JUDr. Jozef Gondžur

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Liptovský Mikuláš.

Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 15.10.2008 1.221.000,-Sk(40.529,77 Eur) 1.221.000,-Sk(40.529,77 Eur)
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 19.10.2010 10.000,-Eur 10.000,-Eur
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.10.2005 v zmysle čl.VII.1 zmluvy o prevode, 58.437-Sk (1.939,75-Eur) v zmysle čl.VII.1 zmluvy o prevode, 58.437-Sk (1.939,75-Eur)
rodinný dom svojpomocná výstavba rok 2013-2016 cca 200.000,- Eur cca 200.000,- Eur
pozemok/zastavaná plocha geometrický plán č.422/15 zo 4.6.2015, vyčlenená z parcely č. 5287/63 15.10.2008 0,- Eur 0,-Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
stavebné sporenie sporenie 22.12.2010 29.389,84 Eur 29.283,75 Eur
stavebné sporenie sporenie 22.12.2010 33.581,22 Eur 33.581,22 Eur
stavebné sporenie sporenie 16.06.2017 20.123,23 Eur 20.123,23 Eur
stavebné sporenie sporenie 16.06.2017 11.708,91 Eur 11.708,91 Eur
stavebné sporenie sporenie 16.06.2017 20.143,55 Eur 20.143,55 Eur
finančné prostriedky dar od rodičov 18.06.2021 10.000 Eur 10.000 Eur
finančné prostriedky na sporožirovom účte sporenie 31.12.2020 69.398,23 Eur 69.398,23 Eur
auto toyota yaris kúpna zmluva 25.04.2021 10.980 10.980
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení od roku 2005 37.751,67 37.751,67
vecné bremeno v prospech vlastníka vecné bremeno spočívajúceho v práve zriadiť a uložiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku 03.03.2014 bezodplatne bezodplatne
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 15.10.2008 1.221.000,-Sk(40.529,77 Eur) 1.221.000,-Sk(40.529,77 Eur)
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 19.10.2010 10.000,-Eur 10.000,-Eur
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.10.2005 v zmysle čl.VII.1 zmluvy o prevode, 58.437-Sk (1.939,75-Eur) v zmysle čl.VII.1 zmluvy o prevode, 58.437-Sk (1.939,75-Eur)
rodinný dom svojpomocná výstavba rok 2013-2016 cca 200.000,- Eur cca 200.000,- Eur
pozemok/zastavaná plocha geometrický plán č.422/15 zo 4.6.2015, vyčlenená z parcely č. 5287/63 15.10.2008 0,- Eur 0,-Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
stavebné sporenie sporenie 22.12.2010 29.283,75 Eur 29.283,75 Eur
stavebné sporenie sporenie 22.12.2010 33.454,63 Eur 33.454,63 Eur
stavebné sporenie sporenie 16.06.2017 19.970,41 Eur 19.970,41 Eur
stavebné sporenie sporenie 16.06.2017 11.556,78 Eur 11.556,78 Eur
stavebné sporenie sporenie 16.06.2017 17.660,24 Eur 17.660,24 Eur
finančné prostriedky dar od rodičov 20.01.2020 10.000 Eur 10.000 Eur
finančné prostriedky na sporožirovom účte sporenie 31.12.2020 47.250,96-Eur 47.250,96-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení od roku 2005 34.716,79 34.716,79
vecné bremeno v prospech vlastníka vecné bremeno spočívajúceho v práve zriadiť a uložiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku 03.03.2014 bezodplatne bezodplatne
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 15.10.2008 1.221.000,-Sk(40.529,77 Eur) 1.221.000,-Sk(40.529,77 Eur)
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 19.10.2010 10.000,-Eur 10.000,-Eur
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.10.2005 v zmysle čl.VII.1 zmluvy o prevode, 58.437-Sk (1.939,75-Eur) v zmysle čl.VII.1 zmluvy o prevode, 58.437-Sk (1.939,75-Eur)
rodinný dom svojpomocná výstavba rok 2013-2016 cca 200.000,- Eur cca 200.000,- Eur
pozemok/zastavaná plocha geometrický plán č.422/15 zo 4.6.2015, vyčlenená z parcely č. 5287/63 15.10.2008 0,- Eur 0,-Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
stavebné sporenie sporenie 22.12.2010 29.107,63 29.107,63
stavebné sporenie sporenie 22.12.2010 33.264,78 33.264,78
stavebné sporenie sporenie 16.06.2017 14.548,29-Eur 14.548,29-Eur
stavebné sporenie sporenie 16.06.2017 8.408,39-Eur 8.408,39-Eur
stavebné sporenie sporenie 16.06.2017 11.464,98-Eur 11.464,98-Eur
finančné prostriedky dar od rodičov 19.06.2019 30.000,-Eur 30.000,-Eur
finančné prostriedky dar od rodičov 26.08.2019 20.000,-Eur 20.000,-Eur
finančné prostriedky na sporožirovom účte sporenie 31.12.2019 48.480,53-Eur 48.480,53-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení od roku 2005 31.484,36 31.484,36
vecné bremeno v prospech vlastníka vecné bremeno spočívajúceho v práve zriadiť a uložiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku 03.03.2014 bezodplatne bezodplatne
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zmluva o splátkovom úvere 30.06.2015
záložná zmluva 30.06.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 15.10.2008
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 19.10.2010
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.10.2005
rodinný dom svojpomocná výstavba rok 2013-2016
pozemok/zastavaná plocha geometrický plán č.422/15 zo 4.6.2015 pre účely úveru 15.10.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
stavebné sporenie sporenie 22.12.2010 26.138,86 26.138,86
stavebné sporenie sporenie 22.12.2010 30.281,62 30.281,62
stavebné sporenie sporenie 16.06.2017 6.305,56 6.305,56
stavebné sporenie sporenie 16.06.2017 5.496,14 5.496,14
stavebné sporenie sporenie 16.06.2017 7.532,90 7.532,90
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení od roku 2005 28.625,32 28.625,32
vecné bremeno v prospech vlastníka vecné bremeno spočívajúceho v práve zriadiť a uložiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku 03.03.2014 bezodplatne
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zmluva o splátkovom úvere 30.06.2015
záložná zmluva 30.06.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 15.10.2008
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 19.10.2010
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.10.2005
rodinný dom svojpomocná výstavba rok 2013-2016
pozemok/zastavaná plocha geometrický plán č.422/15 zo 4.6.2015 pre účely úveru 15.10.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
finančné prostriedky dar 01.12.2017 11.500 11.500
sporožírový účet sporenie 31.12.20176 17.964,76 17.964,76
stavebné sporenie sporenie 22.12.2010 20.234,04 20.234,04
stavebné sporenie sporenie 22.12.2010 20.162,50 20.162,50
stavebné sporenie sporenie 16.06.2017 976,49 976,49
stavebné sporenie sporenie 16.06.2017 976,49 976,49
stavebné sporenie sporenie 16.06.2017 996,57 996,57
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení od roku 2005 26.307 26.307
vecné bremeno v prospech vlastníka vecné bremeno spočívajúceho v práve zriadiť a uložiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku 03.03.2014 bezodplatne
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zmluva o splátkovom úvere 30.06.2015
záložná zmluva 30.06.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 15.10.2008
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 19.10.2010
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.10.2005
rodinný dom svojpomocná výstavba rok 2013-2016
pozemok/zastavaná plocha geometrický plán č.422/15 zo 4.6.2015 pre účely úveru 15.10.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
auto kúpna zmluva 2008-jún 5800 5800
finančné prostriedky dar 01.12.2016 13.890 spolu 13.890
sporožírový účet sporenie 31.12.2016 20.314,30 20.314,30
stavebné sporenie z 22.12.2010 sporenie zmluva z 7.876,63 7.876,63
stavebné sporenie z 22.12.2010 sporenie zmluva z 7.665,25 7.665,25
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení od roku 2005 24.358 24.358
vecné bremeno v prospech vlastníka vecné bremeno spočívajúceho v práve zriadiť a uložiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku 03.03.2014 bezodplatne
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zmluva o splátkovom úvere 30.06.2015
záložná zmluva 30.06.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 15.10.2008
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 19.10.2010
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.10.2005
rozostavaný rodinný dom svojpomocná výstavba rok 2013-2015
pozemok/zastavaná plocha geometrický plán č.422/15 zo 4.6.2015 pre účely úveru 15.10.2008
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto kúpna zmluva 20.06.2008
finančné prostriedky dar 01.12.2015
sporožírový účet sporenie 31.12.2015
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení od roku 2005
vecné bremeno v prospech vlastníka vecné bremeno spočívajúceho v práve zriadiť a uložiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku 03.03.2014
Záväzkové vzťahy prokurátora
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
zmluva o splátkovom úvere 30.06.2015
záložná zmluva 30.06.2015
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 15.10.2008
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 19.10.2010
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.10.2005
rozostavaný rodinný dom svojpomocná výstavba rok 2013-2014
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto kúpna zmluva 20.06.2008
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 01.12.2003
finančné prostriedky dar 01.12.2014
sporožírový účet sporenie rok 2014
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení 07.02.2005
vecné bremeno v prospech vlastníka vecné bremeno spočívajúceho v práve zriadiť a uložiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku 03.03.2014
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 15.10.2008
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 19.10.2010
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.10.2005
rozostavaný rodinný dom na parcele č. 5287/63 svojpomocná výstavba,hodnota cca 65.000 rok 2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto ford S-max kúpna zmluva 20.06.2008
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 01.12.2003
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 01.12.2003
finančné prostriedky dar od rodičov 01.12.2013
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení 07.02.2005
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 15.10.2008
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 19.10.2010
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.10.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto ford S-max kúpna zmluva 20.06.2008
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 01.12.2003
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 01.12.2003
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 01.12.2003
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 01.12.2003
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení 07.02.2005
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 15.10.2008
pozemok/orná pôda kúpna zmluva 19.10.2010
byt zmluva o prevode vlastníctva bytu 27.10.2005
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
auto ford S-max kúpna zmluva 20.06.2008
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 01.12.2003
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 01.12.2003
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 01.12.2003
staveb.sporenie zmluva o stav.sporení 01.12.2003
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
starobné dôchod.sporenie zmluva o starobnom dôchod.sporení 07.02.2005
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi neplynú príjmy a pôžitky.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.