Okresná prokuratúra Galanta Ulica obrancov mieru 2, 924 29 Galanta

At the prosecutor's office we register 12 prosecutors and 2 leading employees.

We register 1,037.36 convited people per year on avarage. District yearly average is 651.02.

Average incoming cases for prosecutor is 351.92 yearly. District yearly average is 258.26.

Average amount of filed prosecutions is 66.29 yearly. District yearly average is 49.85.

Na prokuratúre evidujeme priemerne 807.07 vecí dozoru v trestnom konaní prevedených z predchádzajúceho obdobia ročne, čo predstavuje priemerne 34.45% vecí v danom registri. District yearly average is 622.95 (37.08%).

Aggregation is perfomed only on the data from the ‘V’ register

Address

Okresná prokuratúra Galanta
Ulica obrancov mieru 2
924 29 Galanta
Slovak Republic

Registry

Phone Number
Note
pondelok, 8.00, 15.00
Business Hours
Monday: 8:00 – 15:00
Tuesday: 8:00 – 15:00
Wednesday: 8:00 – 15:00
Thursday: 8:00 – 15:00
Friday: 11:30 – 12:00

Leading Employees

List of leading employees we currently register at the attorney general's office

Name Position
JUDr. Hajnalka Lelkesová námestník okresného prokurátora
JUDr. Samuel Bežo poverený výkonom funkcie okresného prokurátora

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutors' office and therefore not all the results might be relevant.