JUDr. Jakub Čuba

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Galanta.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Rodinný dom s pozemkom kúpna zmluva 2023-03-23 235000 € 235000 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo dar 2022-02-14 - 8900 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
Peniaze úspory z predaj bytu 2023-03-03 20000 € 20000 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotéka 2019-02-01
Hypotéka 2023-03-01
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
BYT Kúpna zmluva 2017-05-31 83500 € -
Zastavaná plocha a nádvoria (patriace k bytu) Kúpna zmluva 2017-05-31 - -
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
osobné motorové vozidlo dar 2022-02-14 - 8900 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotéka na byt 2019-02-01
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Galanta
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
BYT Kúpna zmluva 2017-05-31 83500 € -
Zastavaná plocha a nádvoria (patriace k bytu) Kúpna zmluva 2017-05-31 - -
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
Hypotéka na byt 2019-02-01
Statements
  • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
  • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

List of Decrees (16)

Office Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/344/02/2023 2023-03-04 1 Pv 279/22/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/1968/11/2022 2022-12-17 3 Pv 296/22/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/1880/11/2022 2022-12-01 3 Pv 303/20/2202 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/1772/10/2022 2022-11-04 1 Pv 227/22/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/743/05/2022 2022-05-25 2 Pv 43/22/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/611/04/2022 2022-04-30 3 Pv 488/21/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/248/02/2022 2022-02-26 3 Pv 129/20/2202 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/85/01/2022 2022-03-02 2 Pv 23/21/2202 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/344/02/2023 (pdf, 126 KB) 2023-03-04 1 Pv 279/22/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/1968/11/2022 (pdf, 146 KB) 2022-12-17 3 Pv 296/22/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 2 - zastavil - § 215/1a (§ 172/1a) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/1880/11/2022 (pdf, 146 KB) 2022-12-01 3 Pv 303/20/2202 § 157 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/1772/10/2022 (pdf, 90 KB) 2022-11-04 1 Pv 227/22/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 10 - zastavil - § 215/1d (§ 172/1d) Tr.por. - § 9/1f (§ 11/1f) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/743/05/2022 (pdf, 111 KB) 2022-05-25 2 Pv 43/22/2202 § 207 – Zanedbanie povinnej výživy Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 84 - zastavil - § 215/1h Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/611/04/2022 (pdf, 124 KB) 2022-04-30 3 Pv 488/21/2202 § 212 – Krádež Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 14 - zastavil - § 215/1e (§ 172/1e) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/248/02/2022 (pdf, 85 KB) 2022-02-26 3 Pv 129/20/2202 § 171 – Nedovolená výroba omamných a psychotropnych iátok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi Uznesenie prokurátora o osvedčení sa v skúšobnej dobe podmienečné zastavenie trestného stíhania, osvedčil sa - § 217/1 (§ 308/3) Tr.por.
Okresná prokuratúra Galanta TT/2202/85/01/2022 (pdf, 145 KB) 2022-03-02 2 Pv 23/21/2202 § 155 – Ubliženie na zdraví Uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania 3 - zastavil - § 215/1b (§ 172/1b) Tr.por.

No relevant news articles found.