JUDr. Boris Buday

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Galanta.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2020-11-20 102500 -
parkovacie státie kúpna zmluva 2020-11-20 5000 -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV kúpna zmluva 2017-02-04 11000 -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory plat, dary, 2021-11-01 20.000,- 20.000,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoterkárny úver 2020-02-10
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2020-11-20 102500 -
parkovacie státie kúpna zmluva 2020-11-20 5000 -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV kúpna zmluva 2017-02-04 11000 -
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
úspory plat 2021-11-01 7.500,- 7.500,-
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypoterkárny úver 2020-02-10
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
byt kúpna zmluva 2020-11-20 102500 -
parkovacie státie kúpna zmluva 2020-11-20 5000 -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
OMV Opel Astra kúpna zmluva 2017-02-04 11000 -
OMV Škoda Octavia darovacia zmluva rok 2017 - 7000
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2020-02-10
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (2)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/603/04/2022 2022-04-23 3 Pv 492/21/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/603/04/2022 (pdf, 86 KB) 2022-04-23 3 Pv 492/21/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 8 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1d (§ 11/1d) Tr.por.

No relevant news articles found.