Krajská prokuratúra Banská Bystrica Partizánska cesta 1, 975 62 Banská Bystrica

Regional Attorney General is JUDr. Jessy Hassan.

At the prosecutor's office we register 39 prosecutors, 12 leading employees, and 127 decrees.

We register 49.54 convited people per year on avarage. Regional yearly average is 39.78.

Average incoming cases for prosecutor is 112.79 yearly. Regional yearly average is 140.79.

Average amount of filed prosecutions is 2.94 yearly. Regional yearly average is 3.21.

Average amount of rest cases from previous period is 56.14 yearly, which is 75.94% of all cases in the registry. Regional yearly average is 69.61 (92.67%).

Aggregation is perfomed only on the data from the ‘V’ register

Address

Krajská prokuratúra Banská Bystrica
Partizánska cesta 1
975 62 Banská Bystrica
Slovak Republic

Registry

Phone Number
Note
Čas vymedzený pre prijímanie ústne urobených podaní do zápisnice na Krajskej prokuratúre Banská Bystrica a okresných prokuratúrach v obvode jej pôsobnosti od 9:00 h do 11:00 h a od 13:00 h do 14:30 h.
Business Hours
Monday: 7:00 – 15:00
Tuesday: 7:00 – 15:00
Wednesday: 7:00 – 15:00
Thursday: 7:00 – 15:00
Friday: 7:00 – 15:00

Leading Employees

List of leading employees we currently register at the attorney general's office

Name Position
JUDr. Jessy Hassan krajský prokurátor
JUDr. Peter Odaloš námestník krajského prokurátora pre trestný úsek
JUDr. Jana Gallová námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek
JUDr. Katarína Hrušecká vedúca organizačného a personálneho oddelenia
JUDr. Jana Kopernická, PhD. vedúca medzinárodného oddelenia
JUDr. Marek Kostor vedúci oddelenia prvostupňového a boja proti organizovanému zločinu
JUDr. Kamil Baran vedúci trestného oddelenia
JUDr. Elena Remetová vedúca netrestného oddelenia
Ing. Kristína Mlynárčiková vedúca oddelenia vnútornej správy
Ing. Ladislav Szatmári vedúci oddelenia informatiky
Mgr. Elena Lénártová vedúca správy registratúry
Mgr. Lenka Cabanová referát ochrany utajovaných skutočností

List of Decrees (127)

Prosecutor Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutors' office and therefore not all the results might be relevant.