JUDr. Desana Grenčíková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Ružomberok.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11 darom 1.017.471
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11 darom 3.740.855,00
trvalý trávnatý porast, ostatná plocha darovacia zmluva 2021-09-28 darom 1.448,04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Mitsuboshi Outlander kúpna zmluva 2016-04-01 30.416,67 30.416,67
Toyota Rav4, rok výroby 2019 kúpna zmluva 2020-11-09 30.000,00 30.000,00
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet - ČSOB úspory z platu 2007-07-06 30.574,21 30.6574,21
bežný účet - ČSOB úspory z prenájmov nehnuteľností 2004-06-21 20.993,21 20.993,21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11 darom 1.017.471
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11 darom 3.740.855,00
trvalý trávnatý porast, ostatná plocha darovacia zmluva 2021-09-28 darom 1.448,04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Mitsuboshi Outlander kúpna zmluva 2016-04-01 30.416,67 30.416,67
Toyota Rav4, rok výroby 2019 kúpna zmluva 2020-11-09 30.000,00 30.000,00
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet - ČSOB úspory z platu, dar (§628 OZ) 2007-07-06 129.684,77 129.684,77
bežný účet - ČSOB úspory z prenájmov nehnuteľností 2004-06-21 135.112,72 135.112,72
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11 darom 1.017.471
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11 darom 3.740.855,00
trvalý trávnatý porast darovacia zmluva 2021-09-28 darom 1.448,04
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Mitsuboshi Outlander kúpna zmluva 2016-04-01 30.416,67 30.416,67
Toyota Rav4, rok výroby 2019 kúpna zmluva 2020-11-09 30.000,00 30.000,00
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet - ČSOB úspory z platu 2007-07-06 30.706,42 30.706,42
bežný účet - ČSOB úspory z prenájmu 2004-06-21 60.630,54 60.630,54
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11 darom 1.017.471
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11 darom 3.740.855,00
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Mitsuboshi Outlander kúpna zmluva 2016-04-01 30.416,67 30.416,67
Toyota Rav4, rok výroby 2019 kúpna zmluva 2020-11-09 30.000,00 30.000,00
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet - ČSOB úspory z platu 2007-07-06 28.268,68 28.268,68
bežný účet - ČSOB úspory z prenájmu 2004-06-21 39.585.,68 39.585.68
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11 darom 1.017.471
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11 darom 3.740.855,00
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Mitsuboshi Outlander kúpna zmluva 2016-04-01 30.416,67 30.416,67
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bežný účet - ČSOB úspory z platu 2007-07-06 20.975,92 20.975,92
bežný účet - ČSOB úspory z prenájmu 2004-06-21 48.690,71 48.690,71
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Mitsubischi Outlander kúpna zmluva 2016-04-01 30.416,67 30.416,67
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze - bežný účet ČSOB 2007-07-06 17.084,66
peniaze - bežný účet ČSOB 2004-06-21 31.974,04
podielové listy CSOB Airbag Jumper Eur 14 2018-12-10 2000,00
osobný automobil Volkswagen Touareg r.v 2007 2015-06-17 4.500,00
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Mitsubischi Outlander kúpna zmluva 2016-04-01 30.416,67 30.416,67
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze - bežný účet ČSOB 2007-07-06 14.451,49
peniaze - bežný účet ČSOB 2004-06-21 13.699,44
peniaze - cenne papiere Horizon ČSOB Duo Coupon 2 2010-01-29 4.990,00
osobný automobil Volkswagen Touareg r.v 2007 2015-06-17 4.500,00
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobný automobil Mitsubishi Outlander kúpna zmluva 2016-04-01 30.416,67 30.416,67
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Price
peniaze - bežný účet ČSOB 2007-07-06 10.086,53
peniaze - bežný účet ČSOB 2004-06-21 26.231,94
peniaze - cenne papiere Horizon ČSOB Duo Coupon 2 2010-01-29 5.170,00
osobný automobil Volkswagen Touareg r.v 2007 2015-06-17 4.500,00
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze - bežný účet ČSOB 2007-07-06
peniaze - bežný účet ČSOB 2004-06-21
peniaze - cenne papiere Horizon ČSOB Duo Coupon 2 2010-01-29
osobný automobil Volkswagen Touareg r.v 2007 2015-06-17
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze - bežný účet ČSOB 2007-07-06
peniaze - bežný účet ČSOB 2004-06-21
peniaze - cenne papiere Horizon ČSOB Duo Coupon 2 2010-01-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze - bežný účet ČSOB 2007-07-06
peniaze - bežný účet ČSOB 2004-06-21
peniaze - cenne papiere Horizon ČSOB Duo Coupon 2 2010-01-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria - autodielňa darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria - sklad darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria - prev.budova darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria - sklad propanbut. darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria - sklad tech.plyn darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria - sklad stav.mat. darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria - výrobný objekt darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria - admin.budova darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze - bežný účet ČSOB Pohoda 2007-07-06
peniaze - bežný účet ČSOB Pohoda 2004-06-21
peniaze - termín.vklad ČSOB Maximal 2011-12-01
peniaze - cenné papiere Horizon ČSOB Duo Coupon 2 2010-01-29
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Ružomberok
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria - autodielňa darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria - sklad darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria - prev.budova darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria - sklad propanbut. darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria - sklad tech.plyn darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria - sklad stav.mat. darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria - výrobný objekt darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria - admin.budova darovacia zmluva 2004-11-11
zastavané plochy a nádvoria darovacia zmluva 2004-11-11
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
peniaze - bežný účet ČSOB Pohoda 2007-07-06
peniaze - bežný účet ČSOB Pohoda 2004-06-21
peniaze - termín.vklad ČSOB Maximal 2011-12-01
peniaze - cenné papiere Horizon ČSOB Duo Coupon 2 2010-01-29
peniaze - SLSP Dobrý vklad 3 2011-12-14
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (66)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/9/01/2017 2017-01-25 2 Pv 271/16/5508 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/97/12/2016 2016-12-28 1 Pv 188/16/5508 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/94/12/2016 2016-12-20 2 Pv 145/15/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/92/12/2016 2017-01-19 1 Pv 207/16/5508 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/75/09/2016 2016-09-22 2 Pv 72/16/5508 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/65/08/2016 2016-08-12 2 Pv 89/16/5508 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/61/08/2016 2016-08-03 2 Pv 148/16/5508 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/12/02/2016 2016-02-08 1 Pv 320/15/5508 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/134/11/2015 2015-11-27 1 Pv 155/15/5508 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/139/11/2015 2015-11-27 2 Pv 124/15/5508 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/118/10/2015 2015-11-03 2 Pv 116/15/5508 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/100/08/2015 (rtf, 43 KB) 2015-08-22 2 Pv 172/14/5508 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/83/07/2015 (rtf, 55 KB) 2015-07-21 2 Pv 133/15/5508 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/889/12/2021 2022-01-07 Pv 288/21/5508 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/740/10/2021 2021-11-06 Pv 299/21/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/100/08/2018 2018-08-31 Pv 267/18/5508 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/68/06/2018 2018-06-16 Pv 131/18/5508 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/33/04/2018 2018-04-24 Pv 322/17/5508 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/31/04/2018 2018-04-03 Pv 599/17/5508 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/19/02/2018 2018-02-28 Pv 459/17/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/14/02/2018 2018-02-21 2 Pv 136/16/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/10/01/2018 2018-01-29 Pv 610/17/5508 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/8/01/2018 2018-02-13 Pv 104/17/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/133/12/2017 2018-01-12 Pv 379/17/5508 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/126/12/2017 2017-12-12 2 Pv 116/15/5508 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/123/11/2017 2018-02-06 Pv 406/17/5508 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/116/11/2017 2017-12-01 2 Pv 33/16/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/75/07/2017 2017-07-11 Pv 207/17/5508 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/72/07/2017 2017-07-14 Pv 125/17/5508 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/42/05/2017 2017-05-04 Pv 23/17/5508 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/41/05/2017 2017-05-16 1 Pv 146/15/5508 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/40/05/2017 2017-05-13 2 Pv 113/15/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/39/04/2017 2017-05-10 2 Pv 294/16/5508 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/37/04/2017 2017-05-06 1 Pv 145/16/5508 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/889/12/2021 (pdf, 91 KB) 2022-01-07 Pv 288/21/5508 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/740/10/2021 (pdf, 88 KB) 2021-11-06 Pv 299/21/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/100/08/2018 (pdf, 98 KB) 2018-08-31 Pv 267/18/5508 § 188 – Lúpež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/68/06/2018 (pdf, 98 KB) 2018-06-16 Pv 131/18/5508 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/33/04/2018 (pdf, 97 KB) 2018-04-24 Pv 322/17/5508 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/31/04/2018 (pdf, 117 KB) 2018-04-03 Pv 599/17/5508 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/19/02/2018 (pdf, 114 KB) 2018-02-28 Pv 459/17/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/14/02/2018 (pdf, 88 KB) 2018-02-21 2 Pv 136/16/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/10/01/2018 (pdf, 110 KB) 2018-01-29 Pv 610/17/5508 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/8/01/2018 (pdf, 132 KB) 2018-02-13 Pv 104/17/5508 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/133/12/2017 (pdf, 100 KB) 2018-01-12 Pv 379/17/5508 § 194 – Porušovanie domovej slobody Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/126/12/2017 (pdf, 108 KB) 2017-12-12 2 Pv 116/15/5508 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/123/11/2017 (pdf, 101 KB) 2018-02-06 Pv 406/17/5508 § 360 – Nebezpečné vyhrážanie Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/116/11/2017 (pdf, 93 KB) 2017-12-01 2 Pv 33/16/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/75/07/2017 (pdf, 115 KB) 2017-07-11 Pv 207/17/5508 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/72/07/2017 (pdf, 113 KB) 2017-07-14 Pv 125/17/5508 § 222 – Úverový podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/42/05/2017 (pdf, 115 KB) 2017-05-04 Pv 23/17/5508 § 158 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/41/05/2017 (pdf, 89 KB) 2017-05-16 1 Pv 146/15/5508 § 231 – Podielnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/40/05/2017 (pdf, 87 KB) 2017-05-13 2 Pv 113/15/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/39/04/2017 (pdf, 106 KB) 2017-05-10 2 Pv 294/16/5508 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o postúpení veci postúpil - § 214/1 (§ 171/1) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/37/04/2017 (pdf, 115 KB) 2017-05-06 1 Pv 145/16/5508 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/9/01/2017 (pdf, 117 KB) 2017-01-25 2 Pv 271/16/5508 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/97/12/2016 (pdf, 105 KB) 2016-12-28 1 Pv 188/16/5508 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/94/12/2016 (pdf, 87 KB) 2016-12-20 2 Pv 145/15/5508 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/92/12/2016 (pdf, 148 KB) 2017-01-19 1 Pv 207/16/5508 § 219 – Neoprávnené vyrobenie a použivanie platobné prostriedku, elektronických peňazi alebo inej platobnej karty Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/75/09/2016 (pdf, 112 KB) 2016-09-22 2 Pv 72/16/5508 § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/65/08/2016 (pdf, 112 KB) 2016-08-12 2 Pv 89/16/5508 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/61/08/2016 (pdf, 115 KB) 2016-08-03 2 Pv 148/16/5508 § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/12/02/2016 (pdf, 113 KB) 2016-02-08 1 Pv 320/15/5508 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/134/11/2015 (pdf, 112 KB) 2015-11-27 1 Pv 155/15/5508 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/139/11/2015 (pdf, 128 KB) 2015-11-27 2 Pv 124/15/5508 § 245 – Poškodzovanie cudzej veci Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Ružomberok ZA/5508/118/10/2015 (pdf, 118 KB) 2015-11-03 2 Pv 116/15/5508 § 294 – Nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 4 - zastavil - § 215/1c (§ 172/1c) Tr.por.

No relevant news articles found.