JUDr. Rastislav Habáň

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Trenčín.

We register the prosecutor as námestník okresného prokurátora at the prosecutors' office Okresná prokuratúra Trenčín.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rod.dom stavebne povolenie 2003-08-18 100000,-Eur
orna pôda kupna zmluva 8000,-eur
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva 10000,-Eur
garáž stavebné povolenie 2013 20000,-Eur
rod. dom so zastavanou plochou dedičské konanie 2020 10000,-Eur
byt kúpna zmluva 2020 100000,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
termínované vklady v Prima Banka a.s. úspory z platu 2022-12-31 20000,-Eur 20000,-Eur
bežný účet v Prima banka a.s. úspory z platu 2022-12-31 12750,-Eur 12750,-Eur
podielové fondy VÚB úspory z platu 2022-12-31 24000,-Eur 24000,-Eur
sporiaci účet VÚB úspory z platu 2022-12-31 9000,-Eur 9000,-Eur
sporiaci účet Prima banka a.s. úspory z platu 2022-12-31 900,-eur 900,-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
pohľadávka pôžička pre brata - Slavomír Habáň 2022 15000,-Eur 12000,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver rok 2013
hypotekárny úver rok 2020
stavebný úver rok 2020
zmluva o uzavretí budúcej zmluvy rok 2022
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rod.dom stavebne povolenie 2003-08-18 100000,-Eur
orna pôda kupna zmluva 8000,-eur
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva 10000,-Eur
garáž stavebné povolenie 2013 20000,-Eur
rod. dom so zastavanou plochou dedičské konanie 2020 10000,-Eur
byt kúpna zmluva 2020 100000,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
termínované vklady v Prima Banka a.s. úspory z platu 2021-12-31 20000,-Eur 20000,-Eur
bežný účet v Prima banka a.s. úspory z platu 2021-12-31 1165,-Eur 1165,-Eur
podielové fondy VÚB úspory z platu 2021-12-31 25000,-Eur 25000,-Eur
sporiaci účet VÚB úspory z platu 2021-12-31 9000,-Eur 9000,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver rok 2013
hypotekárny úver rok 2020
stavebný úver rok 2020
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rod.dom stavebne povolenie 2003-08-18 100000,-Eur
orna pôda kupna zmluva 8000,-eur
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva 10000,-Eur
garáž stavebné povolenie 2013 20000,-Eur
rodinný dom so zastavanou plochou dedičské konanie 2020 10000,-Eur
byt kúpna zmluva 2020 100000,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
termínované vklady v Prima Banka a.s. úspory z platu 2020-12-31 41500-Eur 41500-Eur
bežný účet v Prima banka a.s. úspory z platu 2020-12-31 9000,-Eur 9000,-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
bezodplatná pôžička osobe Slavomír Habáň zmluva o pôžičke 2020-12-31 15500,-Eur 15500,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver rok 2013
hypotekárny úver rok 2020
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rod.dom stavebne povolenie 2003-08-18 100000,-Eur
orna pôda kupna zmluva 8000,-eur
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva 10000,-Eur
garáž stavebné povolenie 2013 20000,-Eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
sporiaci účet v Prima Banka a.s. zmluva o sporiacom účte - úspory z platu 2019-12-31 46000-Eur 46000-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver rok 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rod.dom stavabne povolenie 2003-08-18
orna pôda kupna zmluva
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva
garáž stavebné povolenie 2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
sporiaci účet v Prima Banka a.s. zmluva o sporiacom účte - úspory z platu 2018-12-31 29000-Eur 29000-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver rok 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rod.dom stavabne povolenie 2003-08-18
orna pôda kupna zmluva
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva
garáž stavebné povolenie 2013
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
sporiaci účet v Prima Banka a.s. zmluva o sporiacom účte - úspory z platu 2017-12-31 23539-Eur 23539-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver rok 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rod.dom stavabne povolenie 2003-08-18
orna pôda kupna zmluva
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
sporiaci účet v Sberbank Slovensko a.s. zmluva o sporiacom účte - úspory z platu 2016-12-31 8394,15-eur 8394,15-eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver rok 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rod.dom stavabne povolenie 2003-08-18
orna pôda kupna zmluva
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver rok 2004
hypotekárny úver rok 2013
hypotekárny úver rok 2013
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rod.dom stavabne povolenie 2003-08-18
orna pôda kupna zmluva
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rod.dom stavabne povolenie 2003-08-18
orna pôda kupna zmluva
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
osobný automobil zn. Ford Mondeo r.v. 2008 kúpna zmluva 2013-12-05
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
finančné prostriedky na účte hypotekárny úver 2013-11-01
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rod.dom stavabne povolenie 2003-08-18
orna pôda kupna zmluva
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
rod.dom stavabne povolenie 2003-08-18
orna pôda kupna zmluva
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (29)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/747/08/2023 2023-08-09 1 Pv 293/23/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/164/10/2014 2014-10-06 1 Pv 158/12/3309 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/101/04/2014 2014-04-01 1 Pv 335/14/3309 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/21/02/2014 2014-02-18 1 Pv 1137/11/3309 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/9/02/2014 2014-02-11 1 Pv 934/12/3309 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/207/12/2013 2013-12-16 1 Pv 1046/13/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/203/01/2014 2014-01-08 2 Pv 668/10/3309 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/202/01/2014 2013-12-28 2 Pv 427/12/3309 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/183/11/2012 2012-11-24 2 Pv 58/07/3309 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/156/11/2012 2012-11-06 2 Pv 1205/10/3309 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/157/12/2012 2012-11-20 2 Pv 668/10/3309 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/140/10/2012 2012-09-28 1 Pv 719/12/3309 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/139/10/2012 2012-10-02 2 Pv 1184/11/3309 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/137/11/2012 2012-10-30 1 Pv 1137/11/3309 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/104/07/2012 2012-06-29 2 Pv 836/11/3309 § 253 – Nepovolená výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/68/06/2012 2012-06-02 1 Pv 829/09/3309 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 6 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1b (§ 11/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/387/05/2022 2022-05-26 2 Pv 2/22/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/11/03/2012 2012-02-28 1 Pv 1279/09/3309 § 174 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/12/02/2012 2012-02-21 1 Pv 1280/09/3309 § 174 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/181/03/2022 2022-04-23 2 Pv 422/21/3309 § 223 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/762/11/2021 2022-02-05 1 Pv 1/18/3309 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/115/01/2020 2020-02-04 1 Pv 532/19/3309 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/671/07/2023 2023-07-27 1 Pv 153/23/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/747/08/2023 2023-08-09 1 Pv 293/23/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/671/07/2023 2023-07-27 1 Pv 153/23/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/387/05/2022 2022-05-26 2 Pv 2/22/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/181/03/2022 2022-04-23 2 Pv 422/21/3309 § 223 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/762/11/2021 2022-02-05 1 Pv 1/18/3309 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/115/01/2020 2020-02-04 1 Pv 532/19/3309 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutor and therefore not all the results might be relevant.