Mgr. Zuzana Gengelová

The prosecutor is appointed to Krajská prokuratúra Banská Bystrica.

Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom kúpna zmluva 2008-01-11 200.000,-Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008-01-11 súčasť bodu 1
rodinný dom kúpna zmluva 2012-09-14 160.000,-Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-09-14 súčasť bodu 3
záhrady kúpna zmluva 2012-09-14 súčasť bodu 3
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-09-14 súčasť bodu 3
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2021-12-31 20.000
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2012-09-14
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom kúpna zmluva 2008-01-11 200.000,-Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008-01-11 súčasť bodu 1
rodinný dom kúpna zmluva 2012-09-14 160.000,-Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-09-14 súčasť bodu 3
záhrady kúpna zmluva 2012-09-14 súčasť bodu 3
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-09-14 súčasť bodu 3
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2020-12-31 30.000,-Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2012-09-14
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dom kúpna zmluva 2008-01-11 200.000,-Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008-01-11 súčasť bodu 1
rodinný dom kúpna zmluva 2012-09-14 160.000,-Eur
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-09-14 súčasť bodu 3
záhrady kúpna zmluva 2012-09-14 súčasť bodu 3
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-09-14 súčasť bodu 3
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
peniaze úspory z platu 2019-12-31 20.000,-Eur
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2012-09-14
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rodinný dom kúpna zmluva 2008-01-11
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2008-01-11
rodinný dom kúpna zmluva 2012-09-14
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-09-14
záhrady kúpna zmluva 2012-09-14
zastavané plochy a nádvoria kúpna zmluva 2012-09-14
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
29.952,-€ úspory na 3 účtoch
Záväzkové vzťahy prokurátora
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2012-09-14
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.