2019 2019-08-20 Pv 291/19/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/20/04/2019 2019-05-10 Pv 829/18/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/17/04/2019 2019-04-30 Pv 703/18/3304 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/9/03/2019 2019-03-15 Pv 816/18/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/7/03/2019 2019-03-08 Pv 324/18/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/23/10/2018 2018-10-23 Pv 301/18/3304 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/22/10/2018 2019-02-09 Pv 422/18/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/19/10/2018 2018-10-20 Pv 154/18/3304 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/20/10/2018 2018-10-24 Pv 384/18/3304 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/17/09/2018 2018-10-02 Pv 586/18/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/2/04/2018 2018-04-10 Pv 755/17/3304 § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1/01/2018 2018-01-30 Pv 875/17/3304 § 199 – Znásilnenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/167/09/2017 2017-09-26 Pv 438/17/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/166/09/2017 2017-09-15 Pv 244/14/3304 § 251 – Neoprávnené podnikanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/165/09/2017 2017-09-15 Pv 453/17/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/162/07/2017 2017-08-16 Pv 269/17/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/153/06/2017 2017-06-20 Pv 254/17/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/141/05/2017 2017-05-23 Pv 322/17/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/984/12/2022 (pdf, 106 KB) 2023-02-15 Pv 254/22/2204 § 376 – Poškodzovanie cudzích práv Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Piešťany TT/2204/359/04/2022 (pdf, 121 KB) 2022-05-11 Pv 484/21/2204 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1396/12/2020 (pdf, 97 KB) 2021-02-26 Pv 268/19/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1334/12/2020 (pdf, 134 KB) 2020-12-31 Pv 677/20/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1331/12/2020 (pdf, 106 KB) 2020-12-30 Pv 611/20/3304 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/718/07/2020 (pdf, 116 KB) 2020-08-01 Pv 592/19/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/497/06/2020 (pdf, 115 KB) 2020-06-11 Pv 49/20/3304 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/279/03/2020 (pdf, 95 KB) 2020-04-09 Pv 96/20/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/227/03/2020 (pdf, 95 KB) 2020-03-26 Pv 588/19/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/122/02/2020 (pdf, 140 KB) 2020-03-18 Pv 443/19/3304 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/115/02/2020 (pdf, 128 KB) 2020-02-26 Pv 490/19/3304 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/188/10/2019 (pdf, 138 KB) 2019-10-25 Pv 684/18/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/127/10/2019 (pdf, 98 KB) 2019-10-15 Pv 174/18/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/109/09/2019 (pdf, 124 KB) 2019-10-15 Pv 318/19/3304 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/49/08/2019 (pdf, 189 KB) 2019-08-28 Pv 217/19/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/47/08/2019 (pdf, 106 KB) 2019-08-20 Pv 291/19/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/20/04/2019 (pdf, 110 KB) 2019-05-10 Pv 829/18/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/17/04/2019 (pdf, 106 KB) 2019-04-30 Pv 703/18/3304 § 289 – Ohrozenie pod vplyvom návykovej iátky Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/9/03/2019 (pdf, 96 KB) 2019-03-15 Pv 816/18/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/7/03/2019 (pdf, 141 KB) 2019-03-08 Pv 324/18/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/23/10/2018 (pdf, 127 KB) 2018-10-23 Pv 301/18/3304 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/22/10/2018 (pdf, 89 KB) 2019-02-09 Pv 422/18/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/20/10/2018 (pdf, 141 KB) 2018-10-24 Pv 384/18/3304 § 208 – Týranie blizkej osoby a zverenej osoby Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/19/10/2018 (pdf, 101 KB) 2018-10-20 Pv 154/18/3304 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/17/09/2018 (pdf, 95 KB) 2018-10-02 Pv 586/18/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/2/04/2018 (pdf, 127 KB) 2018-04-10 Pv 755/17/3304 § 306 – Porušovanie ochrany stromov a krov Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/1/01/2018 (pdf, 110 KB) 2018-01-30 Pv 875/17/3304 § 199 – Znásilnenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/167/09/2017 (pdf, 97 KB) 2017-09-26 Pv 438/17/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/166/09/2017 (pdf, 90 KB) 2017-09-15 Pv 244/14/3304 § 251 – Neoprávnené podnikanie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/165/09/2017 (pdf, 106 KB) 2017-09-15 Pv 453/17/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/162/07/2017 (pdf, 93 KB) 2017-08-16 Pv 269/17/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/153/06/2017 (pdf, 101 KB) 2017-06-20 Pv 254/17/3304 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/141/05/2017 (pdf, 114 KB) 2017-05-23 Pv 322/17/3304 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/381/11/2016 (pdf, 125 KB) 2016-11-12 Pv 624/15/3304 § 158 – Ubliženie na zdraví Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/263/08/2016 (pdf, 125 KB) 2016-08-26 Pv 277/16/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 71 - zastavil - § 215/1f Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/239/07/2016 (pdf, 125 KB) 2016-07-12 Pv 317/15/3304 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/180/05/2016 (pdf, 97 KB) 2016-05-31 Pv 244/14/3304 § 251 – Neoprávnené podnikanie Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/87/03/2016 (pdf, 106 KB) 2016-03-30 Pv 85/16/3304 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/112/12/2015 (pdf, 133 KB) 2016-01-05 Pv 270/09/3304 § 185 – Nedovolené ozbrojovanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/87/11/2015 (pdf, 112 KB) 2015-12-04 Pv 448/14/3304 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Nové Mesto nad Váhom TN/3304/69/11/2015 (pdf, 136 KB) 2015-11-05 Pv 822/14/3304 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

No relevant news articles found.