Okresná prokuratúra Bratislava V Prokofievova 4, 851 01 Bratislava 5

At the prosecutor's office we register 22 prosecutors, 4 leading employees, and 2396 decrees.

We register 801.31 convited people per year on avarage. District yearly average is 623.86.

Average incoming cases for prosecutor is 253.36 yearly. District yearly average is 258.26.

Average amount of filed prosecutions is 48.91 yearly. District yearly average is 49.85.

Average amount of rest cases from previous period is 1693.64 yearly, which is 51.18% of all cases in the registry. District yearly average is 622.95 (37.08%).

Aggregation is perfomed only on the data from the ‘V’ register

Address

Okresná prokuratúra Bratislava V
Prokofievova 4
851 01 Bratislava 5
Slovak Republic

Registry

Phone Number
Note
Na základe rozhodnutia krajského prokurátora v Bratislave pre prijímanie podaní, ktoré sú urobené ústne do zápisnice na Krajskej prokuratúre Bratislava a okresných prokuratúrach v obvode jej pôsobnosti sa v rámci úradných hodín vymedzuje konkrétny čas od 09.00 h do 11.00 h.
Business Hours
Monday: 8:00 – 15:00
Tuesday: 8:00 – 15:00
Wednesday: 8:00 – 15:00
Thursday: 8:00 – 15:00
Friday: 8:00 – 15:00

Leading Employees

List of leading employees we currently register at the attorney general's office

Name Position
JUDr. Eva Drgoňová okresná prokurátorka
JUDr. Viktor Laifer námestník okresnej prokurátorky
Mgr. Jarmila Poráziková námestníčka okresnej prokurátorky
Jana Schmögerová vedúca správy registratúry

List of Decrees (2396)

Prosecutor Number Effective On File Number Paragraph Resolution Means of Resolution

More results from Google · News articles above are automated search results from Google for Denník N, SME and Aktuality for the name of the prosecutors' office and therefore not all the results might be relevant.