JUDr. Branislav Gernáth

Bývalé pôsobisko evidujeme na Krajská prokuratúra Prešov.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
záhrady kúpa 2000 40550,-Sk 40550,-Sk
orná pôda kúpa 2000 40000,-Sk 40000,-Sk
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2003 10000,-Sk 10000,-Sk
garáž kúpa 2003 50000,-Sk 50000,-Sk
byt kúpa 2009 70000,-Euro 70000,-Euro
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009 1000,-Euro 1000,-Euro
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009 1000,-Euro 1000,-Euro
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009 500,-Euro 500,-Euro
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009 500,-Euro 500,-Euro
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014 0,50,-Euro 0,50,-Euro
záhrady kúpa 2014 0,50,-Euro 0,50,-Euro
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zariadenie bytu kúpa 2000-2017 20000,-Euro 20000,-Euro
osobné motorové vozidlo kúpa 2017 23.000,-Euro 23.000,-Euro
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2018
úver 2017
úver 2019
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpa 2000
orná pôda kúpa 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2003
garáž kúpa 2003
byt kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014
záhrady kúpa 2014
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zariadenie bytu kúpa 2000-2017
osobné motorové vozidlo kúpa 2017 23.000,-Euro
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2018
úver 2017
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpa 2000
orná pôda kúpa 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2003
garáž kúpa 2003
byt kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014
záhrady kúpa 2014
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
zariadenie bytu kúpa 2000-2017
osobné motorové vozidlo kúpa 2017 23.000,-Euro
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2016
úver 2016
úver 2017
úver 2017
úver 2017
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpa 2000
orná pôda kúpa 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2003
garáž kúpa 2003
byt kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014
záhrady kúpa 2014
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu kúpa 2000-2015
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
úver 2010
úver 2016
úver 2016
leasing 2014
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpa 2000
orná pôda kúpa 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2003
garáž kúpa 2003
byt kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014
záhrady kúpa 2014
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zariadenie bytu kúpa 2000-2015
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpa 2000
orná pôda kúpa 2000
zastavané plochy kúpa 2003
garáž kúpa 2003
byt kúpa 2009
zastavané plochy kúpa 2009
zastavané plochy kúpa 2009
zastavané plochy kúpa 2009
zastavané plochy kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2014
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpa 2000
orná pôda kúpa 2000
zastavané plochy kúpa 2003
garáž kúpa 2003
byt kúpa 2009
zastavané plochy kúpa 2009
zastavané plochy kúpa 2009
zastavané plochy kúpa 2009
zastavané plochy kúpa 2009
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
záhrady kúpa 2000
orná pôda kúpa 2000
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2003
garáž kúpa 2003
byt kúpa 2009
spoločné časti a zariadenia domu kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2009
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2005
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Krajská prokuratúra Prešov
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2010-01-05
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-01-05
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-01-05
zastavané polchy a nádvoria kúpa 2010-01-05
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2010-01-05
garáž kúpa 2003-09-04
zastavané plochy a nádvoria kúpa 2003-09-04
záhrady kúpa 2000
orná pôda kúpa 2000
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobné motorové vozidlo kúpa 2024-06-23
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.