JUDr. Rastislav Habáň

Pôsobí na prokuratúre Okresná prokuratúra Trenčín.

Prokurátora evidujeme v pozícii námestník okresného prokurátora na prokuratúre Okresná prokuratúra Trenčín.

Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
rod.dom stavebne povolenie 18.08.2003 100000,-Eur
orna pôda kupna zmluva 8000,-eur
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva 10000,-Eur
garáž stavebné povolenie 2013 20000,-Eur
rod. dom so zastavanou plochou dedičské konanie 2020 10000,-Eur
byt kúpna zmluva 2020 100000,-Eur
byt kúpna zmluva 2023 111000,-eur 111000,-Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
bežný účet v Prima banka a.s. úspory z platu 31.12.2023 12676,-Eur 12676,-Eur
sporiaci účet Prima banka a.s. úspory z platu 31.12.2023 1980,-eur 1980,-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka pôžička pre brata - Slavomír Habáň 2022 15000,-Eur 10000,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Cena
osobné motorové vozidlo 2023 14700,-eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver rok 2013
hypotekárny úver rok 2020
stavebný úver rok 2020
pôžička 2023
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rod.dom stavebne povolenie 18.08.2003 100000,-Eur
orna pôda kupna zmluva 8000,-eur
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva 10000,-Eur
garáž stavebné povolenie 2013 20000,-Eur
rod. dom so zastavanou plochou dedičské konanie 2020 10000,-Eur
byt kúpna zmluva 2020 100000,-Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
termínované vklady v Prima Banka a.s. úspory z platu 31.12.2022 20000,-Eur 20000,-Eur
bežný účet v Prima banka a.s. úspory z platu 31.12.2022 12750,-Eur 12750,-Eur
podielové fondy VÚB úspory z platu 31.12.2022 24000,-Eur 24000,-Eur
sporiaci účet VÚB úspory z platu 31.12.2022 9000,-Eur 9000,-Eur
sporiaci účet Prima banka a.s. úspory z platu 31.12.2022 900,-eur 900,-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
pohľadávka pôžička pre brata - Slavomír Habáň 2022 15000,-Eur 12000,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver rok 2013
hypotekárny úver rok 2020
stavebný úver rok 2020
zmluva o uzavretí budúcej zmluvy rok 2022
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rod.dom stavebne povolenie 18.08.2003 100000,-Eur
orna pôda kupna zmluva 8000,-eur
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva 10000,-Eur
garáž stavebné povolenie 2013 20000,-Eur
rod. dom so zastavanou plochou dedičské konanie 2020 10000,-Eur
byt kúpna zmluva 2020 100000,-Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
termínované vklady v Prima Banka a.s. úspory z platu 31.12.2021 20000,-Eur 20000,-Eur
bežný účet v Prima banka a.s. úspory z platu 31.12.2021 1165,-Eur 1165,-Eur
podielové fondy VÚB úspory z platu 31.12.2021 25000,-Eur 25000,-Eur
sporiaci účet VÚB úspory z platu 31.12.2021 9000,-Eur 9000,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver rok 2013
hypotekárny úver rok 2020
stavebný úver rok 2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rod.dom stavebne povolenie 18.08.2003 100000,-Eur
orna pôda kupna zmluva 8000,-eur
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva 10000,-Eur
garáž stavebné povolenie 2013 20000,-Eur
rodinný dom so zastavanou plochou dedičské konanie 2020 10000,-Eur
byt kúpna zmluva 2020 100000,-Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
termínované vklady v Prima Banka a.s. úspory z platu 31.12.2020 41500-Eur 41500-Eur
bežný účet v Prima banka a.s. úspory z platu 31.12.2020 9000,-Eur 9000,-Eur
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
bezodplatná pôžička osobe Slavomír Habáň zmluva o pôžičke 31.12.2020 15500,-Eur 15500,-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver rok 2013
hypotekárny úver rok 2020
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena
rod.dom stavebne povolenie 18.08.2003 100000,-Eur
orna pôda kupna zmluva 8000,-eur
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva 10000,-Eur
garáž stavebné povolenie 2013 20000,-Eur
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
sporiaci účet v Prima Banka a.s. zmluva o sporiacom účte - úspory z platu 31.12.2019 46000-Eur 46000-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver rok 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rod.dom stavabne povolenie 18.08.2003
orna pôda kupna zmluva
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva
garáž stavebné povolenie 2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
sporiaci účet v Prima Banka a.s. zmluva o sporiacom účte - úspory z platu 31.12.2018 29000-Eur 29000-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver rok 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rod.dom stavabne povolenie 18.08.2003
orna pôda kupna zmluva
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva
garáž stavebné povolenie 2013
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
sporiaci účet v Prima Banka a.s. zmluva o sporiacom účte - úspory z platu 31.12.2017 23539-Eur 23539-Eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver rok 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rod.dom stavabne povolenie 18.08.2003
orna pôda kupna zmluva
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia Obstarávacia cena Cena
sporiaci účet v Sberbank Slovensko a.s. zmluva o sporiacom účte - úspory z platu 31.12.2016 8394,15-eur 8394,15-eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver rok 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rod.dom stavabne povolenie 18.08.2003
orna pôda kupna zmluva
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
hypotekárny úver rok 2004
hypotekárny úver rok 2013
hypotekárny úver rok 2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rod.dom stavabne povolenie 18.08.2003
orna pôda kupna zmluva
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rod.dom stavabne povolenie 18.08.2003
orna pôda kupna zmluva
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva
Hnuteľné veci
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
osobný automobil zn. Ford Mondeo r.v. 2008 kúpna zmluva 05.12.2013
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
finančné prostriedky na účte hypotekárny úver 01.11.2013
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rod.dom stavabne povolenie 18.08.2003
orna pôda kupna zmluva
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Pôsobisko: Okresná prokuratúra Trenčín
Zoznam nehnuteľností
Názov/popis Dôvod nadobudnutia Dátum nadobudnutia
rod.dom stavabne povolenie 18.08.2003
orna pôda kupna zmluva
zastavane plochy a nadvoria kupna zmluva
Vyhlásenia
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

Zoznam právoplatných rozhodnutí (29)

Prokuratúra Poradové číslo Právoplatnosť Spisová značka Paragraf Uznesenie Spôsob rozhodnutia
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/747/08/2023 09.08.2023 1 Pv 293/23/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/164/10/2014 (rtf, 77 KB) 06.10.2014 1 Pv 158/12/3309 § 221 – Podvod Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/101/04/2014 (rtf, 43 KB) 01.04.2014 1 Pv 335/14/3309 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/21/02/2014 (rtf, 45 KB) 18.02.2014 1 Pv 1137/11/3309 § 236 – Zatajenie veci Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/9/02/2014 (rtf, 42 KB) 11.02.2014 1 Pv 934/12/3309 § 213 – Sprenevera Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/207/12/2013 (rtf, 46 KB) 16.12.2013 1 Pv 1046/13/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/203/01/2014 (rtf, 44 KB) 08.01.2014 2 Pv 668/10/3309 § 364 – Výtržnictvo Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/202/01/2014 (rtf, 78 KB) 28.12.2013 2 Pv 427/12/3309 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/183/11/2012 (rtf, 40 KB) 24.11.2012 2 Pv 58/07/3309 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/156/11/2012 (rtf, 44 KB) 06.11.2012 2 Pv 1205/10/3309 Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/157/12/2012 (rtf, 44 KB) 20.11.2012 2 Pv 668/10/3309 § 364 – Výtržnictvo Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/140/10/2012 (rtf, 44 KB) 28.09.2012 1 Pv 719/12/3309 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/139/10/2012 (rtf, 48 KB) 02.10.2012 2 Pv 1184/11/3309 § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/137/11/2012 (rtf, 46 KB) 30.10.2012 1 Pv 1137/11/3309 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Rozhodnutie prokurátora o podmienečnom zastavení TS podmienečne zastavil trestné stíhanie - § 216 (§ 307) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/104/07/2012 (rtf, 201 KB) 29.06.2012 2 Pv 836/11/3309 § 253 – Nepovolená výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/68/06/2012 (rtf, 212 KB) 02.06.2012 1 Pv 829/09/3309 § 156 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 6 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1b (§ 11/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/387/05/2022 26.05.2022 2 Pv 2/22/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/11/03/2012 (rtf, 204 KB) 28.02.2012 1 Pv 1279/09/3309 § 174 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/12/02/2012 (rtf, 203 KB) 21.02.2012 1 Pv 1280/09/3309 § 174 – Krivé obvinenie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/181/03/2022 23.04.2022 2 Pv 422/21/3309 § 223 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/762/11/2021 05.02.2022 1 Pv 1/18/3309 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/115/01/2020 04.02.2020 1 Pv 532/19/3309 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/671/07/2023 27.07.2023 1 Pv 153/23/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/747/08/2023 (pdf, 112 KB) 09.08.2023 1 Pv 293/23/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/671/07/2023 (pdf, 113 KB) 27.07.2023 1 Pv 153/23/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/387/05/2022 (pdf, 155 KB) 26.05.2022 2 Pv 2/22/3309 § 212 – Krádež Uznesenie o schválení zmieru zmier schválený a zastavenie trestného stíhania - § 220 s poukazom na § 215/ 1g Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/181/03/2022 (pdf, 119 KB) 23.04.2022 2 Pv 422/21/3309 § 223 – Ublíženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/762/11/2021 (pdf, 99 KB) 05.02.2022 1 Pv 1/18/3309 § 189 – Vydieranie Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 5 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1a (§ 11/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Trenčín TN/3309/115/01/2020 (pdf, 92 KB) 04.02.2020 1 Pv 532/19/3309 § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.

Viac z Google · Články sú získané z výsledkov vyhľadávania v Google z Denníka N, SME a Aktuality pre meno prokurátora. Môže sa stať, že nie všetky výsledky sú úplne relevantné.