JUDr. Jozef Gondžur

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2008-10-15 1.221.000,-Sk(40.529,77 Eur) 1.221.000,-Sk(40.529,77 Eur)
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2010-10-19 10.000,-Eur 10.000,-Eur
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 2005-10-27 v zmysle čl.VII.1 zmluvy o prevode, 58.437-Sk (1.939,75-Eur) v zmysle čl.VII.1 zmluvy o prevode, 58.437-Sk (1.939,75-Eur)
rodinný dom svojpomocná výstavba rok 2013-2016 cca 200.000,- Eur cca 200.000,- Eur
pozemok/zastavaná plocha geometrický plán č.422/15 zo 4.6.2015, vyčlenená z parcely č. 5287/63 2008-10-15 0,- Eur 0,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
auto toyota yaris 1/2018 rodinné potreby 2021-04-25 10.980,- 10.980,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení od roku 2005 47.738,99 47.738,99
vecné bremeno v prospech vlastníka vecné bremeno spočívajúceho v práve zriadiť a uložiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku 2014-03-03 bezodplatne bezodplatne
stavebné sporenie sporenie 2010-12-22 29.602,11 29.602,11
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 20.426,57 20.426,57
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 11.875,40 11.875,40
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 20.502,10 20.502,10
podielové listy AMSLP sporenie 2022-05-30 62.999,51 68.813,78
dlhopisy HBR 2026 sporenie 2022-06-30 20.250,- 19.149,76
finančné prostriedky na sporožirovom účte sporenie 2023-12-31 30.306,83 30.306,83
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2008-10-15 1.221.000,-Sk(40.529,77 Eur) 1.221.000,-Sk(40.529,77 Eur)
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2010-10-19 10.000,-Eur 10.000,-Eur
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 2005-10-27 v zmysle čl.VII.1 zmluvy o prevode, 58.437-Sk (1.939,75-Eur) v zmysle čl.VII.1 zmluvy o prevode, 58.437-Sk (1.939,75-Eur)
rodinný dom svojpomocná výstavba rok 2013-2016 cca 200.000,- Eur cca 200.000,- Eur
pozemok/zastavaná plocha geometrický plán č.422/15 zo 4.6.2015, vyčlenená z parcely č. 5287/63 2008-10-15 0,- Eur 0,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
auto toyota yaris 1/2018 rodinné potreby 2021-04-25 10.980,- 10.980,-
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení od roku 2005 37.751,67 37.751,67
vecné bremeno v prospech vlastníka vecné bremeno spočívajúceho v práve zriadiť a uložiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku 2014-03-03 bezodplatne bezodplatne
stavebné sporenie sporenie 2010-12-22 29.495,76 29.495,76
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 20.274,29 20.274,29
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 11.788,85 11.788,85
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 20.352,16 20.352,16
podielové listy AMSLP sporenie 2022-05-30 62.999,51 62.712,65
dlhopisy HBR 2026 sporenie 2022-06-30 20.250,- 18.637,58
finančné prostriedky na sporožirovom účte sporenie 2022-12-31 30.306,83 30.306,83
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2008-10-15 1.221.000,-Sk(40.529,77 Eur) 1.221.000,-Sk(40.529,77 Eur)
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2010-10-19 10.000,-Eur 10.000,-Eur
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 2005-10-27 v zmysle čl.VII.1 zmluvy o prevode, 58.437-Sk (1.939,75-Eur) v zmysle čl.VII.1 zmluvy o prevode, 58.437-Sk (1.939,75-Eur)
rodinný dom svojpomocná výstavba rok 2013-2016 cca 200.000,- Eur cca 200.000,- Eur
pozemok/zastavaná plocha geometrický plán č.422/15 zo 4.6.2015, vyčlenená z parcely č. 5287/63 2008-10-15 0,- Eur 0,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
stavebné sporenie sporenie 2010-12-22 29.389,84 Eur 29.283,75 Eur
stavebné sporenie sporenie 2010-12-22 33.581,22 Eur 33.581,22 Eur
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 20.123,23 Eur 20.123,23 Eur
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 11.708,91 Eur 11.708,91 Eur
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 20.143,55 Eur 20.143,55 Eur
finančné prostriedky dar od rodičov 2021-06-18 10.000 Eur 10.000 Eur
finančné prostriedky na sporožirovom účte sporenie 2020-12-31 69.398,23 Eur 69.398,23 Eur
auto toyota yaris kúpna zmluva 2021-04-25 10.980 10.980
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení od roku 2005 37.751,67 37.751,67
vecné bremeno v prospech vlastníka vecné bremeno spočívajúceho v práve zriadiť a uložiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku 2014-03-03 bezodplatne bezodplatne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2008-10-15 1.221.000,-Sk(40.529,77 Eur) 1.221.000,-Sk(40.529,77 Eur)
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2010-10-19 10.000,-Eur 10.000,-Eur
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 2005-10-27 v zmysle čl.VII.1 zmluvy o prevode, 58.437-Sk (1.939,75-Eur) v zmysle čl.VII.1 zmluvy o prevode, 58.437-Sk (1.939,75-Eur)
rodinný dom svojpomocná výstavba rok 2013-2016 cca 200.000,- Eur cca 200.000,- Eur
pozemok/zastavaná plocha geometrický plán č.422/15 zo 4.6.2015, vyčlenená z parcely č. 5287/63 2008-10-15 0,- Eur 0,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
stavebné sporenie sporenie 2010-12-22 29.283,75 Eur 29.283,75 Eur
stavebné sporenie sporenie 2010-12-22 33.454,63 Eur 33.454,63 Eur
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 19.970,41 Eur 19.970,41 Eur
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 11.556,78 Eur 11.556,78 Eur
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 17.660,24 Eur 17.660,24 Eur
finančné prostriedky dar od rodičov 2020-01-20 10.000 Eur 10.000 Eur
finančné prostriedky na sporožirovom účte sporenie 2020-12-31 47.250,96-Eur 47.250,96-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení od roku 2005 34.716,79 34.716,79
vecné bremeno v prospech vlastníka vecné bremeno spočívajúceho v práve zriadiť a uložiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku 2014-03-03 bezodplatne bezodplatne
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2008-10-15 1.221.000,-Sk(40.529,77 Eur) 1.221.000,-Sk(40.529,77 Eur)
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2010-10-19 10.000,-Eur 10.000,-Eur
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 2005-10-27 v zmysle čl.VII.1 zmluvy o prevode, 58.437-Sk (1.939,75-Eur) v zmysle čl.VII.1 zmluvy o prevode, 58.437-Sk (1.939,75-Eur)
rodinný dom svojpomocná výstavba rok 2013-2016 cca 200.000,- Eur cca 200.000,- Eur
pozemok/zastavaná plocha geometrický plán č.422/15 zo 4.6.2015, vyčlenená z parcely č. 5287/63 2008-10-15 0,- Eur 0,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
stavebné sporenie sporenie 2010-12-22 29.107,63 29.107,63
stavebné sporenie sporenie 2010-12-22 33.264,78 33.264,78
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 14.548,29-Eur 14.548,29-Eur
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 8.408,39-Eur 8.408,39-Eur
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 11.464,98-Eur 11.464,98-Eur
finančné prostriedky dar od rodičov 2019-06-19 30.000,-Eur 30.000,-Eur
finančné prostriedky dar od rodičov 2019-08-26 20.000,-Eur 20.000,-Eur
finančné prostriedky na sporožirovom účte sporenie 2019-12-31 48.480,53-Eur 48.480,53-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení od roku 2005 31.484,36 31.484,36
vecné bremeno v prospech vlastníka vecné bremeno spočívajúceho v práve zriadiť a uložiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku 2014-03-03 bezodplatne bezodplatne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o splátkovom úvere 2015-06-30
záložná zmluva 2015-06-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2008-10-15
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2010-10-19
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 2005-10-27
rodinný dom svojpomocná výstavba rok 2013-2016
pozemok/zastavaná plocha geometrický plán č.422/15 zo 4.6.2015 pre účely úveru 2008-10-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
stavebné sporenie sporenie 2010-12-22 26.138,86 26.138,86
stavebné sporenie sporenie 2010-12-22 30.281,62 30.281,62
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 6.305,56 6.305,56
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 5.496,14 5.496,14
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 7.532,90 7.532,90
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení od roku 2005 28.625,32 28.625,32
vecné bremeno v prospech vlastníka vecné bremeno spočívajúceho v práve zriadiť a uložiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku 2014-03-03 bezodplatne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o splátkovom úvere 2015-06-30
záložná zmluva 2015-06-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2008-10-15
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2010-10-19
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 2005-10-27
rodinný dom svojpomocná výstavba rok 2013-2016
pozemok/zastavaná plocha geometrický plán č.422/15 zo 4.6.2015 pre účely úveru 2008-10-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
finančné prostriedky dar 2017-12-01 11.500 11.500
sporožírový účet sporenie 20176-12-31 17.964,76 17.964,76
stavebné sporenie sporenie 2010-12-22 20.234,04 20.234,04
stavebné sporenie sporenie 2010-12-22 20.162,50 20.162,50
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 976,49 976,49
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 976,49 976,49
stavebné sporenie sporenie 2017-06-16 996,57 996,57
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení od roku 2005 26.307 26.307
vecné bremeno v prospech vlastníka vecné bremeno spočívajúceho v práve zriadiť a uložiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku 2014-03-03 bezodplatne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o splátkovom úvere 2015-06-30
záložná zmluva 2015-06-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2008-10-15
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2010-10-19
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 2005-10-27
rodinný dom svojpomocná výstavba rok 2013-2016
pozemok/zastavaná plocha geometrický plán č.422/15 zo 4.6.2015 pre účely úveru 2008-10-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
auto kúpna zmluva 2008-jún 5800 5800
finančné prostriedky dar 2016-12-01 13.890 spolu 13.890
sporožírový účet sporenie 2016-12-31 20.314,30 20.314,30
stavebné sporenie z 22.12.2010 sporenie zmluva z 7.876,63 7.876,63
stavebné sporenie z 22.12.2010 sporenie zmluva z 7.665,25 7.665,25
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení od roku 2005 24.358 24.358
vecné bremeno v prospech vlastníka vecné bremeno spočívajúceho v práve zriadiť a uložiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku 2014-03-03 bezodplatne
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o splátkovom úvere 2015-06-30
záložná zmluva 2015-06-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2008-10-15
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2010-10-19
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 2005-10-27
rozostavaný rodinný dom svojpomocná výstavba rok 2013-2015
pozemok/zastavaná plocha geometrický plán č.422/15 zo 4.6.2015 pre účely úveru 2008-10-15
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpna zmluva 2008-06-20
finančné prostriedky dar 2015-12-01
sporožírový účet sporenie 2015-12-31
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení od roku 2005
vecné bremeno v prospech vlastníka vecné bremeno spočívajúceho v práve zriadiť a uložiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku 2014-03-03
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zmluva o splátkovom úvere 2015-06-30
záložná zmluva 2015-06-30
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2008-10-15
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2010-10-19
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 2005-10-27
rozostavaný rodinný dom svojpomocná výstavba rok 2013-2014
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto kúpna zmluva 2008-06-20
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 2003-12-01
finančné prostriedky dar 2014-12-01
sporožírový účet sporenie rok 2014
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení 2005-02-07
vecné bremeno v prospech vlastníka vecné bremeno spočívajúceho v práve zriadiť a uložiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku 2014-03-03
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2008-10-15
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2010-10-19
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 2005-10-27
rozostavaný rodinný dom na parcele č. 5287/63 svojpomocná výstavba,hodnota cca 65.000 rok 2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto ford S-max kúpna zmluva 2008-06-20
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 2003-12-01
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 2003-12-01
finančné prostriedky dar od rodičov 2013-12-01
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení 2005-02-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2008-10-15
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2010-10-19
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 2005-10-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto ford S-max kúpna zmluva 2008-06-20
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 2003-12-01
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 2003-12-01
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 2003-12-01
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 2003-12-01
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení 2005-02-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2008-10-15
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 2010-10-19
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 2005-10-27
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
auto ford S-max kúpna zmluva 2008-06-20
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 2003-12-01
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 2003-12-01
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 2003-12-01
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 2003-12-01
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení 2005-02-07
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (285)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/297/12/2016 2017-01-13 2 Pv 346/15/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/198/09/2016 2016-10-11 2 Pv 517/14/5505 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/195/09/2016 2016-09-08 1 Pv 251/15/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/173/08/2016 2016-08-16 2 Pv 247/15/5505 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/170/07/2016 2016-07-29 2 Pv 455/15/5505 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/144/06/2016 2016-07-01 1 Pv 560/14/5505 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/74/04/2016 2016-04-26 1 Pv 128/14/5505 § 223 – Poist’ovací podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/73/04/2016 2016-04-13 1 Pv 65/15/5505 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/18/02/2016 2016-02-01 2 Pv 266/15/5505 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/342/12/2015 2016-01-01 2 Pv 282/15/5505 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/330/12/2015 2015-12-01 1 Pv 138/15/5505 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/824/10/2023 2023-10-05 1 Pv 195/23/5505 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/268/08/2015 (rtf, 41 KB) 2015-08-29 2 Pv 356/14/5505 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/262/08/2015 (rtf, 50 KB) 2015-08-13 1 Pv 228/14/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/258/08/2015 (rtf, 40 KB) 2015-08-21 1 Pv 395/14/5505 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/233/07/2015 (rtf, 44 KB) 2015-08-07 2 Pv 93/15/5505 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/232/08/2015 (rtf, 48 KB) 2015-07-23 2 Pv 154/15/5505 § 223 – Poist’ovací podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/229/08/2015 (rtf, 40 KB) 2015-07-29 1 Pv 205/14/5505 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/227/07/2015 (rtf, 49 KB) 2015-07-17 1 Pv 537/13/5505 § 283 – Porušovanie autorského práva Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/228/08/2015 (rtf, 42 KB) 2015-07-29 1 Pv 206/14/5505 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/167/06/2015 (rtf, 48 KB) 2015-06-02 2 Pv 587/14/5505 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/173/07/2015 (rtf, 44 KB) 2015-06-30 1 Pv 588/14/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/164/06/2015 (rtf, 42 KB) 2015-06-16 2 Pv 130/15/5505 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/605/07/2023 2023-07-19 1 Pv 263/22/5505 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/508/06/2023 2023-06-21 1 Pv 28/23/5505 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/500/06/2023 2023-06-28 2 Pv 157/23/5505 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/449/06/2023 2023-06-02 1 Pv 91/23/5505 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/394/10/2014 (rtf, 43 KB) 2014-10-17 1 Pv 349/13/5505 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/377/10/2014 (rtf, 48 KB) 2014-10-28 1 Pv 325/14/5505 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/416/05/2023 2023-05-24 1 Pv 3/23/5505 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/331/09/2014 (rtf, 73 KB) 2014-08-19 2 Pv 606/12/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/330/08/2014 (rtf, 44 KB) 2014-08-19 2 Pv 375/13/5505 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/391/05/2023 2023-06-01 2 Pv 43/22/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/390/05/2023 2023-06-01 2 Pv 43/22/5505 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/276/08/2014 (rtf, 55 KB) 2014-07-19 2 Pv 10/14/5505 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/266/07/2014 (rtf, 51 KB) 2014-07-01 1 Pv 65/14/5505 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/248/10/2014 (rtf, 49 KB) 2014-10-10 1 Pv 185/13/5505 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 83 - zastavil - § 215/2c Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/239/07/2014 (rtf, 47 KB) 2014-06-24 1 Pv 250/14/5505 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/97/05/2014 (rtf, 52 KB) 2014-03-05 1 Pv 533/13/5505 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/80/03/2014 (rtf, 54 KB) 2014-02-27 2 Pv 149/13/5505 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/34/02/2014 (rtf, 46 KB) 2014-01-22 1 Pv 614/12/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/26/02/2014 (rtf, 50 KB) 2014-01-28 2 Pv 211/10/5505 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/230/03/2023 2023-03-17 2 Pv 197/22/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/557/01/2014 (rtf, 50 KB) 2013-12-24 2 Pv 242/12/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/554/01/2014 (rtf, 56 KB) 2014-01-08 2 Pv 477/13/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/541/01/2014 (rtf, 52 KB) 2013-12-11 1 Pv 344/13/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/494/12/2013 (rtf, 60 KB) 2013-11-14 1 Pv 567/12/5505 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/493/12/2013 (rtf, 47 KB) 2013-12-03 2 Pv 451/13/5505 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/434/11/2013 (rtf, 51 KB) 2013-10-25 2 Pv 260/12/5505 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/431/11/2013 (rtf, 49 KB) 2013-11-05 2 Pv 552/13/5505 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/412/10/2013 (rtf, 45 KB) 2013-10-19 2 Pv 567/11/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/405/10/2013 (rtf, 54 KB) 2013-10-05 1 Pv 261/13/5505 § 223 – Poist’ovací podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/372/10/2013 (rtf, 43 KB) 2013-10-15 1 Pv 354/12/5505 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/111/02/2023 2023-02-07 1 Pv 191/22/5505 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/329/09/2013 (rtf, 51 KB) 2013-09-06 1 Pv 93/13/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/274/07/2013 (rtf, 51 KB) 2013-07-30 1 Pv 332/12/5505 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/71/01/2023 2023-02-16 2 Pv 121/22/5505 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/242/06/2013 (rtf, 43 KB) 2013-06-11 2 Pv 328/11/5505 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/205/06/2013 (rtf, 114 KB) 2013-05-31 2 Pv 532/12/5505 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/154/05/2013 (rtf, 55 KB) 2013-04-30 2 Pv 69/11/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/117/05/2013 (rtf, 60 KB) 2013-05-18 1 Pv 670/10/5505 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/116/04/2013 (rtf, 46 KB) 2013-04-03 2 Pv 187/11/5505 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/1030/12/2022 2023-01-04 2 Pv 214/22/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/69/03/2013 (rtf, 89 KB) 2013-03-05 1 Pv 53/13/5505 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/68/08/2014 (rtf, 72 KB) 2014-07-08 2 Pv 668/11/5505 § 250 – Zneužitie účasti na hospodárskej sút’aži Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/38/03/2013 (rtf, 62 KB) 2013-02-19 2 Pv 656/12/5505 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/37/02/2013 (rtf, 53 KB) 2013-02-08 2 Pv 462/11/5505 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/34/02/2013 (rtf, 47 KB) 2013-02-12 1 Pv 395/12/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/35/02/2013 (rtf, 51 KB) 2013-02-05 2 Pv 663/10/5505 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/23/02/2013 (rtf, 192 KB) 2013-02-02 2 Pv 250/11/5505 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/25/02/2013 (rtf, 72 KB) 2013-02-12 2 Pv 92/12/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/400/12/2012 (rtf, 50 KB) 2012-12-07 2 Pv 575/12/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/366/12/2012 (rtf, 51 KB) 2012-11-28 1 Pv 648/08/5505 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/359/11/2012 (rtf, 51 KB) 2012-11-03 2 Pv 264/12/5505 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/346/11/2012 (rtf, 51 KB) 2012-11-30 2 Pv 284/12/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/323/10/2012 (rtf, 59 KB) 2012-10-02 2 Pv 37/12/5505 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/324/10/2012 (rtf, 56 KB) 2012-10-09 1 Pv 297/12/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/262/08/2012 (rtf, 46 KB) 2012-08-07 2 Pv 299/12/5505 § 212 – Krádež Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/205/07/2012 (rtf, 208 KB) 2012-07-03 1 Pv 354/12/5505 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/201/07/2012 (rtf, 47 KB) 2012-06-29 2 Pv 343/12/5505 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/203/07/2012 (rtf, 47 KB) 2012-06-29 2 Pv 344/12/5505 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/193/07/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-26 1 Pv 337/12/5505 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/194/07/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-26 1 Pv 336/12/5505 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/192/07/2012 (rtf, 208 KB) 2012-06-26 1 Pv 338/12/5505 § 310 – Pytliactvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/633/07/2022 2022-07-26 2 Pv 151/22/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/632/07/2022 2022-08-04 2 Pv 188/21/5505 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/150/10/2012 (rtf, 47 KB) 2012-10-11 2 Pv 43/12/5505 § 221 – Podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/141/06/2012 (rtf, 211 KB) 2012-05-29 1 Pv 121/12/5505 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/609/07/2022 2022-07-15 1 Pv 12/22/5505 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/108/04/2012 (rtf, 212 KB) 2012-04-17 1 Pv 98/12/5505 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/112/05/2012 (rtf, 212 KB) 2012-04-24 1 Pv 422/11/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/107/04/2012 (rtf, 208 KB) 2012-04-17 2 Pv 82/11/5505 § 213 – Sprenevera Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/104/04/2012 (rtf, 207 KB) 2012-04-17 2 Pv 328/11/5505 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/536/06/2022 2022-07-01 1 Pv 111/22/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/95/04/2012 (rtf, 223 KB) 2012-04-17 1 Pv 168/08/5505 § 250 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/57/03/2012 (rtf, 223 KB) 2012-03-13 2 Pv 495/11/5505 § 223 – Poist’ovací podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/432/05/2022 2022-06-07 1 Pv 249/20/5505 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/39/03/2012 (rtf, 207 KB) 2012-02-25 2 Pv 187/11/5505 § 222 – Úverový podvod Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/269/08/2012 (rtf, 46 KB) 2012-07-10 1 Pv 667/06/5505 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/6/01/2012 (rtf, 205 KB) 2012-01-21 2 Pv 354/11/5505 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/5/01/2012 (rtf, 210 KB) 2012-01-17 1 Pv 549/10/5505 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/311/04/2022 2022-04-08 2 Pv 80/21/5505 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/1012/12/2021 2021-12-29 1 Pv 173/20/5505 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/923/11/2021 2021-11-27 1 Pv 263/20/5505 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/924/11/2021 2021-11-30 2 Pv 127/21/5505 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/851/10/2021 2021-10-21 1 Pv 397/20/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/618/07/2021 2021-08-20 2 Pv 129/20/5505 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/612/07/2021 2021-08-13 2 Pv 9/20/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/469/06/2021 2021-06-17 1 Pv 222/19/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/444/05/2021 2021-06-11 2 Pv 147/19/5505 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/341/05/2021 2021-05-15 2 Pv 12/19/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/295/04/2021 2021-05-25 1 Pv 83/20/5505 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/181/03/2021 2021-03-27 2 Pv 25/21/5505 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/148/03/2021 2021-03-26 2 Pv 341/20/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/135/02/2021 2021-03-09 1 Pv 285/19/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/120/02/2021 2021-03-04 1 Pv 33/20/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/37/01/2021 2021-02-05 2 Pv 142/19/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/1060/12/2020 2020-12-07 1 Pv 64/20/5505 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/1020/11/2020 2020-12-10 2 Pv 268/19/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/802/09/2020 2020-09-02 1 Pv 422/19/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/727/08/2020 2020-08-10 1 Pv 28/20/5505 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/710/08/2020 2020-08-13 2 Pv 202/20/5505 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/592/06/2020 2020-07-03 2 Pv 129/18/5505 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/582/06/2020 2020-06-22 2 Pv 17/20/5505 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/559/06/2020 2020-06-17 2 Pv 16/20/5505 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/545/06/2020 2020-08-11 2 Pv 97/20/5505 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/486/06/2020 2020-06-03 1 Pv 99/19/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/299/03/2020 2020-04-22 2 Pv 281/19/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/177/02/2020 2020-03-21 1 Pv 124/19/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/164/02/2020 2020-03-07 2 Pv 209/19/5505 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/766/11/2019 2020-03-27 1 Pv 260/19/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/682/10/2019 2019-11-15 1 Pv 124/19/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/564/09/2019 2019-11-15 2 Pv 405/17/5505 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/553/09/2019 2019-10-02 2 Pv 318/18/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/546/09/2019 2019-10-02 1 Pv 262/17/5505 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/529/09/2019 2019-09-09 2 Pv 270/18/5505 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/517/09/2019 2019-09-18 1 Pv 88/19/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/459/08/2019 2019-08-01 1 Pv 135/19/5505 § 374 – Neoprávnené nakladanie s osobnymi údajmi Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/368/06/2019 2019-07-03 2 Pv 90/18/5505 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/350/06/2019 2019-06-25 1 Pv 12/18/5505 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/349/06/2019 2019-06-25 2 Pv 291/18/5505 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/307/05/2019 2019-06-04 2 Pv 333/17/5505 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/270/05/2019 2019-05-02 1 Pv 6/19/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/259/04/2019 2019-05-10 2 Pv 297/18/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/142/03/2019 2019-03-28 2 Pv 49/17/5505 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/131/03/2019 2019-03-16 2 Pv 329/18/5505 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/106/02/2019 2019-03-05 2 Pv 287/18/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/61/01/2019 2019-02-09 1 Pv 93/17/5505 § 271 – Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazi a cenných papierov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/62/01/2019 2019-02-20 2 Pv 182/16/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/548/12/2018 2019-01-12 1 Pv 236/18/5505 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/541/12/2018 2019-01-01 1 Pv 250/17/5505 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/507/11/2018 2018-12-08 1 Pv 163/17/5505 § 356 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/439/10/2018 2018-10-30 2 Pv 89/18/5505 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/413/09/2018 2018-10-11 2 Pv 19/16/5505 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/244/06/2018 2018-06-23 1 Pv 64/18/5505 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/187/05/2018 2018-05-22 2 Pv 223/17/5505 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/151/04/2018 2018-04-11 2 Pv 2/18/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/136/03/2018 2018-04-17 2 Pv 458/16/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/50/01/2018 2018-02-20 1 Pv 505/15/5505 § 242 – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/385/12/2017 2017-12-08 2 Pv 177/17/5505 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/378/12/2017 2017-12-05 2 Pv 426/16/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/347/11/2017 2017-12-08 2 Pv 325/17/5505 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/338/10/2017 2017-10-26 2 Pv 29/17/5505 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/330/10/2017 2017-10-18 2 Pv 29/17/5505 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/332/10/2017 2017-10-27 2 Pv 211/15/5505 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/327/10/2017 2017-10-31 1 Pv 234/17/5505 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/318/10/2017 2017-10-10 1 Pv 282/16/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/286/09/2017 2017-09-26 2 Pv 459/16/5505 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/230/07/2017 2017-08-01 1 Pv 258/16/5505 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/225/07/2017 2017-07-25 2 Pv 245/16/5505 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/164/05/2017 2017-06-20 2 Pv 306/16/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/161/05/2017 2017-05-23 2 Pv 289/16/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/340/08/2018 2018-08-14 2 Pv 229/17/5505 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/339/08/2018 2018-08-23 2 Pv 230/17/5505 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/334/07/2018 2018-07-25 1 Pv 190/17/5505 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/330/07/2018 2018-08-04 1 Pv 190/14/5505 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/278/06/2018 2018-07-11 2 Pv 38/17/5505 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/1016/12/2023 2023-12-19 2 Pv 256/23/5505 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/1057/12/2023 2024-01-12 1 Pv 278/22/5505 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/1057/12/2023 (pdf, 110 KB) 2024-01-12 1 Pv 278/22/5505 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/1016/12/2023 (pdf, 97 KB) 2023-12-19 2 Pv 256/23/5505 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/824/10/2023 (pdf, 109 KB) 2023-10-05 1 Pv 195/23/5505 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/605/07/2023 (pdf, 109 KB) 2023-07-19 1 Pv 263/22/5505 § 288 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedenia Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/508/06/2023 (pdf, 109 KB) 2023-06-21 1 Pv 28/23/5505 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/500/06/2023 (pdf, 90 KB) 2023-06-28 2 Pv 157/23/5505 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/449/06/2023 (pdf, 109 KB) 2023-06-02 1 Pv 91/23/5505 § 246 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/416/05/2023 (pdf, 108 KB) 2023-05-24 1 Pv 3/23/5505 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/391/05/2023 (pdf, 138 KB) 2023-06-01 2 Pv 43/22/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/390/05/2023 (pdf, 161 KB) 2023-06-01 2 Pv 43/22/5505 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/230/03/2023 (pdf, 109 KB) 2023-03-17 2 Pv 197/22/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/111/02/2023 (pdf, 114 KB) 2023-02-07 1 Pv 191/22/5505 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/71/01/2023 (pdf, 118 KB) 2023-02-16 2 Pv 121/22/5505 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/1030/12/2022 (pdf, 97 KB) 2023-01-04 2 Pv 214/22/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/633/07/2022 (pdf, 104 KB) 2022-07-26 2 Pv 151/22/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/632/07/2022 (pdf, 87 KB) 2022-08-04 2 Pv 188/21/5505 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/609/07/2022 (pdf, 105 KB) 2022-07-15 1 Pv 12/22/5505 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/536/06/2022 (pdf, 138 KB) 2022-07-01 1 Pv 111/22/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/432/05/2022 (pdf, 137 KB) 2022-06-07 1 Pv 249/20/5505 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/311/04/2022 (pdf, 104 KB) 2022-04-08 2 Pv 80/21/5505 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/1012/12/2021 (pdf, 166 KB) 2021-12-29 1 Pv 173/20/5505 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/923/11/2021 (pdf, 90 KB) 2021-11-27 1 Pv 263/20/5505 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/924/11/2021 (pdf, 95 KB) 2021-11-30 2 Pv 127/21/5505 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/851/10/2021 (pdf, 113 KB) 2021-10-21 1 Pv 397/20/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/618/07/2021 (pdf, 102 KB) 2021-08-20 2 Pv 129/20/5505 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/612/07/2021 (pdf, 109 KB) 2021-08-13 2 Pv 9/20/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/469/06/2021 (pdf, 143 KB) 2021-06-17 1 Pv 222/19/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/444/05/2021 (pdf, 132 KB) 2021-06-11 2 Pv 147/19/5505 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/341/05/2021 (pdf, 97 KB) 2021-05-15 2 Pv 12/19/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/295/04/2021 (pdf, 90 KB) 2021-05-25 1 Pv 83/20/5505 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/181/03/2021 (pdf, 97 KB) 2021-03-27 2 Pv 25/21/5505 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/148/03/2021 (pdf, 108 KB) 2021-03-26 2 Pv 341/20/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/135/02/2021 (pdf, 99 KB) 2021-03-09 1 Pv 285/19/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/120/02/2021 (pdf, 133 KB) 2021-03-04 1 Pv 33/20/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/37/01/2021 (pdf, 92 KB) 2021-02-05 2 Pv 142/19/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/1060/12/2020 (pdf, 106 KB) 2020-12-07 1 Pv 64/20/5505 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/1020/11/2020 (pdf, 121 KB) 2020-12-10 2 Pv 268/19/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/802/09/2020 (pdf, 107 KB) 2020-09-02 1 Pv 422/19/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/727/08/2020 (pdf, 108 KB) 2020-08-10 1 Pv 28/20/5505 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/710/08/2020 (pdf, 96 KB) 2020-08-13 2 Pv 202/20/5505 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/592/06/2020 (pdf, 108 KB) 2020-07-03 2 Pv 129/18/5505 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 59 - zastavil - § 215/2b (§ 172/2b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/582/06/2020 (pdf, 107 KB) 2020-06-22 2 Pv 17/20/5505 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/559/06/2020 (pdf, 107 KB) 2020-06-17 2 Pv 16/20/5505 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/545/06/2020 (pdf, 127 KB) 2020-08-11 2 Pv 97/20/5505 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/486/06/2020 (pdf, 108 KB) 2020-06-03 1 Pv 99/19/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/299/03/2020 (pdf, 90 KB) 2020-04-22 2 Pv 281/19/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/177/02/2020 (pdf, 123 KB) 2020-03-21 1 Pv 124/19/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/164/02/2020 (pdf, 94 KB) 2020-03-07 2 Pv 209/19/5505 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/766/11/2019 (pdf, 118 KB) 2020-03-27 1 Pv 260/19/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/682/10/2019 (pdf, 134 KB) 2019-11-15 1 Pv 124/19/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/564/09/2019 (pdf, 92 KB) 2019-11-15 2 Pv 405/17/5505 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/553/09/2019 (pdf, 128 KB) 2019-10-02 2 Pv 318/18/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/546/09/2019 (pdf, 96 KB) 2019-10-02 1 Pv 262/17/5505 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/529/09/2019 (pdf, 109 KB) 2019-09-09 2 Pv 270/18/5505 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/517/09/2019 (pdf, 149 KB) 2019-09-18 1 Pv 88/19/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/459/08/2019 (pdf, 106 KB) 2019-08-01 1 Pv 135/19/5505 § 374 – Neoprávnené nakladanie s osobnymi údajmi Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/368/06/2019 (pdf, 95 KB) 2019-07-03 2 Pv 90/18/5505 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/350/06/2019 (pdf, 87 KB) 2019-06-25 1 Pv 12/18/5505 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/349/06/2019 (pdf, 91 KB) 2019-06-25 2 Pv 291/18/5505 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/307/05/2019 (pdf, 89 KB) 2019-06-04 2 Pv 333/17/5505 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/270/05/2019 (pdf, 109 KB) 2019-05-02 1 Pv 6/19/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/259/04/2019 (pdf, 100 KB) 2019-05-10 2 Pv 297/18/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/142/03/2019 (pdf, 92 KB) 2019-03-28 2 Pv 49/17/5505 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/131/03/2019 (pdf, 108 KB) 2019-03-16 2 Pv 329/18/5505 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/106/02/2019 (pdf, 90 KB) 2019-03-05 2 Pv 287/18/5505 § 278 – Nezaplatenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/61/01/2019 (pdf, 87 KB) 2019-02-09 1 Pv 93/17/5505 § 271 – Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazi a cenných papierov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/62/01/2019 (pdf, 87 KB) 2019-02-20 2 Pv 182/16/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/548/12/2018 (pdf, 108 KB) 2019-01-12 1 Pv 236/18/5505 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/541/12/2018 (pdf, 97 KB) 2019-01-01 1 Pv 250/17/5505 § 259 – Skresl’ovanie údajov hospodárskej a obchodneh evidencie Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/507/11/2018 (pdf, 119 KB) 2018-12-08 1 Pv 163/17/5505 § 356 – Prevádzačstvo Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/439/10/2018 (pdf, 93 KB) 2018-10-30 2 Pv 89/18/5505 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/413/09/2018 (pdf, 117 KB) 2018-10-11 2 Pv 19/16/5505 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/340/08/2018 (pdf, 88 KB) 2018-08-14 2 Pv 229/17/5505 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/339/08/2018 (pdf, 89 KB) 2018-08-23 2 Pv 230/17/5505 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/334/07/2018 (pdf, 113 KB) 2018-07-25 1 Pv 190/17/5505 § 237 – Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/330/07/2018 (pdf, 97 KB) 2018-08-04 1 Pv 190/14/5505 § 305 – Porušovanie ochrany rastlín a živočichov Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/278/06/2018 (pdf, 87 KB) 2018-07-11 2 Pv 38/17/5505 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/244/06/2018 (pdf, 96 KB) 2018-06-23 1 Pv 64/18/5505 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/187/05/2018 (pdf, 116 KB) 2018-05-22 2 Pv 223/17/5505 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/151/04/2018 (pdf, 108 KB) 2018-04-11 2 Pv 2/18/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/136/03/2018 (pdf, 101 KB) 2018-04-17 2 Pv 458/16/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/50/01/2018 (pdf, 100 KB) 2018-02-20 1 Pv 505/15/5505 § 242 – Marenie konkurzného alebo vyrovnacieho konania Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/385/12/2017 (pdf, 114 KB) 2017-12-08 2 Pv 177/17/5505 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/378/12/2017 (pdf, 114 KB) 2017-12-05 2 Pv 426/16/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/347/11/2017 (pdf, 92 KB) 2017-12-08 2 Pv 325/17/5505 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/338/10/2017 (pdf, 115 KB) 2017-10-26 2 Pv 29/17/5505 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/330/10/2017 (pdf, 115 KB) 2017-10-18 2 Pv 29/17/5505 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/332/10/2017 (pdf, 104 KB) 2017-10-27 2 Pv 211/15/5505 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/327/10/2017 (pdf, 102 KB) 2017-10-31 1 Pv 234/17/5505 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/318/10/2017 (pdf, 115 KB) 2017-10-10 1 Pv 282/16/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/286/09/2017 (pdf, 100 KB) 2017-09-26 2 Pv 459/16/5505 § 277 – Neodvedenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/230/07/2017 (pdf, 88 KB) 2017-08-01 1 Pv 258/16/5505 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/225/07/2017 (pdf, 89 KB) 2017-07-25 2 Pv 245/16/5505 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/164/05/2017 (pdf, 106 KB) 2017-06-20 2 Pv 306/16/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 58 - zastavil - § 215/2a (§ 172/2a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/161/05/2017 (pdf, 113 KB) 2017-05-23 2 Pv 289/16/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/297/12/2016 (pdf, 114 KB) 2017-01-13 2 Pv 346/15/5505 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/198/09/2016 (pdf, 107 KB) 2016-10-11 2 Pv 517/14/5505 § 239 – Poškodzovanie veritei’a Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/195/09/2016 (pdf, 116 KB) 2016-09-08 1 Pv 251/15/5505 § 221 – Podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/173/08/2016 (pdf, 87 KB) 2016-08-16 2 Pv 247/15/5505 § 310 – Pytliactvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/170/07/2016 (pdf, 120 KB) 2016-07-29 2 Pv 455/15/5505 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/144/06/2016 (pdf, 88 KB) 2016-07-01 1 Pv 560/14/5505 § 323 – Útok na verejného činitei’a Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/74/04/2016 (pdf, 88 KB) 2016-04-26 1 Pv 128/14/5505 § 223 – Poist’ovací podvod Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/73/04/2016 (pdf, 115 KB) 2016-04-13 1 Pv 65/15/5505 § 222 – Úverový podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/18/02/2016 (pdf, 114 KB) 2016-02-01 2 Pv 266/15/5505 § 225 – Subvenčný podvod Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/342/12/2015 (pdf, 92 KB) 2016-01-01 2 Pv 282/15/5505 § 276 – Skrátenie dane a poistného Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš ZA/5505/330/12/2015 (pdf, 113 KB) 2015-12-01 1 Pv 138/15/5505 § 213 – Sprenevera Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.