Mgr. Lucia Hantáková

The prosecutor is appointed to Okresná prokuratúra Bratislava V.

Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dvojdom kúpa 2020-03-26 122 600 eur 122 600 eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2020-03-26 21 120 eur 21 120 eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2020-03-26 14 880 eur 14 880 eur
záhrada kúpa 2020-03-26 10 400 eur 10 400 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2012-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dvojdom kúpa 2020-03-26 122600 eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2020-03-26 21120 eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2020-03-26 14880 eur
záhrada kúpa 2020-03-26 10400 eur
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky - úspory plat, dávky sociálneho zabezpečenia 2022-12-31 15104,19 eur 15104,19 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2012-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
rodinný dvojdom kúpa 2020-03-26 122600 € 125000 €
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2020-03-26 21120 € 20000 €
zasatvaná plocha a nádvorie kúpa 2020-03-26 14880 € 14 000 €
zahrada kúpa 2020-03-26 10400 € 10400 €
Majetkové práva a iné majetkové hodnoty
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky úspory 2007-09-04 10 609,63 10609,63
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2012-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
rodinný dvojdom kúpa 2020-03-26 122 600,- eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2020-03-26 21 120,- eur
zastavaná plocha a nádvorie kúpa 2020-03-26 14 880,- eur
záhrada kúpa 2020-03-26 10 400,- eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2012-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price
byt kúpa 2013-01-16 62 900 €
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peniaze na bežnom účte od jeho založenia úspory 2007-09-04 23 242,89 € 23 242,89 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2012-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2013-01-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky na bežnom účte od jeho založenia úspory 2007-09-04 17 650,03 € 17 650,03 €
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2012-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.
Prosecutors' Office: Okresná prokuratúra Bratislava V
Zoznam nehnuteľností
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
byt kúpa 2013-01-16
Hnuteľné veci
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date Procurement Price Price
peňažné prostriedky na bežnom účte od jeho založenia úspory 2007-09-04 8 109,28 eur 8 109,28 eur
Hnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové práva
Name/Description Acquisition Reason Acquisition Date
hypotekárny úver 2012-12-21
Statements
 • Vyhlasujem, že spĺňam podmienky osvedčenia podľa § 27 ods. 1 zák. č. 154/2001 Z.z.
 • Vyhlasujem, že z činností podľa § 27 ods. 2 zák. č. 154/2001 Z.z. mi plynú príjmy a pôžitky.

No relevant news articles found.